Wellness en lifestyle - Tweede graad

Studierichting "Wellness en lifestyle"

Wellness en lifestyle is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifiek gedeelte.

 • Je gaat dieper in op het welbevinden en het effect ervan op gezondheid
 • je belicht aspecten van ontwikkeling, relationele en communicatieve vaardigheden en de relatie tussen de mens en de samenleving. 
 • Je leert concrete opvoedingssituaties analyseren, sociale en communicatieve vaardigheden
 • Je denkt na over maatschappelijke thema’s. 
 • Je leert competenties ontwikkelen die belangrijk zijn binnen lichaamsverzorging. Dit doe je onder meer via leerinhouden uit toegepaste psychologie en biologie: waarneming en beweging, de levensloopfasen van de mens en de relatie tussen gezondheid en gedrag. 
 • Je leert algemene vaardigheden in wellness en lifestyle, basisvaardigheden in de schoonheidsverzorging en over trends en evolutie in het vakgebied.

Wellness en lifestyle               


Beschrijving

Wellness en lifestyle is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifiek gedeelte.

 • Je gaat dieper in op het welbevinden en het effect ervan op gezondheid
 • je belicht aspecten van ontwikkeling, relationele en communicatieve vaardigheden en de relatie tussen de mens en de samenleving. 
 • Je leert concrete opvoedingssituaties analyseren, sociale en communicatieve vaardigheden
 • Je denkt na over maatschappelijke thema’s. 
 • Je leert competenties ontwikkelen die belangrijk zijn binnen lichaamsverzorging. Dit doe je onder meer via leerinhouden uit toegepaste psychologie en biologie: waarneming en beweging, de levensloopfasen van de mens en de relatie tussen gezondheid en gedrag. 
 • Je leert algemene vaardigheden in wellness en lifestyle, basisvaardigheden in de schoonheidsverzorging en over trends en evolutie in het vakgebied.

Situering binnen het studiedomein: Maatschappij en welzijn

2e graad

3e graad

Creatie en mode     
Haar- en schoonheidsverzorging      
Maatschappij en welzijn     
Maatschappij- en welzijnswetenschappen      
Moderealisatie en textielverzorging      
Wellness en lifestyle     
Zorg en welzijn      
Assistentie in wonen, zorg en welzijn  
Defensie en veiligheid  
Gezondheidszorg  
Haarverzorging  
Mode  
Moderealisatie  
Opvoeding en begeleiding  
Schoonheidsverzorging  
Textielverzorging  
Verzorging  
Wellness en schoonheid  
Welzijnswetenschappen  

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Wellness en lifestyle" volgen ?

