Interieurarchitectuur - Master

 

KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel:
De master in de interieurarchitectuur leert je oplossingen aanbrengen in complexe of grootschalige ontwerpopgaven in de publieke sector.
Na je opleiding kun je complexe publieke interieurs op verschillende schaalniveaus ontwerpen.
De opleiding verenigt theorie en ontwerp en komt tegemoet aan een nationale en internationale behoefte aan academische geschoolde interieurarchitecten.
Je leert methodisch te werk gaan en via theoretisch en ontwerpend onderzoek passende en innovatieve ontwerpoplossingen bedenken. Je leert om daarbij het standpunt van de gebruiker in te nemen en toch het grotere geheel te blijven beheersen. Via communicatieve,management- en technische vaardigheden kun je jezelf stevig neerzetten als interieurarchitect.

Universiteit Antwerpen:
De masteropleiding interieurarchitectuur wordt gekenmerkt door de omgang met de onderzoekscontent en focust hierbij op het onderzoeksthema Community / Publieke Ruimte.
Het studieprogramma is opgebouwd rond het aanleren van onderzoeksgerichte competenties via leermodules.
Een leermodule is een verzameling van leerinhouden uit de leerlijnen: Ontwerpmatig Onderzoek, Interieurtheorie en Communicatie.
In iedere leermodule worden de leerinhouden geïmplementeerd en geïntegreerd afgetoetst in de onderzoeksactiviteit. 
De nadruk van de leermodules ligt op de diepgang en de innovatie van onderzoek in en over interieurarchitectuur.
In de leermodule Management IA krijgen de studenten de kans om ondernemer- en leiderschap te demonstreren. In deze leermodule staan zij o.a. in voor de coaching en evaluatie van studenten uit het 1ste studietraject van de bacheloropleiding IA. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de internationale context van interieurarchitectuur door middel van een studiereis, gastsprekers en uitwisselingsprogramma’s (Erasmus).
De ADSL (Antwerp Design Seminars & Lectures) is een internationale workshopweek die interdisciplinair en opleidingsoverschrijdend wordt georganiseerd.
In het POP-MA (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) werken studenten aan zowel een presentatie- als reflectieportfolio, participeren zij aan een vrije lezingenreeks en beheren zij hun individuele competentiematrix.
In de masteropleiding maken de studenten een keuze tussen 2 onderzoeksmethoden: het ontwerpend onderzoek of het theoretisch onderzoek.
Dit is van toepassing op de leermodules Research Project IA en Masterproef.
Het Research project is een op zichzelf staand en maatschappelijk relevant onderzoeksproject waarbij opportuniteit gezocht wordt in bestaande projectonderzoeken, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, stad of regio. De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding.
Het is een grotendeels zelfstandig uitgevoerd onderzoek over en in interieurarchitectuur.

UHasselt:
De ontwerpstudio staat centraal.
In de eerste twee bachelorjaren leer je de basistools voor het ontwerpen.
Vanaf het derde jaar wordt er gefocust op vier domeinen: Wonen / Meubel / Object, Retail, Scenografie en Herbestemming.
In de master kies je een van deze domeinen om je masterproef te maken. 
Met de vier domeinen willen we aansluiten op de huidige ontwikkelingen in de interieurarchitectuur.
Het domein Wonen / Meubel / Object sluit aan op de klassieke opdracht van veel interieurarchitecten.
De laatste decennia eist de inrichting van winkels, kantoren, cafés en restaurants een steeds belangrijker plek op.
De inrichting wordt het uithangbord, de eigen identiteit van een zaak.
Hierop willen we met het domein Retail inspelen.
Een ander belangrijk domein is Scenografie. 
Een laatste domein is herbestemming. Interieurarchitectuur heeft heel vaak met herbestemming van ruimtes te maken.


