GO! Atheneum De Ring Leuven

Tiensevest 62
3000 Leuven
016 27 03 90
info@deringleuven.be
https://deringleuven.be/

Deze school organiseert zowel traditioneel onderwijs als Methodeonderwijs 

Voorbereidend leerjaar voor hoger onderwijs


Opmerking

  • Op deze school wordt een aparte autiklas -Type 9 OV4 georganiseerd. De leerlingen die hier effectief les volgen zijn enkel administratief ingeschreven in de BuSO-school Woudlucht, Heverlee.
  • In de 2e graad wordt vanaf 2023-2024 de studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen (Doorstroomfinaliteit) aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door het departement onderwijs)


Infomomenten

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Geschiedenis in het Engels
Biologie en Fysica in het Engels

School heeft bijzondere aandacht voor STEMCentrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Leuven-Tienen-Landen - vest. Leuven
Redingenstraat 86
3000 Leuven
016 30 80 10
onthaal@clbleuventienen.be
http://www.clbleuventienen.be/

Contactpersonen CLB

Thalia Smeyers, MW

Silke Hermans, verpleegkundige

Schoolfiche: GO! Atheneum De Ring LeuvenGO! Atheneum De Ring Leuven

Tiensevest 62
3000 Leuven
016 27 03 90      

Bijzonder(e) kenmerk(en):


Deze school organiseert zowel traditioneel onderwijs als Methodeonderwijs
CLIL 

Voorbereidend leerjaar voor hoger onderwijs


Opmerking

  • Op deze school wordt een aparte autiklas -Type 9 OV4 georganiseerd. De leerlingen die hier effectief les volgen zijn enkel administratief ingeschreven in de BuSO-school Woudlucht, Heverlee.
  • In de 2e graad wordt vanaf 2023-2024 de studierichting maatschappij- en welzijnswetenschappen (Doorstroomfinaliteit) aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door het departement onderwijs)


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Geschiedenis in het Engels
Biologie en Fysica in het Engels

School heeft bijzondere aandacht voor STEMCentrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Leuven-Tienen-Landen - vest. Leuven
Redingenstraat 86
3000 Leuven
016 30 80 10        

Contactpersonen CLB

Thalia Smeyers, MW

Silke Hermans, verpleegkundige