Muziek : Compositie - Master

 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, campus Conservatorium
In de masteropleiding kies je zelf of je focust op het beroep van instrumentalist, leraar, componist of dirigent, of een combinatie en ontwikkel je muzikale vaardigheden. Je stelt zelf je opleiding op maat samen en volgt zelfstandig je eigen parcours.
Je eigen onderzoek slaat hier de brug tussen praktijk en reflectie.
In de Orkestacademie, het symfonie- en harmonieorkest, de bigband, het koor en diverse ensembles of combo’s ontwikkel je vaardigheden tijdens het groepsmusiceren. 
De master met afstudeerrichting compositie sluit dan weer aan op de positie van de hedendaagse componist in het werkveld, die vanuit zijn creativiteit bruggen bouwt met de wereld.
Het opleidingsprogramma combineert vorming in het pure métier (instrumentatie, orkestratie) met elektronische muziek, performing-composing en samenwerkingen met dans, woord en beeld.

LUCA (Campus Lemmens)
In de masterstudie wordt het aanbod verruimd met o.a. fuga en orkestratieleer en begeleidt de docent de student in zijn zoektocht naar een persoonlijke stijl.
Gedurende de volledige opleiding gaat ook veel aandacht naar uitvoering: individuele lessen piano richten zich onder meer op improvisatie en er wordt actief in groep gezongen en gemusiceerd.
Diverse projecten stimuleren de student in zijn persoonlijke evolutie: masterclasses, workshops en ontmoetingen met toonaangevende componisten worden in de loop van de vijf jaar georganiseerd.
Een academische omkadering ondersteunt de persoonlijke creatieve ontwikkeling van de student, die in dialoog met de actuele maatschappelijke context leert reflecteren.
De masterproef is de finale uitdaging voor de afstuderende student.
In een evenwichtig uitgebouwd portfolio van deels uit te voeren werken toont de componist zijn creatieve realisaties. In een scriptie belicht hij de achtergronden ervan.


Erasmushogeschool Brussel, Koninklijk Conservatorium
Het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) vormt musici van zeer uiteenlopend profiel.
De meerderheid studeert een instrument (orkestinstrument, piano, gitaar, et cetera) of zang, om te kunnen fungeren in een orkest, in kamermuziekverband of als solist en/of om les te geven.
Sommige studenten kiezen voor een theoretische opleiding en leggen zich toe op schriftuur, compositie of orkestdirectie.  
De vakken in het masterjaar zijn afhankelijk van je gekozen richting.
De lessen zijn vaak individueel, zodat je je specifieke talenten en ambities kan ontplooien. 
Je krijgt ruime kansen om podiumervaring op te doen want musiceren in groep is een zeer belangrijk aspect van de opleiding.
Afhankelijk van de richting die je hebt gekozen, word je ingedeeld bij een koor, orkest, big band of een ander ensemble. Daarmee repeteer je voor concerten die voor het publiek toegankelijk zijn.


Studiepunten

120

Muziek : Compositie - Master

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, campus Conservatorium
In de masteropleiding kies je zelf of je focust op het beroep van instrumentalist, leraar, componist of dirigent, of een combinatie en ontwikkel je muzikale vaardigheden. Je stelt zelf je opleiding op maat samen en volgt zelfstandig je eigen parcours.
Je eigen onderzoek slaat hier de brug tussen praktijk en reflectie.
In de Orkestacademie, het symfonie- en harmonieorkest, de bigband, het koor en diverse ensembles of combo’s ontwikkel je vaardigheden tijdens het groepsmusiceren. 
De master met afstudeerrichting compositie sluit dan weer aan op de positie van de hedendaagse componist in het werkveld, die vanuit zijn creativiteit bruggen bouwt met de wereld.
Het opleidingsprogramma combineert vorming in het pure métier (instrumentatie, orkestratie) met elektronische muziek, performing-composing en samenwerkingen met dans, woord en beeld.

LUCA (Campus Lemmens)
In de masterstudie wordt het aanbod verruimd met o.a. fuga en orkestratieleer en begeleidt de docent de student in zijn zoektocht naar een persoonlijke stijl.
Gedurende de volledige opleiding gaat ook veel aandacht naar uitvoering: individuele lessen piano richten zich onder meer op improvisatie en er wordt actief in groep gezongen en gemusiceerd.
Diverse projecten stimuleren de student in zijn persoonlijke evolutie: masterclasses, workshops en ontmoetingen met toonaangevende componisten worden in de loop van de vijf jaar georganiseerd.
Een academische omkadering ondersteunt de persoonlijke creatieve ontwikkeling van de student, die in dialoog met de actuele maatschappelijke context leert reflecteren.
De masterproef is de finale uitdaging voor de afstuderende student.
In een evenwichtig uitgebouwd portfolio van deels uit te voeren werken toont de componist zijn creatieve realisaties. In een scriptie belicht hij de achtergronden ervan.


