Het College Vilvoorde

Mechelsestraat 7
1800 Vilvoorde
02 257 10 40
info.college@kov.be
http://www.kov.be 

3e jaar 4e jaar
    Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Het College van Vilvoorde is sinds 1 september 2016 een CLIL-school. CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning” en is een onderwijsvorm waarbij een zaakvak in het Frans of Engels wordt gegeven. Het vak aardrijkskunde wordt in de eerste graad in het Engels aangeboden. Vanaf het tweede jaar is er ook een aanbod van geschiedenis, biologie, chemie en economie.

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Het College van Vilvoorde biedt een optie STEM aan binnen het eerste jaar Moderne Wetenschappen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en biedt een optie aan waarin technologische en engineering-aspecten aan bod komen met een wiskundige en wetenschappelijke insteek. Dankzij de optie STEM willen wij het proefondervindelijk ontdekken en het probleemoplossend denken van onze leerlingen verder ontwikkelen. Er zal onder andere gewerkt worden met Lego Mindstorms Education, een programma om robots aan te sturen.In de tweede en derde graad worden algoritmen en programmeren via verschillende toepassingen verder uitgediept in het vak STEM in de studierichtigen Natuurwetenschappen en Wetenschappen-wiskunde.

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.45
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.45
Begeleide studie na de schooluren
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Vilvoorde  
Opmerking

Begeleide avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag.

De school organiseert topsportonderwijs volleybal in de tweede en derde graad.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Noordwest-Brabant - vest. Vilvoorde
Gendarmeriestraat 63
1800 Vilvoorde
02 251 15 55
vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be
http://www.clbnoordwestbrabant.be/

Schoolfiche: Het College VilvoordeHet College Vilvoorde

Mechelsestraat 7
1800 Vilvoorde
02 257 10 40      

Bijzonder(e) kenmerk(en): 

3e jaar 4e jaar
    Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Het College van Vilvoorde is sinds 1 september 2016 een CLIL-school. CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning” en is een onderwijsvorm waarbij een zaakvak in het Frans of Engels wordt gegeven. Het vak aardrijkskunde wordt in de eerste graad in het Engels aangeboden. Vanaf het tweede jaar is er ook een aanbod van geschiedenis, biologie, chemie en economie.

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Het College van Vilvoorde biedt een optie STEM aan binnen het eerste jaar Moderne Wetenschappen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en biedt een optie aan waarin technologische en engineering-aspecten aan bod komen met een wiskundige en wetenschappelijke insteek. Dankzij de optie STEM willen wij het proefondervindelijk ontdekken en het probleemoplossend denken van onze leerlingen verder ontwikkelen. Er zal onder andere gewerkt worden met Lego Mindstorms Education, een programma om robots aan te sturen.In de tweede en derde graad worden algoritmen en programmeren via verschillende toepassingen verder uitgediept in het vak STEM in de studierichtigen Natuurwetenschappen en Wetenschappen-wiskunde.

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.45
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.45
Begeleide studie na de schooluren
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Vilvoorde  
Opmerking

Begeleide avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag.

De school organiseert topsportonderwijs volleybal in de tweede en derde graad.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Noordwest-Brabant - vest. Vilvoorde
Gendarmeriestraat 63
1800 Vilvoorde
02 251 15 55