Volwassenenonderwijs

Wat?

Stel: je wil wel verder studeren maar niet in het hoger onderwijs of niet in een voltijds systeem of je hebt om één of andere reden je diploma secundair niet behaald en daar wil je vooralsnog iets aan doen of je wil een taal leren of je wil je algemene kennis verhogen of …

Dat kan via verschillende opleidingen in het Volwassenenonderwijs:

Organisatie

Er zijn verschillende manieren waarop de opleidingen worden aangeboden:

  • les overdag
  • avondonderwijs
  • afstandsonderwijs
  • digitale leerplatforms
  • ... of een combinatie van 

Kosten

Opleidingen basiseducatie en de opleiding algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs zijn gratis. In de andere vormen van volwassenenonderwijs betaalt u 1,50 euro per lestijd. Naast het inschrijvingsgeld mag een centrum ook kosten aanrekenen voor cursusmateriaal.

Bepaalde categorieën van cursisten die het financieel moeilijk hebben, kunnen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.

Andere opleidingsmogelijkheden

Je kan als volwassene ook kiezen om (opnieuw) te gaan studeren. Er zijn tal van mogelijkheden:

1) Je wil graag je kennis en ervaring als leerkracht delen met jongeren?
Je volgt dan een educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs in het hoger onderwijs. Als je al een dipmloma van het hoger onderwijs hebt kan je via een verkort programma ook een lerarendiploma verwerven binnen de eductieve professionele bachelors of de educatieve masters. Informeer je hiervoor bij de onderwijsinsstellingen.

2) Je kan ook kiezen voor andere opleidingen in het hoger onderwijs. Je moet uiteraard wel rekening houden met de toelatingsvoorwaarden om te mogen starten. 

Mogelijkheden naast het reguliere onderwijs

Er zijn nog andere mogelijkheden om als volwassene (opnieuw) opleidingen te gaan volgen:

De overheid helpt

Als je werkt en je wil dit combineren met studeren kan je ondersteund worden door de overheid:

Je kan hier kijken welke opleidingsvoordelen door de Vlaamse overheid kunnen worden toegekend en voor welke opleidingen.