Ruwbouw duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Ruwbouw duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • nieuwbouw- en renovatiewerken realiseren in een residentiële context
 • metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken, ... uitvoeren

Deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie metselaar, niveau 3

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis)

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad 'Lessen' om het te raadplegen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren. Je stroomt automatisch door van 5 BSO duaal naar 6 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bekister - ijzervlechter ( knelpuntberoep)


Dakdekker platte daken ( knelpuntberoep)

Dakdekker schuine daken ( knelpuntberoep)

Dekvloerlegger ( knelpuntberoep)
Metselaar ( knelpuntberoep)Stukadoor ( knelpuntberoep)


Vloerder - tegelzetter ( knelpuntberoep)


Waar kan ik "Ruwbouw duaal" volgen?

Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Mechelen
  Oude Baan 2 2800 Mechelen
mechelen@syntra-ab.be
http://www.syntra-ab.be
Syntra Limburg - Campus Genk
  Thor Park 3600 Genk
infogenk@syntra-limburg.be
http://www.syntra-limburg.be
Syntra West - campus Brugge -
  Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
info@syntrawest.be
http://www.syntrawest.be
Syntra Midden-Vlaanderen - Campus Gent
  Autoweg-Zuid 3 9051 Afsnee
gent@syntra-mvl.be
http://www.syntra-mvl.be

Ruwbouw duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Ruwbouw duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • nieuwbouw- en renovatiewerken realiseren in een residentiële context
 • metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken, ... uitvoeren

Deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie metselaar, niveau 3

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis)

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad 'Lessen' om het te raadplegen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren. Je stroomt automatisch door van 5 BSO duaal naar 6 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen

Toelating

Om te mogen starten met een duale leertijdopleiding moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Specifieke toelatingsvoorwaarden tot het 1e leerjaar van de 3e graad duaal:

Tot en met de 1e lesdag van november kan je instappen in het 1e leerjaar van de duale 3e graadsopleiding.
Later instappen (vb. bij aanvang 2e leerjaar), kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat. 

Algemene toelatingsvoorwaarden. Deze  zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 BSO nl.  

 • geslaagd zijn  in 4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO (= A of B-attest behaald). Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • het getuigschrift van de 2de graad behaald hebben (via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of via een CDO of leertijd) én het akkoord van de toelatingsklassenraad om te starten met deze duale opleiding
 • Kom je uit het  BUSO  (Onderwijsvorm 1, 2, 3) dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing wordt je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.
 • Ook als je al gestopt was met les volgen en je wil je, na een onderbreking, inschrijven voor deze duale opleiding, moet je het akkoord van de klassenraad hebben. 

Uitzondering:
Enkel als je een modulair georganiseerde duale opleiding volgt mag je tot en met bovenvermelde datum ook starten in de duale 3e graadsopleiding als je:

 • geslaagd bent voor de beroepskwalificatie(s)/ deelkwalificatie(s) van de onderliggende duale 2e graadsopleiding (en niet voor de algemene vorming).
  Eens je de ontbrekende algemene vorming van die 2e  graad hebt verworven, behaal je de onderwijskwalificatie van deze onderliggende graad. Vervolgens probeer je deze van de 3e  graad te behalen. 

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren. Alle leerlingen uit het 1e leerjaar van de opleiding stromen automatisch door naar het 2e leerjaar. 

Voor sommige opleidingen moeten leerlingen ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. 

Lessen

1 dag per week volg je les op SYNTRA + 4 dagen per week breng je door op je werkplek. 

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 2-jarige duale opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van:

 • algemene  vorming
 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming 
Deze vorming  bestaat uit het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.
De lessen worden hoofdzakelijk gegeven op de SYNTRA-lesplaats. Ze kunnen  ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming.
Op de SYNTRA- lesplaats worden ook praktijklessen gegeven.

Beroepsgerichte vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.  Deze vorming krijg je vooral op je reële werkplek en gedeeltelijk op SYNTRA.

SYNTRA beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op. Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider. 

De SYNTRA-campus kan je opleiding lineair of modulair organiseren.
Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

Bij de ‘beschrijving’ van je opleiding staat de link naar dit standaardtraject.

Standaardtraject

Ruwbouw duaal (3e graad bso)

Attesten

Na het 1e  leerjaar van de duale 3e graadsopleiding stroom je automatisch door naar het 2e  leerjaar. Je behaalt:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

Na het 2e leerjaar van de 3e graadsopleiding kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • het studiegetuigschrift van het 2e  leerjaar van de 3e  graad SO als je geslaagd bent voor je volledige 2-jarige duale opleiding (=algemene +  beroepsgerichte vorming).
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleinere deelkwalificatie.
  Let wel: Niet voor elke opleiding zijn de beroepskwalificaties opgedeeld in deelkwalificaties. Deelkwalificaties hebben ook waarde op de arbeidsmarkt.
 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  

De klassenraad beslist wanneer je je graadsopleiding hebt afgerond. Dat kan zijn op het einde van het schooljaar (30 juni) of tijdens het schooljaar.
Vervolgens beslissen zij welk studiebewijs je krijgt.

Uitzondering:
Bij de overstap van 5 duaal naar niet- duaal, krijg je van de deliberatieklassenraad een oriënteringsattest. Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Als je na het 2e  leerjaar van de 3e graad overstapt zonder dat je een onderwijskwalificatie behaalde, krijg je ook een oriënteringsattest op basis van je 1e leerjaar van de 3e graad.

Wat na

Na deze opleiding kan je gaan werken.
Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van enkele concrete mogelijkheden.
Heb je een/enkele beroepskwalificatie(s)behaald? Vergeet niet deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt. 

Verder studeren kan eventueel ook. Dit kan binnen het secundair onderwijs.
Je kan kiezen voor een (duaal) specialisatiejaar;
Je kan overstappen naar een studierichting in het 1e leerjaar van de 3e graad ASO, TSO of KSO.
Voor deze laatste overstap heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Je slaagkansen hangen af van je capaciteiten, interesse en inzet. Bespreek deze mogelijkheden met je CLB.

Ga ook na welke opleidingen er binnen SYNTRA, VDAB, het Leger, de Politie… nog mogelijk zijn.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bekister - ijzervlechter ( knelpuntberoep)


Dakdekker platte daken ( knelpuntberoep)

Dakdekker schuine daken ( knelpuntberoep)

Dekvloerlegger ( knelpuntberoep)
Metselaar ( knelpuntberoep)Stukadoor ( knelpuntberoep)


Vloerder - tegelzetter ( knelpuntberoep)


Waar kan ik "Ruwbouw duaal" volgen?

Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Mechelen
  Oude Baan 2 2800 Mechelen
mechelen@syntra-ab.be
http://www.syntra-ab.be
Syntra Limburg - Campus Genk
  Thor Park 3600 Genk
infogenk@syntra-limburg.be
http://www.syntra-limburg.be
Syntra West - campus Brugge -
  Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
info@syntrawest.be
http://www.syntrawest.be
Syntra Midden-Vlaanderen - Campus Gent
  Autoweg-Zuid 3 9051 Afsnee
gent@syntra-mvl.be
http://www.syntra-mvl.be