Erasmushogeschool Brussel, Koninklijk Conservatorium
Het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) vormt musici van zeer uiteenlopend profiel.
De meerderheid studeert een instrument (orkestinstrument, piano, gitaar, et cetera) of zang, om te kunnen fungeren in een orkest, in kamermuziekverband of als solist en/of om les te geven.
Sommige studenten kiezen voor een theoretische opleiding en leggen zich toe op schriftuur, compositie of orkestdirectie.  
De vakken in het masterjaar zijn afhankelijk van je gekozen richting.
De lessen zijn vaak individueel, zodat je je specifieke talenten en ambities kan ontplooien. 
Je krijgt ruime kansen om podiumervaring op te doen want musiceren in groep is een zeer belangrijk aspect van de opleiding.
Afhankelijk van de richting die je hebt gekozen, word je ingedeeld bij een koor, orkest, big band of een ander ensemble. Daarmee repeteer je voor concerten die voor het publiek toegankelijk zijn.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Muziek 

Afstudeerrichting: Compositie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten

Belangstellingsdomeinen: Muziek,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Regentschapsstraat 30  1000 Brussel
02 513 45 87    


Desguinlei 25  2000 Antwerpen
03 244 18 00    


Lemmensberg 3  3000 Leuven
016 23 39 67    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a.
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding.
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen.
Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld. 
Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Componist
Muzikant


Gegevens bijgewerkt tot 17-10-2018

Muziek : Compositie - Master

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, campus Conservatorium
In de masteropleiding kies je zelf of je focust op het beroep van instrumentalist, leraar, componist of dirigent, of een combinatie en ontwikkel je muzikale vaardigheden. Je stelt zelf je opleiding op maat samen en volgt zelfstandig je eigen parcours.
Je eigen onderzoek slaat hier de brug tussen praktijk en reflectie.
In de Orkestacademie, het symfonie- en harmonieorkest, de bigband, het koor en diverse ensembles of combo’s ontwikkel je vaardigheden tijdens het groepsmusiceren. 
De master met afstudeerrichting compositie sluit dan weer aan op de positie van de hedendaagse componist in het werkveld, die vanuit zijn creativiteit bruggen bouwt met de wereld.
Het opleidingsprogramma combineert vorming in het pure métier (instrumentatie, orkestratie) met elektronische muziek, performing-composing en samenwerkingen met dans, woord en beeld.

LUCA (Campus Lemmens)
In de masterstudie wordt het aanbod verruimd met o.a. fuga en orkestratieleer en begeleidt de docent de student in zijn zoektocht naar een persoonlijke stijl.
Gedurende de volledige opleiding gaat ook veel aandacht naar uitvoering: individuele lessen piano richten zich onder meer op improvisatie en er wordt actief in groep gezongen en gemusiceerd.
Diverse projecten stimuleren de student in zijn persoonlijke evolutie: masterclasses, workshops en ontmoetingen met toonaangevende componisten worden in de loop van de vijf jaar georganiseerd.
Een academische omkadering ondersteunt de persoonlijke creatieve ontwikkeling van de student, die in dialoog met de actuele maatschappelijke context leert reflecteren.
De masterproef is de finale uitdaging voor de afstuderende student.
In een evenwichtig uitgebouwd portfolio van deels uit te voeren werken toont de componist zijn creatieve realisaties. In een scriptie belicht hij de achtergronden ervan.


Erasmushogeschool Brussel, Koninklijk Conservatorium
Het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) vormt musici van zeer uiteenlopend profiel.
De meerderheid studeert een instrument (orkestinstrument, piano, gitaar, et cetera) of zang, om te kunnen fungeren in een orkest, in kamermuziekverband of als solist en/of om les te geven.
Sommige studenten kiezen voor een theoretische opleiding en leggen zich toe op schriftuur, compositie of orkestdirectie.  
De vakken in het masterjaar zijn afhankelijk van je gekozen richting.
De lessen zijn vaak individueel, zodat je je specifieke talenten en ambities kan ontplooien. 
Je krijgt ruime kansen om podiumervaring op te doen want musiceren in groep is een zeer belangrijk aspect van de opleiding.
Afhankelijk van de richting die je hebt gekozen, word je ingedeeld bij een koor, orkest, big band of een ander ensemble. Daarmee repeteer je voor concerten die voor het publiek toegankelijk zijn.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Muziek 

Afstudeerrichting: Compositie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten

Belangstellingsdomeinen: Muziek,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Esthetica, Expressie, Kunstgeschiedenis, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Regentschapsstraat 30  1000 Brussel
02 513 45 87    


Desguinlei 25  2000 Antwerpen
03 244 18 00    


Lemmensberg 3  3000 Leuven
016 23 39 67    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden hebben een technisch-muzikale opleiding gekregen in de gekozen optie en/of keuze, wat hen in staat stelt op een professionele wijze nieuwe werken voort te brengen, leiding te geven en muziek te vertolken, muziekwetenschappelijk werk te verrichten, te recenseren e.a.
Ook televisieproducer of -programmator, cultureel attaché of medewerker in een cultureel centrum liggen in de lijn.
Als afgestudeerde kan men terecht in orkesten, als solist (instrumentist of zanger), bij de VRT, eventueel als componist, als bewerker, als zelfstandige of in dienstverband, als lesgever in de eigen specialisatie in muziekacademies na het volgen van een lerarenopleiding.
Nogal wat afgestudeerden opteren (vooraleer het beroepsleven te kiezen) om andere kwalificaties te behalen en specialisaties te volgen.
Als dirigent, als koorleider, als cultureel attaché of recensist, in de perswereld. 
Het beroepenveld van musici is versnipperd: scheppend musicus, uitvoerend musicus, instrumentenbouwer, cultuurfunctionaris, muziekrecensent, leraar...
De meeste musici zijn gelijktijdig werkzaam in uiteenlopende beroepen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Componist
Muzikant


Gegevens bijgewerkt tot 17-10-2018