Conferentietolken - Postgraduaat

 

KU Leuven (Brussel)
UGent


Studiepunten

60

Conferentietolken - Postgraduaat

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

KU Leuven (Brussel)
UGent


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden KU Leuven
Houders van een academische master van 240 ECTS (studiepunten volgens het European Credit Transfer System) kunnen worden toegelaten tot het studieprogramma Conferentietolk.
Zij moeten vooraf wel een propedeuse volgen en slagen voor de toelatingsproeven.
Kandidaten die beschikken over een diploma Master in het Tolken worden vrijgesteld van de propedeuse maar niet van de toelatingsproeven.
Voorwaarden UGent:
Iedereen met een master en een uitstekende talenkennis kan de opleiding volgen.
Een toelatingsproef test de praktische taalvaardigheid, de formuleervaardigheid en de synthesevaardigheid van de kandidaat en bepaalt of de kandidaat zich in mag schrijven.
Masters in het tolken kunnen worden vrijgesteld van de proef voor de talen die ze in hun master hebben gestudeerd.
Ook professionele bachelors die een vierjarige opleiding in het tolken achter de rug hebben kunnen toegelaten worden, op voorwaarde dat ze slagen in de toelatingsproef. 

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Conferentietolken 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Toegepaste taalkunde

Belangstellingsdomeinen: Talen,

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De globalisering van politiek en economie en de vergrijzing binnen het tolkberoep doet de vraag naar conferentietolken toenemen.
De Europese instellingen hebben in 2011 aangekondigd dat ze in de komende tien jaar een lichting tolken nodig zullen hebben om de tolken te vervangen die uit het beroep stappen.

Ondanks de steeds grotere rol die het Engels als lingua franca in Europa en over de hele wereld inneemt, blijft de nood aan conferentietolken groot: veel mensen beheersen het Engels net niet voldoende om zonder tolk te communiceren binnen een gespecialiseerde context.

Mogelijke beroepen

Tolk


Gegevens bijgewerkt tot 25-10-2021

Conferentietolken - Postgraduaat

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

KU Leuven (Brussel)
UGent


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden KU Leuven
Houders van een academische master van 240 ECTS (studiepunten volgens het European Credit Transfer System) kunnen worden toegelaten tot het studieprogramma Conferentietolk.
Zij moeten vooraf wel een propedeuse volgen en slagen voor de toelatingsproeven.
Kandidaten die beschikken over een diploma Master in het Tolken worden vrijgesteld van de propedeuse maar niet van de toelatingsproeven.
Voorwaarden UGent:
Iedereen met een master en een uitstekende talenkennis kan de opleiding volgen.
Een toelatingsproef test de praktische taalvaardigheid, de formuleervaardigheid en de synthesevaardigheid van de kandidaat en bepaalt of de kandidaat zich in mag schrijven.
Masters in het tolken kunnen worden vrijgesteld van de proef voor de talen die ze in hun master hebben gestudeerd.
Ook professionele bachelors die een vierjarige opleiding in het tolken achter de rug hebben kunnen toegelaten worden, op voorwaarde dat ze slagen in de toelatingsproef. 

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor een postgraduaat bepaalt de organiserende onderwijsinstelling zelf de toelatingsvoorwaarden.

Situering

Opleiding: Conferentietolken 

Studieniveau: Postgraduaat - HO

Studiegebied: Toegepaste taalkunde

Belangstellingsdomeinen: Talen,

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De globalisering van politiek en economie en de vergrijzing binnen het tolkberoep doet de vraag naar conferentietolken toenemen.
De Europese instellingen hebben in 2011 aangekondigd dat ze in de komende tien jaar een lichting tolken nodig zullen hebben om de tolken te vervangen die uit het beroep stappen.

Ondanks de steeds grotere rol die het Engels als lingua franca in Europa en over de hele wereld inneemt, blijft de nood aan conferentietolken groot: veel mensen beheersen het Engels net niet voldoende om zonder tolk te communiceren binnen een gespecialiseerde context.

Mogelijke beroepen

Tolk


Gegevens bijgewerkt tot 25-10-2021