UHasselt organiseert een Engelstalige opleiding: Interior Architecture

KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent
De master in de interieurarchitectuur leert je oplossingen aanbrengen in complexe of grootschalige ontwerp opgaven in de publieke sector.
Na je opleiding kun je complexe publieke interieurs op verschillende schaalniveaus ontwerpen.
De master is enerzijds gericht op de inhoudelijke en domeinspecifieke verdieping van de bachelorfase, en anderzijds op het verwerven van een toegang tot het beroepenveld, of tot promotie (advanced masters).
De kernkwalificaties van de master zijn :
- de intellectuele doorontwikkeling en verbreding van de in de bachelor aangevoerde competenties;
- de onderzoekende houding (naar oplossingsrichtingen);
- de specifieke disciplinaire kennis;
- de vakoverschrijdende vaardigheden (mede om de grenzen van de eigen wetenschappelijke discipline te onderkennen).
De masteropleiding moet het bereiken van wetenschappelijke diepgang garanderen.
De masterproef is de drager van dit parcours.
Deze proef overspant een brede waaier van mogelijkheden binnen elke master, van sterk onderzoeksgericht en minder design gericht tot minder onderzoeksgericht en meer design gericht. 


Studiepunten

60

Interieurarchitectuur - Master

KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel:
De master in de interieurarchitectuur leert je oplossingen aanbrengen in complexe of grootschalige ontwerpopgaven in de publieke sector.
Na je opleiding kun je complexe publieke interieurs op verschillende schaalniveaus ontwerpen.
De opleiding verenigt theorie en ontwerp en komt tegemoet aan een nationale en internationale behoefte aan academische geschoolde interieurarchitecten.
Je leert methodisch te werk gaan en via theoretisch en ontwerpend onderzoek passende en innovatieve ontwerpoplossingen bedenken. Je leert om daarbij het standpunt van de gebruiker in te nemen en toch het grotere geheel te blijven beheersen. Via communicatieve,management- en technische vaardigheden kun je jezelf stevig neerzetten als interieurarchitect.

Universiteit Antwerpen:
De masteropleiding interieurarchitectuur wordt gekenmerkt door de omgang met de onderzoekscontent en focust hierbij op het onderzoeksthema Community / Publieke Ruimte.
Het studieprogramma is opgebouwd rond het aanleren van onderzoeksgerichte competenties via leermodules.
Een leermodule is een verzameling van leerinhouden uit de leerlijnen: Ontwerpmatig Onderzoek, Interieurtheorie en Communicatie.
In iedere leermodule worden de leerinhouden geïmplementeerd en geïntegreerd afgetoetst in de onderzoeksactiviteit. 
De nadruk van de leermodules ligt op de diepgang en de innovatie van onderzoek in en over interieurarchitectuur.
In de leermodule Management IA krijgen de studenten de kans om ondernemer- en leiderschap te demonstreren. In deze leermodule staan zij o.a. in voor de coaching en evaluatie van studenten uit het 1ste studietraject van de bacheloropleiding IA. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de internationale context van interieurarchitectuur door middel van een studiereis, gastsprekers en uitwisselingsprogramma’s (Erasmus).
De ADSL (Antwerp Design Seminars & Lectures) is een internationale workshopweek die interdisciplinair en opleidingsoverschrijdend wordt georganiseerd.
In het POP-MA (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) werken studenten aan zowel een presentatie- als reflectieportfolio, participeren zij aan een vrije lezingenreeks en beheren zij hun individuele competentiematrix.
In de masteropleiding maken de studenten een keuze tussen 2 onderzoeksmethoden: het ontwerpend onderzoek of het theoretisch onderzoek.
Dit is van toepassing op de leermodules Research Project IA en Masterproef.
Het Research project is een op zichzelf staand en maatschappelijk relevant onderzoeksproject waarbij opportuniteit gezocht wordt in bestaande projectonderzoeken, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, stad of regio. De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding.
Het is een grotendeels zelfstandig uitgevoerd onderzoek over en in interieurarchitectuur.

UHasselt:
De ontwerpstudio staat centraal.
In de eerste twee bachelorjaren leer je de basistools voor het ontwerpen.
Vanaf het derde jaar wordt er gefocust op vier domeinen: Wonen / Meubel / Object, Retail, Scenografie en Herbestemming.
In de master kies je een van deze domeinen om je masterproef te maken. 
Met de vier domeinen willen we aansluiten op de huidige ontwikkelingen in de interieurarchitectuur.
Het domein Wonen / Meubel / Object sluit aan op de klassieke opdracht van veel interieurarchitecten.
De laatste decennia eist de inrichting van winkels, kantoren, cafés en restaurants een steeds belangrijker plek op.
De inrichting wordt het uithangbord, de eigen identiteit van een zaak.
Hierop willen we met het domein Retail inspelen.
Een ander belangrijk domein is Scenografie. 
Een laatste domein is herbestemming. Interieurarchitectuur heeft heel vaak met herbestemming van ruimtes te maken.


