GO! Atheneum De Ring Leuven

Tiensevest 62
3000 Leuven
016 27 03 90
info@deringleuven.be
http://www.deringleuven.be

Deze school organiseert zowel traditioneel onderwijs als MethodeonderwijsOpmerking

Op deze school wordt een aparte autiklas -Type 9 OV4 georganiseerd. De leerlingen die hier effectief les volgen zijn enkel administratief ingeschreven in de BuSO-school Woudlucht, Heverlee.Infomomenten

11-03-2022 Infoavond (18.00 uur) Deze infoavond staat in het teken van de overstap van basis- naar middelbaar onderwijs. 11-03-2022 11-03-2022 40 Infomoment: GO! Atheneum De Ring Leuven Infoavond Tiensevest 62, 3000 Leuven true DD/MM/YYYYInschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

2e jaar: Lo en/of economie in het Engels
3e en 4e jaar: Latijn, Humane en Economische wetenschappen, Moderne talen, Geschiedenis in het Engels
Natuurwetenschappen:Biologie en fysica in het Engels

School heeft bijzondere aandacht voor STEMCentrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Leuven-Tienen-Landen - vest. Leuven
Redingenstraat 86
3000 Leuven
016 30 80 10
onthaal@clbleuventienen.be
http://www.clbleuventienen.be/

Contactpersonen CLB

Thalia Smeyers, MW

Silke Hermans, verpleegkundige

Schoolfiche: GO! Atheneum De Ring LeuvenGO! Atheneum De Ring Leuven

Tiensevest 62
3000 Leuven
016 27 03 90      

Bijzonder(e) kenmerk(en):


Deze school organiseert zowel traditioneel onderwijs als Methodeonderwijs
CLILOpmerking

Op deze school wordt een aparte autiklas -Type 9 OV4 georganiseerd. De leerlingen die hier effectief les volgen zijn enkel administratief ingeschreven in de BuSO-school Woudlucht, Heverlee.Infomomenten

11-03-2022 Infoavond (18.00 uur) Deze infoavond staat in het teken van de overstap van basis- naar middelbaar onderwijs. 11-03-2022 11-03-2022 40 Infomoment: GO! Atheneum De Ring Leuven Infoavond Tiensevest 62, 3000 Leuven true DD/MM/YYYYInschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

2e jaar: Lo en/of economie in het Engels
3e en 4e jaar: Latijn, Humane en Economische wetenschappen, Moderne talen, Geschiedenis in het Engels
Natuurwetenschappen:Biologie en fysica in het Engels

School heeft bijzondere aandacht voor STEMCentrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Leuven-Tienen-Landen - vest. Leuven
Redingenstraat 86
3000 Leuven
016 30 80 10        

Contactpersonen CLB

Thalia Smeyers, MW

Silke Hermans, verpleegkundige