Podiumtechnicus (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Podiumtechnicus?

Je staat in voor de realisatie van het technische aspect van het podium dat gebruikt wordt ingeval er voorstellingen, optredens, evenementen, enz. zijn. Je bent bij deze activiteiten betrokken van bij de creatie tot  de nazorg.
Je belangrijkste taken zijn het ontwerpen en het uitvoeren van technische ontwerpen. Dit doe je in alle onderdelen van de podiumtechniek :
theatermechanica, decor, licht, geluid, audiovisuele technieken en speciale effecten.
Kortom: je coördineert, controleert en evalueert het hele technische productieproces. Je overlegt met het bezoekende of ontvangende gezelschap over de technische aangelegenheden en je draagt de eindverantwoordelijkheid over het volledige technische productieproces.

Als assistent podiumtechnicus assisteer je de podiumtechnicus bij het uitvoeren van technische ontwerpen.
Als toneelmeester organiseer je de podiumtechnische zijde van alle fasen van het productieproces.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Polyvalent podiumtechnicus


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN SO 3e graad


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - 7ejaar lesplaats SO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats CDO


OPLEIDINGEN Leertijd


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL - lesplaats SYNTRA


OPLEIDINGEN 3e graad DUAAL 7e jaar - lesplaats SYNTRA


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad - DUAAL


OPLEIDINGEN BUSO - OV4 - 3e graad 7e jaar - DUAAL


OPLEIDINGEN SEC VOLW O


OPLEIDINGEN Graduaten


OPLEIDINGEN HO - Prof. Bachelors


           

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Podiumtechnicus

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Assistent podiumtechnicus

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Podiumtechnicus mechanica


Interessante links


VDAB - Beroepenfilm: Podiumtechnicus