Medewerker groene ruimtes (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Medewerker groene ruimtes?

Je werkt in openlucht, je onderhoudt groene ruimtes (oevers van stromen, duinen, taluds, hagen, greppels, wandelpaden, ...) en je legt ze aan.
De werkzaamheden verschillen al naargelang het soort gebied waarin gewerkt wordt.
Het werk op het platteland verschilt van het werk aan de kust.
De medewerker zorgt er voor ook dat de variatie aan planten en dieren behouden blijft.
Het onderhouden van natuurgebieden is: schoonmaken, afval verzamelen, maaien, ... maar evenzeer: het onderhouden van paaltjes of speeltuinen, het metselen van muurtjes, ...
Je werkt volgens planning werken gebruikt het juiste materiaal.
Steeds wordt er gewerkt volgens de veiligheids- en milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: uitrustingen installeren voor het behoud van de kust, een team coördineren.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Medewerker groen- en tuinbeheer en -aanleg


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN SO 3e graad


OPLEIDINGEN SO - 3e graad - 7e jaar


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - 7ejaar lesplaats SO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN Leertijd


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SYNTRA


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats SYNTRA


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - 7e jaren


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - DUAAL


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad 7e jaar - DUAAL


OPLEIDINGEN BUSO - OV3 - Duaal


           

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Tuinaanlegger-groenbeheerder

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinbeheer

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinaanleg


Interessante links

Erkenning van verworven competenties: Medewerker groen- en tuinaanleg

Erkenning van verworven competenties: Medewerker groen- en tuinbeheer