VBS Sint-Jozefinstituut

Veldstraat 168
8500 Kortrijk
056 22 66 39
sint.jozef@kbkscholen.be
http://www.basisschoolst-jozef.be

Schoolaanbod

Basisonderwijs

Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 18u.00
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.10
Opmerking

Opvang: vrijdag tot 17u30 - woensdag geen opvang

Buitenschoolse opvang: kinderclub H. Hart of kinderopvang de Speelhoek.

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Groeninge
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
056 24 97 00
info@vclbgroeninge.be
http://www.vclbgroeninge.be

Contactpersonen CLB

Florence Vandevoorde

Schoolfiche: VBS Sint-Jozefinstituut

VBS Sint-Jozefinstituut

Veldstraat 168
8500 Kortrijk
056 22 66 39        


Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 18u.00
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.10
Opmerking

Opvang: vrijdag tot 17u30 - woensdag geen opvang

Buitenschoolse opvang: kinderclub H. Hart of kinderopvang de Speelhoek.

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Groeninge
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
056 24 97 00        

Contactpersonen CLB

Florence Vandevoorde