Guldensporencollege Campus Zuid

Krysantenlaan 6
8500 Kortrijk
056 36 12 70
zuid@guldensporencollege.be
http://www.guldensporencollege.be/zuid(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

Opmerking

In schooljaar 2023-2024 wordt in 2A en 2B de basisoptie STEM-technieken niet meer aangeboden.Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

Talentenmodules 1ste leerjaar A: Latijn, STEM-Wetenschappen, Moderne met talentenmodules economie en organisatie, taal en cultuur, STEM en kunst en creatie

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Je kan kiezen voor het al dan niet volgen van een CLIL-project (Frans/Engels).

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.10
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.45
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Kortrijk  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Groeninge
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
056 24 97 00
info@vclbgroeninge.be
http://www.vclbgroeninge.be

Contactpersonen CLB

Ann Devlieghere

Schoolfiche: Guldensporencollege Campus ZuidGuldensporencollege Campus Zuid

Krysantenlaan 6
8500 Kortrijk
056 36 12 70      

Bijzonder(e) kenmerk(en):(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

Opmerking

In schooljaar 2023-2024 wordt in 2A en 2B de basisoptie STEM-technieken niet meer aangeboden.Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

Talentenmodules 1ste leerjaar A: Latijn, STEM-Wetenschappen, Moderne met talentenmodules economie en organisatie, taal en cultuur, STEM en kunst en creatie

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Je kan kiezen voor het al dan niet volgen van een CLIL-project (Frans/Engels).

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.10
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.45
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Kortrijk  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Groeninge
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
056 24 97 00        

Contactpersonen CLB

Ann Devlieghere