Volwassenenonderwijs

Stel: je wil wel verder studeren maar niet in het hoger onderwijs of niet in een voltijds systeem of je hebt om één of andere reden je diploma secundair niet behaald en daar wil je vooralsnog iets aan doen of je wil een taal leren of je wil je algemene kennis verhogen of …

Het volwassenenonderwijs heeft verschillende soorten opleidingen:

  • De basiseducatie
  • Het secundair volwassenenonderwijs
  • Het HBO (hoger beroepsonderwijs)

Er is dan ook nog de ‘specifieke lerarenopleiding’.
De opleidingen zijn modulair opgebouwd. Een module kan verschillende keren op een jaar starten. Je kan zo je studiepakket flexibel samenstellen. Lessen kunnen gegeven worden in contact- of afstandsonderwijs of in een combinatie van beide.

Je kunt uiteraard als volwassene ook in het reguliere hoger onderwijs studeren? Dit kan op verschillende manieren: een examencontract, een traject van ‘werkstudent’ of via een flexibel leersysteem (bv. afstandsonderwijs, open universiteit, …).