Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Tuinbouwkunde - Master

 

KU Leuven Technologiecampus Geel:
In de tuinbouwkunde schenken we aandacht aan sierplanten (bloemen, sierbomen), groenten en fruit. Duurzame concepten zijn essentieel, waarbij economie en milieu hand in hand gaan.
Het masterjaar met een masterproef (stage en eindwerk) sluit de opleiding af.
In het masterjaar wordt de gekozen specialiteit verder uitgediept. 
In de masterproef los je een concreet probleem zelfstandig op.
Deze opdracht voer je uit in een bedrijf of in een onderzoeksinstelling.
Dank zij de opleiding beschik je over de nodige onderzoeksvaardigheden waarmee je deze taak tot een goed einde brengt.
De masteropleiding bestaat uit
- een algemeen vormend opleidingspakket (5 sp.)
- en een specialisatiepakket van 35 studiepunten per afstudeerrichting.
- De masterproef (20 sp.) is het sluitstuk binnen je gekozen specialiteit. 


UGent:
In de afstudeerrichting tuinbouwkunde kan je kiezen tussen de keuzepakketten tuinbouwproductie of landschaps- en groenbeheer.
In tuinbouwproductie word je verder ondergedompeld in de intensieve plantaardige productie en meer in het bijzonder in de groente-, bloemen, (sier)boom- en fruitteelt.
Naast vakken als plantenveredeling en nutriëntenbeheer krijgen nieuwe technieken als hydrocultuur en groei- en ontwikkelingsbeheersing ruime aandacht.
Bezoeken aan moderne tuinbouwbedrijven in binnen- en buitenland brengen de theorie in beeld.
Projectwerking en workshops laten je van de praktijk proeven.
Het keuzepakket landschaps- en groenbeheer slaat een brug tussen twee werelden die meer en meer met elkaar zullen moeten communiceren: intensieve plantaardige productie en natuurbeheer.
Land- en tuinbouw worden uitgedaagd om duurzaam met milieu en natuur om te gaan en zelfs natuurbeheerstaken op zich te nemen.
Het keuzepakket biedt dan ook basiskennis over bosbeheer, groenbeheer en natuurontwikkeling.
Via terreinbezoeken en projecten wordt de theorie in de praktijk vertaald.


Studiepunten

60

Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Tuinbouwkunde - Master

KU Leuven Technologiecampus Geel:
In de tuinbouwkunde schenken we aandacht aan sierplanten (bloemen, sierbomen), groenten en fruit. Duurzame concepten zijn essentieel, waarbij economie en milieu hand in hand gaan.
Het masterjaar met een masterproef (stage en eindwerk) sluit de opleiding af.
In het masterjaar wordt de gekozen specialiteit verder uitgediept. 
In de masterproef los je een concreet probleem zelfstandig op.
Deze opdracht voer je uit in een bedrijf of in een onderzoeksinstelling.
Dank zij de opleiding beschik je over de nodige onderzoeksvaardigheden waarmee je deze taak tot een goed einde brengt.
De masteropleiding bestaat uit
- een algemeen vormend opleidingspakket (5 sp.)
- en een specialisatiepakket van 35 studiepunten per afstudeerrichting.
- De masterproef (20 sp.) is het sluitstuk binnen je gekozen specialiteit. 


UGent:
In de afstudeerrichting tuinbouwkunde kan je kiezen tussen de keuzepakketten tuinbouwproductie of landschaps- en groenbeheer.
In tuinbouwproductie word je verder ondergedompeld in de intensieve plantaardige productie en meer in het bijzonder in de groente-, bloemen, (sier)boom- en fruitteelt.
Naast vakken als plantenveredeling en nutriëntenbeheer krijgen nieuwe technieken als hydrocultuur en groei- en ontwikkelingsbeheersing ruime aandacht.
Bezoeken aan moderne tuinbouwbedrijven in binnen- en buitenland brengen de theorie in beeld.
Projectwerking en workshops laten je van de praktijk proeven.
Het keuzepakket landschaps- en groenbeheer slaat een brug tussen twee werelden die meer en meer met elkaar zullen moeten communiceren: intensieve plantaardige productie en natuurbeheer.
Land- en tuinbouw worden uitgedaagd om duurzaam met milieu en natuur om te gaan en zelfs natuurbeheerstaken op zich te nemen.
Het keuzepakket biedt dan ook basiskennis over bosbeheer, groenbeheer en natuurontwikkeling.
Via terreinbezoeken en projecten wordt de theorie in de praktijk vertaald.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde 

