Elektrische installaties duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Elektrische installaties duaal"

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject.Hierin staat wat je minimaal moet leren op vlak van algemene vorming  en beroepsgerichte competenties.

Het standaardtraject voor Elektrische installaties duaal bestaat uit volgende clusters:

 • Algemene vorming
 • Ontwerpen van een installatie
 • Monteren
 • Installeren
 • Aansluiten op zeer lage spanning
 • Installatie in werking stellen

Meer gedetailleerde informatie over Elektrische installaties duaal.pdf .
Je volgt hetzelfde standaardtraject als voor de vergelijkbare duale opleiding binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs of het voltijds onderwijs (3egraad BSO). De opleidingen duren dan ook even lang. In dit geval is dat 2 jaar.

Meer dan de helft van de lessen (minimaal 20 u per week) breng je door op de werkvloer, de rest in de klas.
Duaal leren is enkel bedoeld voor arbeidsrijpe leerlingen of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar. 

Welke lessen?
De SYNTRA- lesplaatsen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessentabellen. Met andere woorden: de invulling van de lessen kan verschillen van opleidingsplaats tot opleidingsplaats en zelfs van leerling tot leerling. 
Om hier zicht op te krijgen dien je zélf de SYNTRA- lesplaats van je keuze te contacteren. 

Voor wie?
-Je wordt toegelaten tot de start van de opleiding 'Elektrische installaties duaal' als je:

 • geslaagd bent voor de 2e graad van het secundair onderwijs in het ASO, TSO, KSO , BSO OF
  aan de voltijdse leerplicht* hebt voldaan én de klassenraad (of het begeleidingsteam)** beslist dat je wordt toegelaten +
 • nog geen 25 bent want je mag slechts SO volgen tot het einde van het schooljaar warin je 25 wordt.

-Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de opleiding 'Elektrische installaties duaal' als je:

 •  voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • als de klassenraad** akkoord gaat met de laattijdige instap.

-Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.

-Bovendien wordt verwacht dat je (bijna) klaar bent voor de arbeidsmarkt.

*Je bent 15 jaar en je hebt de 2 eerste leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig doorlopen (geslaagd of niet) of je bent minstens 16 jaar.
Niemand kan immers in een duale opleiding stappen zolang hij voltijds leerplichtig is, omdat het in dat geval wettelijk onmogelijk is om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

**De klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.

Wat kan je behalen?
Geslaagd voor je volledige duale opleiding? Dan kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • een onderwijskwalificatie: het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad SO

 • een beroepskwalificatie:
  -een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kunnen verschillende certificaten worden toegekend.

 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.

  Als je je duale voltijdse 2-jarige opleiding voor het einde van het traject stopt, maar je 1e jaar wel hebt afgewerkt, kan de klassenraad of het begeleidingsteam beslissen om een oriënteringsattest voor 5 SO te geven.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bordenbouwer ( knelpuntberoep)


Onderhoudselektricien ( knelpuntberoep)

Onderhoudstechnicus liften ( knelpuntberoep)
Waar kan ik "Elektrische installaties duaal" volgen?

Syntra Brussel - Campus Tours & Taxis
  Havenlaan 86c 1000 Brussel
info@syntrabrussel.be
http://www.syntrabrussel.be
Syntra Brussel - Campus Ukkel
  Stallestraat 292 1180 Ukkel
info@syntrabrussel.be
http://www.syntrabrussel.be
Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Mechelen
  Oude Baan 2 2800 Mechelen
mechelen@syntra-ab.be
http://www.syntra-ab.be
Syntra Midden-Vlaanderen - Campus Gent
  Autoweg-Zuid 3 9051 Afsnee
gent@syntra-mvl.be
http://www.syntra-mvl.be

Elektrische installaties duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Elektrische installaties duaal"

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject.Hierin staat wat je minimaal moet leren op vlak van algemene vorming  en beroepsgerichte competenties.

Het standaardtraject voor Elektrische installaties duaal bestaat uit volgende clusters:

 • Algemene vorming
 • Ontwerpen van een installatie
 • Monteren
 • Installeren
 • Aansluiten op zeer lage spanning
 • Installatie in werking stellen

Meer gedetailleerde informatie over Elektrische installaties duaal.pdf .
Je volgt hetzelfde standaardtraject als voor de vergelijkbare duale opleiding binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs of het voltijds onderwijs (3egraad BSO). De opleidingen duren dan ook even lang. In dit geval is dat 2 jaar.

Meer dan de helft van de lessen (minimaal 20 u per week) breng je door op de werkvloer, de rest in de klas.
Duaal leren is enkel bedoeld voor arbeidsrijpe leerlingen of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar. 

Welke lessen?
De SYNTRA- lesplaatsen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessentabellen. Met andere woorden: de invulling van de lessen kan verschillen van opleidingsplaats tot opleidingsplaats en zelfs van leerling tot leerling. 
Om hier zicht op te krijgen dien je zélf de SYNTRA- lesplaats van je keuze te contacteren. 

Voor wie?
-Je wordt toegelaten tot de start van de opleiding 'Elektrische installaties duaal' als je:

 • geslaagd bent voor de 2e graad van het secundair onderwijs in het ASO, TSO, KSO , BSO OF
  aan de voltijdse leerplicht* hebt voldaan én de klassenraad (of het begeleidingsteam)** beslist dat je wordt toegelaten +
 • nog geen 25 bent want je mag slechts SO volgen tot het einde van het schooljaar warin je 25 wordt.

-Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de opleiding 'Elektrische installaties duaal' als je:

 •  voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • als de klassenraad** akkoord gaat met de laattijdige instap.

-Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.

-Bovendien wordt verwacht dat je (bijna) klaar bent voor de arbeidsmarkt.

*Je bent 15 jaar en je hebt de 2 eerste leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig doorlopen (geslaagd of niet) of je bent minstens 16 jaar.
Niemand kan immers in een duale opleiding stappen zolang hij voltijds leerplichtig is, omdat het in dat geval wettelijk onmogelijk is om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

**De klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.

Wat kan je behalen?
Geslaagd voor je volledige duale opleiding? Dan kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • een onderwijskwalificatie: het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad SO

 • een beroepskwalificatie:
  -een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kunnen verschillende certificaten worden toegekend.

 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.

  Als je je duale voltijdse 2-jarige opleiding voor het einde van het traject stopt, maar je 1e jaar wel hebt afgewerkt, kan de klassenraad of het begeleidingsteam beslissen om een oriënteringsattest voor 5 SO te geven.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bordenbouwer ( knelpuntberoep)


Onderhoudselektricien ( knelpuntberoep)

Onderhoudstechnicus liften ( knelpuntberoep)
Waar kan ik "Elektrische installaties duaal" volgen?

Syntra Brussel - Campus Tours & Taxis
  Havenlaan 86c 1000 Brussel
info@syntrabrussel.be
http://www.syntrabrussel.be
Syntra Brussel - Campus Ukkel
  Stallestraat 292 1180 Ukkel
info@syntrabrussel.be
http://www.syntrabrussel.be
Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Mechelen
  Oude Baan 2 2800 Mechelen
mechelen@syntra-ab.be
http://www.syntra-ab.be
Syntra Midden-Vlaanderen - Campus Gent
  Autoweg-Zuid 3 9051 Afsnee
gent@syntra-mvl.be
http://www.syntra-mvl.be