Sint-Lievenscollege Humaniora

Zilverenberg 1
9000 Gent
09 225 11 47
info@sintlievenscollege.be
http://sintlievenscollege.be(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

Eerste graad

1e leerjaar


2e leerjaar A

Klassieke Talen - pakket: Grieks-Latijn
Klassieke Talen - pakket: Latijn
Tweede graad

1e leerjaar

2e leerjaar

Economie (ASO)


Latijn (ASO)

Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


29-01-2021 Opendeurdag (9.30 uur - 16.00 uur) 
    • Doelgroep: lagere scholen (leerkrachten, directies, zorg en leerlingen in klasverband)
    • Info: sintlievenscollege.be/inschrijven
29-01-2021 29-01-2021 40 Infomoment: Sint-Lievenscollege Humaniora Opendeurdag Zilverenberg 1, 9000 Gent true DD/MM/YYYY

30-01-2021 Opendeurdag (10.00 uur - 16.30 uur) 
    • Doelgroep: ouders en leerlingen uit j5 en j6
    • Info: sintlievenscollege.be/inschrijven
30-01-2021 30-01-2021 40 Infomoment: Sint-Lievenscollege Humaniora Opendeurdag Zilverenberg 1, 9000 Gent true DD/MM/YYYY


Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

De optie steam (STE(A)M = Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) is een uitdagende en veelzijdige opleiding. Het basispakket wordt hier aangevuld met 5u. STE(A)M waarin wiskundige, technologische en wetenschappelijke projecten worden uitgewerkt en waarin de basis van computationeel denken (= programmeren) wordt aangeleerd. Er wordt hierin sterk probleemoplossend gewerkt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het creatieve en de vormgeving. De 5 uur STEaM omvatten: 2u informaticawetenschappen (programmeren), 1u verdieping wiskunde, 1u Digiwiskunde, 1u Design Thinking. Dit betekent wel dat je de leerstof voor de algemene vakken wiskunde, Nederlands en Frans op kortere tijd moet verwerken.

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

1e, 2de en 3de graad: Wetenschappelijk Werk, Aardrijkskunde, Biologie worden in het Engels aangeboden.
 

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Europese Unicorn Programma voor meisjes in STEaM

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.30
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.30
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Gent  
Opmerking

Avondstudie: op maandag, dinsdag en donderdag.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB regio Gent
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
09 277 84 00
halvemaanstraat@vclbgent.be
http://www.vclbgent.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Ruth De Lombaert

Arts : Bart Jacobs

Verpleegkundige : Hilde Arnaut

Schoolfiche: Sint-Lievenscollege HumanioraSint-Lievenscollege Humaniora

Zilverenberg 1
9000 Gent
09 225 11 47      

Bijzonder(e) kenmerk(en):(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

Eerste graad

1e leerjaar


2e leerjaar A

Klassieke Talen - pakket: Grieks-Latijn
Klassieke Talen - pakket: Latijn
Tweede graad

1e leerjaar

2e leerjaar

Economie (ASO)


Latijn (ASO)

Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


29-01-2021 Opendeurdag (9.30 uur - 16.00 uur) 
    • Doelgroep: lagere scholen (leerkrachten, directies, zorg en leerlingen in klasverband)
    • Info: sintlievenscollege.be/inschrijven
29-01-2021 29-01-2021 40 Infomoment: Sint-Lievenscollege Humaniora Opendeurdag Zilverenberg 1, 9000 Gent true DD/MM/YYYY

30-01-2021 Opendeurdag (10.00 uur - 16.30 uur) 
    • Doelgroep: ouders en leerlingen uit j5 en j6
    • Info: sintlievenscollege.be/inschrijven
30-01-2021 30-01-2021 40 Infomoment: Sint-Lievenscollege Humaniora Opendeurdag Zilverenberg 1, 9000 Gent true DD/MM/YYYY


Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

De optie steam (STE(A)M = Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) is een uitdagende en veelzijdige opleiding. Het basispakket wordt hier aangevuld met 5u. STE(A)M waarin wiskundige, technologische en wetenschappelijke projecten worden uitgewerkt en waarin de basis van computationeel denken (= programmeren) wordt aangeleerd. Er wordt hierin sterk probleemoplossend gewerkt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het creatieve en de vormgeving. De 5 uur STEaM omvatten: 2u informaticawetenschappen (programmeren), 1u verdieping wiskunde, 1u Digiwiskunde, 1u Design Thinking. Dit betekent wel dat je de leerstof voor de algemene vakken wiskunde, Nederlands en Frans op kortere tijd moet verwerken.

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

1e, 2de en 3de graad: Wetenschappelijk Werk, Aardrijkskunde, Biologie worden in het Engels aangeboden.
 

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Europese Unicorn Programma voor meisjes in STEaM

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.30
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.30
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Gent  
Opmerking

Avondstudie: op maandag, dinsdag en donderdag.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB regio Gent
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
09 277 84 00        

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Ruth De Lombaert

Arts : Bart Jacobs

Verpleegkundige : Hilde Arnaut

CLB onthaal

CLB-onthaal in De Krook

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

CLB-onthaal in De Krook (2e verdieping)
Maandag, dinsdag en vrijdag van 13u tot 17u
Woensdag van 13u tot 19u
Donderdag van 13u tot 18.30u