UHasselt organiseert een Engelstalige opleiding: Interior Architecture

KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent
De master in de interieurarchitectuur leert je oplossingen aanbrengen in complexe of grootschalige ontwerp opgaven in de publieke sector.
Na je opleiding kun je complexe publieke interieurs op verschillende schaalniveaus ontwerpen.
De master is enerzijds gericht op de inhoudelijke en domeinspecifieke verdieping van de bachelorfase, en anderzijds op het verwerven van een toegang tot het beroepenveld, of tot promotie (advanced masters).
De kernkwalificaties van de master zijn :
- de intellectuele doorontwikkeling en verbreding van de in de bachelor aangevoerde competenties;
- de onderzoekende houding (naar oplossingsrichtingen);
- de specifieke disciplinaire kennis;
- de vakoverschrijdende vaardigheden (mede om de grenzen van de eigen wetenschappelijke discipline te onderkennen).
De masteropleiding moet het bereiken van wetenschappelijke diepgang garanderen.
De masterproef is de drager van dit parcours.
Deze proef overspant een brede waaier van mogelijkheden binnen elke master, van sterk onderzoeksgericht en minder design gericht tot minder onderzoeksgericht en meer design gericht. 


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Interieurarchitectuur 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Architectuur

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Binnenhuiskunst, Bouw, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Interieurarchitectuur


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Paleizenstraat 65-67  1030 Schaarbeek
02 242 00 00    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Hoogstraat 51  9000 Gent
09 225 10 00    


Beroepsuitwegen

Alles wat niet onmiddellijk met de ruwbouw te maken heeft, kan worden beschouwd als het domein van de interieurarchitect.
De interieurarchitect is de woonspecialist bij uitstek, niet alleen bevoegd voor het binneninterieur (inrichting en leefbaarheid van de individuele woonomgeving) maar ook voor het buiteninterieur (bemeubeling en gezelligheid van de straat). 
De afgestudeerde in de Interieurarchitectuur kan worden tewerkgesteld als ontwerper in de meubelnijverheid, decorateur, consulent, verkoper of vertegenwoordiger van meubelzaken en winkels van interieurinrichtingen, als decorontwerper bij theater, film en televisie, als zelfstandige, als ontwerper van winkelwandelstraten, patio's.
Er zijn ook mogelijkheden in architectenbureaus of praktijken.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Interieurarchitect/ interieurvormgever
Meubelontwerper


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Interieurarchitectuur - Master

KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel:
De master in de interieurarchitectuur leert je oplossingen aanbrengen in complexe of grootschalige ontwerpopgaven in de publieke sector.
Na je opleiding kun je complexe publieke interieurs op verschillende schaalniveaus ontwerpen.
De opleiding verenigt theorie en ontwerp en komt tegemoet aan een nationale en internationale behoefte aan academische geschoolde interieurarchitecten.
Je leert methodisch te werk gaan en via theoretisch en ontwerpend onderzoek passende en innovatieve ontwerpoplossingen bedenken. Je leert om daarbij het standpunt van de gebruiker in te nemen en toch het grotere geheel te blijven beheersen. Via communicatieve,management- en technische vaardigheden kun je jezelf stevig neerzetten als interieurarchitect.

Universiteit Antwerpen:
De masteropleiding interieurarchitectuur wordt gekenmerkt door de omgang met de onderzoekscontent en focust hierbij op het onderzoeksthema Community / Publieke Ruimte.
Het studieprogramma is opgebouwd rond het aanleren van onderzoeksgerichte competenties via leermodules.
Een leermodule is een verzameling van leerinhouden uit de leerlijnen: Ontwerpmatig Onderzoek, Interieurtheorie en Communicatie.
In iedere leermodule worden de leerinhouden geïmplementeerd en geïntegreerd afgetoetst in de onderzoeksactiviteit. 
De nadruk van de leermodules ligt op de diepgang en de innovatie van onderzoek in en over interieurarchitectuur.
In de leermodule Management IA krijgen de studenten de kans om ondernemer- en leiderschap te demonstreren. In deze leermodule staan zij o.a. in voor de coaching en evaluatie van studenten uit het 1ste studietraject van de bacheloropleiding IA. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan de internationale context van interieurarchitectuur door middel van een studiereis, gastsprekers en uitwisselingsprogramma’s (Erasmus).
De ADSL (Antwerp Design Seminars & Lectures) is een internationale workshopweek die interdisciplinair en opleidingsoverschrijdend wordt georganiseerd.
In het POP-MA (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) werken studenten aan zowel een presentatie- als reflectieportfolio, participeren zij aan een vrije lezingenreeks en beheren zij hun individuele competentiematrix.
In de masteropleiding maken de studenten een keuze tussen 2 onderzoeksmethoden: het ontwerpend onderzoek of het theoretisch onderzoek.
Dit is van toepassing op de leermodules Research Project IA en Masterproef.
Het Research project is een op zichzelf staand en maatschappelijk relevant onderzoeksproject waarbij opportuniteit gezocht wordt in bestaande projectonderzoeken, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, stad of regio. De masterproef vormt het sluitstuk van de opleiding.
Het is een grotendeels zelfstandig uitgevoerd onderzoek over en in interieurarchitectuur.