 GO! Technisch Atheneum Jette, Léon Theodorstraat 80 1090 Jette
 Sted. Lyceum Olympiade, VIIde-Olympiadelaan 2 2020 Antwerpen
 KNMC JOMA, Maantjessteenweg 130 2170 Merksem
 kOsh23, Scheppersstraat 9 2200 Herentals
 GO! Atheneum Heist, Boudewijnlaan 61 2220 Heist-op-den-berg
 Heilig-Grafinstituut, Klinkstraat 3 2300 Turnhout
 KSOM - campus Sint-Lutgardis, Gasthuisstraat 3 2400 Mol
 GO! Campus Geel - Middenschool & Atheneum, Technische Schoolstraat 15 2440 Geel
 GO! Atheneum Lier, Predikherenlaan 18 2500 Lier
 Schoonheidszorgen "Denise Grésiac", Koninklijkelaan 9 2600 Berchem
 COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen
 GO! technisch Atheneum Den Biezerd, Wirixstraat 58 2845 Niel
 GO! Atheneum Schoten, Emiel Blangenoisstraat 2 2900 Schoten
 GO! Technisch Atheneum, Sint-Catharinastraat 10 2940 Stabroek
 GO! campus SIMA - Aarschot, Pastoor Dergentlaan 62A 3200 Aarschot
 GO! Next Level X, Vildersstraat 3 en 28 3500 Hasselt
 HAST Katholiek Onderwijs Hasselt, Kleine Breemstraat 7 3500 Hasselt
 Spectrumcollege Campus Beringen - Bovenbouw, Bogaarsveldstraat 13 3580 Beringen
 Don Bosco Genk, Berm 12 3600 Genk
 KaSO Mosa-RT Bovenbouw, Weertersteenweg 135 A 3680 Maaseik
 GO! Atheneum Tungorum - Campus Plinius, Keversstraat 26 3700 Tongeren
 GO! Atheneum Sint-Truiden - Campus Speelhof, Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden
 GO! Campus FLX, Atheneumstraat 2 3970 Leopoldsburg
 Maricolen Brugge, Oude Zak 38 8000 Brugge
 GO! KTA Brugge, Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels
 Ensorinstituut - GO! Koninklijk Technisch Atheneum, Generaal Jungbluthlaan 4 8400 Oostende
 Sint-Jozef, Petrus & Paulus, Ieperstraat 9 8400 Oostende
 GO! Athena - campus Drie Hofsteden, Minister De Taeyelaan 13 8500 Kortrijk
 RHIZO Lifestyle en sportschool Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 76 8500 Kortrijk
 GO! Atheneum Calmeyn, Sint-Elisabethlaan 4 8660 De Panne
 Sint-Jozefsinstituut, Kroonstraat 19 8700 Tielt
 VISO, Polenplein 23 8800 Roeselare
 GO! Technisch Atheneum Ieper, Plumerlaan 26 8900 Ieper
 Richtpunt campus Gent Godshuizenlaan, Godshuizenlaan 65-75 9000 Gent
 GO! Kon. Atheneum Beveren-Waas, Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas
 GO! Technisch Atheneum Lokeren, Azalealaan 21 9160 Lokeren
 TechniGO!, Ledebaan 101 9300 Aalst
 DvM Handels-Technisch en Beroepsonderwijs, Onderwijsstraat 5 9300 Aalst
 GO! Atheneum Herzele en KAZ-klas, De Tramzate 9 9550 Herzele
 Onze-Lieve-Vrouwcollege Centrum, Nieuwstraat 19 9620 Zottegem
 College Ten Doorn - Spectrum, Zuidmoerstraat 125 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je mag starten in het 4e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je:

 • geslaagd (*)  bent in het 1e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit
 • geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de arbeidsmarktfinaliteit (of 4 BSO): 
  als de toelatingsklassenraad akkoord gaat
(* geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)
 
Leerlingen die komen uit het Deeltijds BSO of de leertijd kunnen starten in het 4e jaar SO in een studierichting van de arbeidsfinaliteit als de klassenraad dit toelaat.
 
Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 35 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.


Overzitten

Behaald attest in het 4e leerjaar SO:

 

A-attest

Je kan overzitten in een andere studierichting, rekening houdend met de toelatingsvoorwaarden.

B-attest

Overzitten in dezelfde of in een andere studierichting is enkel mogelijk na een gunstig advies van de klassenraad, behalve bij uitsluiting van minstens alle studierichtingen van 3 onderwijsvormen (aso, bso, tso, kso) of  alle studierichtingen van 2 finaliteiten. Dan is geen advies van de klassenraad nodig.

C-attest

Overzitten in hetzelfde leerjaar is verplicht.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 4e leerjaar van de 2e graad (= 4SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest 

Als je geslaagd bent, maar in het volgend leerjaar bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen niet mag volgen.
De school beslist welk beperkingen (= clausuleringen) ze jou oplegt. Zij deelt ook de reden mee waarom ze deze beslissing neemt.

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 4 SO.

Wat na Wellness en lifestyle ?

Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de tweede graad.

Na het 4e leerjaar volgen heel wat leerlingen een studierichting uit hetzelfde studiedomein. 

Studierichtingen 3e graad 1e leerjaar uit het studiedomein: Maatschappij en welzijn

Assistentie in wonen, zorg en welzijn    Finaliteit: arbeidsmarkt
Defensie en veiligheid    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Gezondheidszorg    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Haarverzorging    Finaliteit: arbeidsmarkt
Mode    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Moderealisatie    Finaliteit: arbeidsmarkt
Opvoeding en begeleiding    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Schoonheidsverzorging    Finaliteit: arbeidsmarkt
Textielverzorging    Finaliteit: arbeidsmarkt
Verzorging    Finaliteit: arbeidsmarkt
Wellness en schoonheid    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Welzijnswetenschappen    Finaliteit: doorstroom

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je na het 4e jaar ook overstappen naar een studierichting van een ander studiedomein. Dat kan ook in een andere finaliteit.
Bespreek dit best met het CLB van je school.

Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Schoonheidsspecialist-adviseur