Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal"

Een duale Se-n-Se opleiding is een beroepsgerichte vorming van 1 schooljaar waarbij je vnl. leert via werkervaring op een reële werkplek. 

In deze opleiding leer je fotovoltai?sche systemen, monobloc warmtepompen, zonthermische systemen en systemen voor biomassa installeren, in dienst brengen, onderhouden en herstellen.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken, niveau 4

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen

Bron: www.duaalleren.vlaanderen +  omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Waar kan ik "Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal" volgen?

Syntra Brussel - Campus Ukkel
  Stallestraat 292 1180 Ukkel
info@syntrabrussel.be
http://www.syntrabrussel.be

Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal"

Een duale Se-n-Se opleiding is een beroepsgerichte vorming van 1 schooljaar waarbij je vnl. leert via werkervaring op een reële werkplek. 

In deze opleiding leer je fotovoltai?sche systemen, monobloc warmtepompen, zonthermische systemen en systemen voor biomassa installeren, in dienst brengen, onderhouden en herstellen.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken, niveau 4

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen

Bron: www.duaalleren.vlaanderen +  omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Toelating

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in een duale opleiding :

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;

 • Tot en met de 1e lesdag van november kan je instappen. Als je later wil starten moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Voorts gelden bij de start van deze 1- jarige duale Se-n-Se-opleiding dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor niet- duale Se-n-Se. Je wordt toegelaten als je:

 • het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied*.
  (Als je je diploma SO behaalde via een naamloos leerjaar (7 BSO) wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6 BSO);
 • het diploma SO behaalde vanuit een studierichting uit een ander studiegebied* én de toelatingsklassenraad gaat akkoord
  (Als je je diploma SO behaalde via een naamloos leerjaar (7 BSO) wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6 BSO);
 • deelnam aan een toelatingsproef door de school georganiseerd én de toelatingsklassenraad beslist op basis hiervan, dat je wordt toegelaten;
 • op basis van een erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad. Op voorwaarde dat de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid;
 • kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school*of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;
 • als je uit het  BUSO ** komt, kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;
 • als je een zij- instromer *** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Voor bepaalde opleidingen moet je ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding (zie tabblad ‘Lessen’).

*De indeling van de studierichtingen in studiegebieden zie omzendbrief SO 60

**Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school

*** leerlingen met verslag buitengewoon onderwijs, onderwijsvorm 1,2,3 of 4

**** Zij- instromer: jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, met of zonder kwalificatie. Maar die zich na een onderbreking, opnieuw willen inschrijven voor een duale opleiding.

Veranderen van school mag altijd.

 

Veranderen van studie:

Tot en met 30 september mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting (naar niet- duaal).

Na op de hoogte te zijn van het advies van de klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan toe volgde, kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. Dit gebeurt uitzonderlijk en omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.


Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Lessen

In een duale Se-n-Se- opleiding ligt de focus op de beroepsgerichte competenties,
Algemene vorming wordt niet opgelegd. De onderwijsinstelling wordt hierin vrijgelaten.

Wat jij moet leren staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject van de duale opleiding.  Onder het tabblad ‘Beschrijving’ kan je de link vinden naar dit standaardtraject.

Er bestaan geen algemeen geldende lessenroosters. Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen.

Zo kan een onderwijsinstelling beslissen toch enkele lessen algemene vorming aan te bieden, hoewel dit niet voorzien wordt in het standaardtraject van een opleiding Se-n-Se duaal.

Je beroepsgerichte vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificatie(s). Dat is datgene wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.

Het vinden van een werkplek is zeer belangrijk. Dit moet gebeuren binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning).

De periode waarin je nog geen werkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld.
Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen per schooljaar, verlengd worden.

Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een onderneming.

Hoewel je je vorming vnl. krijgt op je reële werkplek, is de school verantwoordelijk voor je opleiding. Ze tekent deze volledig uit in een individueel opleidingsplan en volgt alles op (in nauwe samenwerking met de mentor van je werkplek).

Aangezien het werk op de werkvloer kan verschillen naargelang de werkgever, vult de school jouw opleiding aan tot een succesvol traject.
Met andere woorden: De opleiding kan niet alleen verschillen van school tot school maar ook van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.

Het is ook de school die beslist of ze de opleiding lineair (schooljaarsysteem) dan wel modulair (bestaande uit clusters) organiseert. 

Standaardtraject

Meer info op de website duaalleren.vlaanderen.be.
Om het standaardtraject van deze duale opleiding te lezen, klik je op de knop ‘Raadpleeg alle details'.

Attesten

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • een certificaat van de opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se) als je geslaagd bent voor je opleiding.
 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld studiebewijs maar wel bepaalde competenties hebt bereikt.

De klassenraad beslist wanneer je je opleiding hebt afgerond.
Dat kan zowel op het einde van het schooljaar (30 juni) zijn als gedurende het huidig of volgend schooljaar.

Wat na

Na deze duale Se-n-Se opleiding kan je gaan werken.
Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in achter het tabblad ‘Beroepen’. Uiteraard zijn er nog andere jobuitwegen mogelijk.


Verder studeren kan ook. 
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Hieronder lijsten we, per onderwijsniveau, een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen op.
Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

 

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om verder te studeren in een andere richting. 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Waar kan ik "Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal" volgen?

Syntra Brussel - Campus Ukkel
  Stallestraat 292 1180 Ukkel
info@syntrabrussel.be
http://www.syntrabrussel.be