UHasselt:
De ontwerpstudio staat centraal.
In de eerste twee bachelorjaren leer je de basistools voor het ontwerpen.
Vanaf het derde jaar wordt er gefocust op vier domeinen: Wonen / Meubel / Object, Retail, Scenografie en Herbestemming.
In de master kies je een van deze domeinen om je masterproef te maken. 
Met de vier domeinen willen we aansluiten op de huidige ontwikkelingen in de interieurarchitectuur.
Het domein Wonen / Meubel / Object sluit aan op de klassieke opdracht van veel interieurarchitecten.
De laatste decennia eist de inrichting van winkels, kantoren, cafés en restaurants een steeds belangrijker plek op.
De inrichting wordt het uithangbord, de eigen identiteit van een zaak.
Hierop willen we met het domein Retail inspelen.
Een ander belangrijk domein is Scenografie. 
Een laatste domein is herbestemming. Interieurarchitectuur heeft heel vaak met herbestemming van ruimtes te maken.


UHasselt organiseert een Engelstalige opleiding: Interior Architecture

KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent
De master in de interieurarchitectuur leert je oplossingen aanbrengen in complexe of grootschalige ontwerp opgaven in de publieke sector.
Na je opleiding kun je complexe publieke interieurs op verschillende schaalniveaus ontwerpen.
De master is enerzijds gericht op de inhoudelijke en domeinspecifieke verdieping van de bachelorfase, en anderzijds op het verwerven van een toegang tot het beroepenveld, of tot promotie (advanced masters).
De kernkwalificaties van de master zijn :
- de intellectuele doorontwikkeling en verbreding van de in de bachelor aangevoerde competenties;
- de onderzoekende houding (naar oplossingsrichtingen);
- de specifieke disciplinaire kennis;
- de vakoverschrijdende vaardigheden (mede om de grenzen van de eigen wetenschappelijke discipline te onderkennen).
De masteropleiding moet het bereiken van wetenschappelijke diepgang garanderen.
De masterproef is de drager van dit parcours.
Deze proef overspant een brede waaier van mogelijkheden binnen elke master, van sterk onderzoeksgericht en minder design gericht tot minder onderzoeksgericht en meer design gericht. 


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Interieurarchitectuur 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Architectuur

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Binnenhuiskunst, Bouw, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Interieurarchitectuur


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Paleizenstraat 65-67  1030 Schaarbeek
02 242 00 00    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Hoogstraat 51  9000 Gent
09 225 10 00    


Beroepsuitwegen

Alles wat niet onmiddellijk met de ruwbouw te maken heeft, kan worden beschouwd als het domein van de interieurarchitect.
De interieurarchitect is de woonspecialist bij uitstek, niet alleen bevoegd voor het binneninterieur (inrichting en leefbaarheid van de individuele woonomgeving) maar ook voor het buiteninterieur (bemeubeling en gezelligheid van de straat). 
De afgestudeerde in de Interieurarchitectuur kan worden tewerkgesteld als ontwerper in de meubelnijverheid, decorateur, consulent, verkoper of vertegenwoordiger van meubelzaken en winkels van interieurinrichtingen, als decorontwerper bij theater, film en televisie, als zelfstandige, als ontwerper van winkelwandelstraten, patio's.
Er zijn ook mogelijkheden in architectenbureaus of praktijken.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Interieurarchitect/ interieurvormgever
Meubelontwerper


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017