Afstudeerrichting: Tuinbouwkunde

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Biotechniek

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biotechniek, Chemie, Landbouw, Tuinbouw, Voeding,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 80 22 40    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Het werkterrein van de master in de Biowetenschappen richt zich zowel tot de dierlijke als plantaardige sector als tot de voedingsindustrie.
Industrieën verwant aan deze sectoren vormen ook een belangrijk werkterrein.
Dit kan enerzijds zijn bij de vervaardiging van de producten die bestemd zijn voor de agro-foodindustrie zoals meststoffen, veevoeders en reinigings- en desinfectiemiddelen.
Anderzijds kan het ook gaan over valorisatie van producten afkomstig van de landbouw zoals verwerking, conservering, verduurzaming en zuivering.
Het werkterrein is sterk innovatief. 
Naast de productietakken biedt ook het beheer van natuurgebieden nieuwe tewerkstellingsgebieden.
De belangrijkste uitwegen zijn:
- de agrarische en voedingsindustrieën: landbouw- en tuinbouwondernemingen, fabrieken voor meststoffen, maalderij- en veevoederbedrijven, brouwerijen en gistingsbedrijven, zuivelindustrie, conserveringsbedrijven, suikerraffinaderijen, jam- en stroopfabrieken, biochemische bedrijven;
- onderzoekscentra en ontwikkelingslaboratoria voor biotechnologie;
- diensten van de federale of gewestelijke overheid (bv. departement Leefmilieu en Infrastructuur): ruilverkaveling, voorlichting als bedrijfsconsulent, proefstations, zuiveringsstations…
- handel en marketing van land- en tuinbouwproducten;
- beroepsverenigingen voor de landbouw (bv. Belgische Boerenbond);
- zelfstandig land- en tuinbouwbedrijf;
- ontwikkelingslanden waar nog een groot tekort is aan bio-ingenieurs;
- secundair onderwijs: opleidingen land- en tuinbouw, mits het behalen van een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Industrieel ingenieur
Inspecteur land- en tuinbouw
Landbouwkundig adviseur
Landbouwkundig onderzoeker
Leidinggevende milieuzorg en sanering
Onderzoeker exacte wetenschappen
Supervisor natuurpatrimonium
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde : Tuinbouwkunde - Master

KU Leuven Technologiecampus Geel:
In de tuinbouwkunde schenken we aandacht aan sierplanten (bloemen, sierbomen), groenten en fruit. Duurzame concepten zijn essentieel, waarbij economie en milieu hand in hand gaan.
Het masterjaar met een masterproef (stage en eindwerk) sluit de opleiding af.
In het masterjaar wordt de gekozen specialiteit verder uitgediept. 
In de masterproef los je een concreet probleem zelfstandig op.
Deze opdracht voer je uit in een bedrijf of in een onderzoeksinstelling.
Dank zij de opleiding beschik je over de nodige onderzoeksvaardigheden waarmee je deze taak tot een goed einde brengt.
De masteropleiding bestaat uit
- een algemeen vormend opleidingspakket (5 sp.)
- en een specialisatiepakket van 35 studiepunten per afstudeerrichting.
- De masterproef (20 sp.) is het sluitstuk binnen je gekozen specialiteit. 


UGent:
In de afstudeerrichting tuinbouwkunde kan je kiezen tussen de keuzepakketten tuinbouwproductie of landschaps- en groenbeheer.
In tuinbouwproductie word je verder ondergedompeld in de intensieve plantaardige productie en meer in het bijzonder in de groente-, bloemen, (sier)boom- en fruitteelt.
Naast vakken als plantenveredeling en nutriëntenbeheer krijgen nieuwe technieken als hydrocultuur en groei- en ontwikkelingsbeheersing ruime aandacht.
Bezoeken aan moderne tuinbouwbedrijven in binnen- en buitenland brengen de theorie in beeld.
Projectwerking en workshops laten je van de praktijk proeven.
Het keuzepakket landschaps- en groenbeheer slaat een brug tussen twee werelden die meer en meer met elkaar zullen moeten communiceren: intensieve plantaardige productie en natuurbeheer.
Land- en tuinbouw worden uitgedaagd om duurzaam met milieu en natuur om te gaan en zelfs natuurbeheerstaken op zich te nemen.
Het keuzepakket biedt dan ook basiskennis over bosbeheer, groenbeheer en natuurontwikkeling.
Via terreinbezoeken en projecten wordt de theorie in de praktijk vertaald.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Biowetenschappen Land- en Tuinbouwkunde 

Afstudeerrichting: Tuinbouwkunde

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Biotechniek

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biotechniek, Chemie, Landbouw, Tuinbouw, Voeding,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 80 22 40    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Het werkterrein van de master in de Biowetenschappen richt zich zowel tot de dierlijke als plantaardige sector als tot de voedingsindustrie.
Industrieën verwant aan deze sectoren vormen ook een belangrijk werkterrein.
Dit kan enerzijds zijn bij de vervaardiging van de producten die bestemd zijn voor de agro-foodindustrie zoals meststoffen, veevoeders en reinigings- en desinfectiemiddelen.
Anderzijds kan het ook gaan over valorisatie van producten afkomstig van de landbouw zoals verwerking, conservering, verduurzaming en zuivering.
Het werkterrein is sterk innovatief. 
Naast de productietakken biedt ook het beheer van natuurgebieden nieuwe tewerkstellingsgebieden.
De belangrijkste uitwegen zijn:
- de agrarische en voedingsindustrieën: landbouw- en tuinbouwondernemingen, fabrieken voor meststoffen, maalderij- en veevoederbedrijven, brouwerijen en gistingsbedrijven, zuivelindustrie, conserveringsbedrijven, suikerraffinaderijen, jam- en stroopfabrieken, biochemische bedrijven;
- onderzoekscentra en ontwikkelingslaboratoria voor biotechnologie;
- diensten van de federale of gewestelijke overheid (bv. departement Leefmilieu en Infrastructuur): ruilverkaveling, voorlichting als bedrijfsconsulent, proefstations, zuiveringsstations…
- handel en marketing van land- en tuinbouwproducten;
- beroepsverenigingen voor de landbouw (bv. Belgische Boerenbond);
- zelfstandig land- en tuinbouwbedrijf;
- ontwikkelingslanden waar nog een groot tekort is aan bio-ingenieurs;
- secundair onderwijs: opleidingen land- en tuinbouw, mits het behalen van een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Industrieel ingenieur
Inspecteur land- en tuinbouw
Landbouwkundig adviseur
Landbouwkundig onderzoeker
Leidinggevende milieuzorg en sanering
Onderzoeker exacte wetenschappen
Supervisor natuurpatrimonium
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017