VBS Visitatie Klimop - Montessori

Theresianenstraat 34
9000 Gent
09 223 75 08
directie@montessoriklimop.be
http://www.montessoriklimop.be

Bijzonder(e) kenmerk(en):

Schoolaanbod

Basisonderwijs

Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Opmerking

Onze school is een methodeschool en baseert zich op de visie van Maria Montessori. Een Italiaanse arts en pedagoge die in de vorige eeuw het onderwijs helemaal anders zag dan toen gangbaar was. Zij stelde zich de vraag wat een kind nodig heeft in zijn groei en ontwikkeling. Een belangrijke uitspraak van haar is: “Kijk naar het kind en het zal je zeggen wat het nodig heeft!” Geloven in elk kind is een essentieel uitgangspunt van haar pedagogie. Niet enkel een cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar Montessori ijverde voor een harmonieuze ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Kinderen moeten kunnen groeien op eigen tempo tot zelfstandige en sociale mensen die zorg dragen voor zichzelf, elkaar en de buitenwereld. In dat groeien naar zelfstandigheid zien we drie stadia: We leren hen eerst aan hoe ze taken of lessen zelf kunnen afwerken. Vervolgens helpen we hen het zelf te doen wanneer iets nog niet helemaal lukt. En tenslotte laten we het hen helemaal zelf doen. Dit zijn dan ook de slogans van montessorionderwijs: Leer me het zelf te doen Help me het zelf te doen Laat me het zelf doen Daarnaast hebben we drie grote pijlers in onze opvoedingsproject: vredesopvoeding, kosmische opvoeding en emancipatorische opvoeding.

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB regio Gent
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
09 277 84 00
halvemaanstraat@vclbgent.be
http://www.vclbgent.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Els Schoonbaert

Arts : Karla Decock

Verpleegkundige : Els De Saar

Schoolfiche: VBS Visitatie Klimop - Montessori

VBS Visitatie Klimop - Montessori

Theresianenstraat 34
9000 Gent
09 223 75 08        

Bijzonder(e) kenmerk(en):


Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Opmerking

Onze school is een methodeschool en baseert zich op de visie van Maria Montessori. Een Italiaanse arts en pedagoge die in de vorige eeuw het onderwijs helemaal anders zag dan toen gangbaar was. Zij stelde zich de vraag wat een kind nodig heeft in zijn groei en ontwikkeling. Een belangrijke uitspraak van haar is: “Kijk naar het kind en het zal je zeggen wat het nodig heeft!” Geloven in elk kind is een essentieel uitgangspunt van haar pedagogie. Niet enkel een cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar Montessori ijverde voor een harmonieuze ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Kinderen moeten kunnen groeien op eigen tempo tot zelfstandige en sociale mensen die zorg dragen voor zichzelf, elkaar en de buitenwereld. In dat groeien naar zelfstandigheid zien we drie stadia: We leren hen eerst aan hoe ze taken of lessen zelf kunnen afwerken. Vervolgens helpen we hen het zelf te doen wanneer iets nog niet helemaal lukt. En tenslotte laten we het hen helemaal zelf doen. Dit zijn dan ook de slogans van montessorionderwijs: Leer me het zelf te doen Help me het zelf te doen Laat me het zelf doen Daarnaast hebben we drie grote pijlers in onze opvoedingsproject: vredesopvoeding, kosmische opvoeding en emancipatorische opvoeding.

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB regio Gent
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
09 277 84 00        

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Els Schoonbaert

Arts : Karla Decock

Verpleegkundige : Els De Saar

CLB onthaal

CLB-onthaal in De Krook

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

CLB-onthaal in De Krook (2e verdieping)
Maandag van 10u tot 13u
Dinsdag van 16u tot 19u
Woensdag van 11u tot 15u