Opleiding: Creatieve therapie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

De toelatingsvoorwaarden verschillen per hogeschool.
Arteveldehogeschool:
Om de bachelor-na-bacheloropleiding te kunnen starten, moeten alle kandidaat-studenten eerst een instroomprocedure doorlopen. Je definitieve inschrijving is afhankelijk van het resultaat van die instroomprocedure. Daarna volg je het voortraject. Dat bestaat uit maximaal 28 studiepunten en is gespreid over één academiejaar. Vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties of competenties zijn mogelijk.
DIPLOMAVEREISTEN
Je kan de instroomprocedure en het voortraject volgen als je in het bezit bent van een bachelor- of masterdiploma van een universiteit uit een van de volgende studiegebieden: • geneeskunde

 • lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

 • psychologie en pedagogische wetenschappen

 • sociale gezondheidswetenschappen

 • kunstwetenschappen

 • wijsbegeerte en moraalwetenschappen


Of als je een bachelor- of masterdiploma behaald hebt aan een hogeschool in een van de volgende studiegebieden: • gezondheidszorg

 • onderwijs

 • sociaal-agogisch werk

 • audiovisuele en beeldende kunst (keuzetraject beeldende therapie)

 • muziek en dramatische kunst (keuzetrajecten muziektherapie of dramatherapie)

 • muziek en podiumkunsten/hedendaagse dans (keuzetraject danstherapie)


Ergotherapeuten kunnen in principe rechtstreeks met de bachelor-na-bacheloropleiding starten, na het doorlopen van de instroomprocedure. Toch raden wij ook hen sterk aan het voortraject (deels) te volgen.


PXL
Afgestudeerden van de Bachelor in de Ergotherapie hebben rechtstreeks toegang tot de bachelor-na-bacheloropleiding Creatieve therapie.
Afgestudeerden van de volgende professioneel of academisch gerichte bacheloropleidingen in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs, sociaal-agogisch werk of beeldende kunsten, bij voorkeur: • Bachelor / Master in de Beeldende kunsten

 • Bachelor / Master in de Psychologie

 • Bachelor / Master in de Kunstwetenschappen

 • Bachelor in de Verpleegkunde (psychiatrisch)

 • Bachelor in het Onderwijs

 • Bachelor in het Sociaal werk

 • Bachelor in de Orthopedagogie.


Afgestudeerden uit andere studiegebieden kunnen eveneens toegelaten worden tot het voortraject van de opleiding op basis van hun persoonlijk profiel.
Voorafgaand aan de inschrijving wordt een opleidingsadviesgesprek georganiseerd tijdens een opleidingsadviesdag.
Tijdens dit opleidingsadviesgesprek wordt gepeild naar de kennis van de sector, kennis van het beroep, inschatting van de vereiste instapcompetenties, relevante beroepservaringen, relevante opleidings- en vormingsachtergrond en motivatie.

 
Klemtonen
 

Arteveldehogeschool
PXL

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Creatief therapeuten gaan aan de slag binnen een breed scala aan werkvelden. Je kan terecht in de intramurale gezondheidszorg, de semi- en extramurale gezondheidszorg en bij instellingen voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking.
Bij orthopedagogische instellingen zien ze je eveneens graag komen: in het buitengewoon onderwijs en de bijzondere jeugdzorg bijvoorbeeld. Ook welzijnswerk is een optie. Of verkies je een job bij een justitiële instelling?
Je kan natuurlijk ook aan de slag als zelfstandig creatief therapeut.
Mogelijke beroepen: Muziektherapeut, Dramatherapeut, Danstherapeut, Beeldende therapeut


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Instellingen
Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan (21D)
    Guffenslaan 39
3500 Hasselt
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 03-11-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.