Communicatiewetenschappen : Journalistiek - Master

 

UGent
De Master in de communicatiewetenschappen is een wetenschappelijke én marktgerichte opleiding. Het volledige domein van de massacommunicatie komt in de loop van de opleiding aan bod:
- zowel de klassieke massamedia (pers, radio, televisie, film) als de nieuwe communicatietechnologieën;
- zowel de informatieve (journalistiek, voorlichting), als de persuasieve (marketingcommunicatie, corporate communicatie, sociale marketing) en de recreatieve of culturele boodschappen (soaps, infotainment, film ...).
Dat alles benader je vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, psychologisch, historisch, juridisch, politiek- en markteconomisch, technisch, cultureel en semiotisch.
Je verwerft daarbij de nodige onderzoekstechnische vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
Binnen de brede academische opleiding zijn echter ook duidelijke praktijkgerichte accenten aanwezig, zowel door een grote inbreng van gastdocenten uit de beroepswereld als door de mogelijkheid om een stage te volgen.
De
afstudeerrichting journalistiek biedt je de kans een grondig inzicht te verwerven in de maatschappelijke rol van de journalistiek en op een academisch niveau journalistieke vaardigheden te ontwikkelen.
Bijzondere aandacht gaat naar de selectie en evaluatie van nieuwsbronnen, de organisatie en het functioneren van redacties, de vormgeving van het journalistieke product en de beroepsethische aspecten van journalistiek. Niet alleen de verschillende journalistieke genres en formats, maar ook de rol van eindredacties en de impact van (nieuwe) technologieën op het journalistieke arbeidsproces (zowel de ethische als de deontologische aspecten) komen uitgebreid aan bod.

Je maakt in gastcolleges, workshops en praktische oefeningen kennis met verschillende journalistieke genres en technieken, en je analyseert journalistieke praktijken en ontwikkelingen.
Er is een duidelijk praktijkgerichte component waarbij diverse praktijkassistenten uit een breed veld van de Vlaamse journalistiek je vertrouwd maken met het journalistiek schrijven en het vormgeven van audiovisuele nieuwsproductie. Er zijn ook stages mogelijk bij nieuwsredacties.


Studiepunten

60

Communicatiewetenschappen : Journalistiek - Master

UGent
De Master in de communicatiewetenschappen is een wetenschappelijke én marktgerichte opleiding. Het volledige domein van de massacommunicatie komt in de loop van de opleiding aan bod:
- zowel de klassieke massamedia (pers, radio, televisie, film) als de nieuwe communicatietechnologieën;
- zowel de informatieve (journalistiek, voorlichting), als de persuasieve (marketingcommunicatie, corporate communicatie, sociale marketing) en de recreatieve of culturele boodschappen (soaps, infotainment, film ...).
Dat alles benader je vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, psychologisch, historisch, juridisch, politiek- en markteconomisch, technisch, cultureel en semiotisch.
Je verwerft daarbij de nodige onderzoekstechnische vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
Binnen de brede academische opleiding zijn echter ook duidelijke praktijkgerichte accenten aanwezig, zowel door een grote inbreng van gastdocenten uit de beroepswereld als door de mogelijkheid om een stage te volgen.
De
afstudeerrichting journalistiek biedt je de kans een grondig inzicht te verwerven in de maatschappelijke rol van de journalistiek en op een academisch niveau journalistieke vaardigheden te ontwikkelen.
Bijzondere aandacht gaat naar de selectie en evaluatie van nieuwsbronnen, de organisatie en het functioneren van redacties, de vormgeving van het journalistieke product en de beroepsethische aspecten van journalistiek. Niet alleen de verschillende journalistieke genres en formats, maar ook de rol van eindredacties en de impact van (nieuwe) technologieën op het journalistieke arbeidsproces (zowel de ethische als de deontologische aspecten) komen uitgebreid aan bod.

Je maakt in gastcolleges, workshops en praktische oefeningen kennis met verschillende journalistieke genres en technieken, en je analyseert journalistieke praktijken en ontwikkelingen.
Er is een duidelijk praktijkgerichte component waarbij diverse praktijkassistenten uit een breed veld van de Vlaamse journalistiek je vertrouwd maken met het journalistiek schrijven en het vormgeven van audiovisuele nieuwsproductie. Er zijn ook stages mogelijk bij nieuwsredacties.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Communicatiewetenschappen 

Afstudeerrichting: Journalistiek

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Multimedia, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Communicatiewetenschappen: Journalistiek


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Communicatiewetenschappen: Journalistiek


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Ook al is dit geen specifieke journalistenopleiding, toch komen veel afgestudeerden in deze branche terecht.
Zij gaan aan de slag in de diverse media (pers, radio, televisie, film) als journalist, redacteur, producer of beleidsmedewerker.
Ze worden adviseur of onderzoeker in reclameadvies- en onderzoeksbureaus of communicatie-expert in grote bedrijven. 
Het onderwijs (na het volgen van een lerarenopleiding) en de openbare sector bieden ook mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Copywriter
Journalist
Mediaplanner - mediabuyer
Onderzoeker humane wetenschappen
Technisch redacteur

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de communicatiewetenschappen

Beroepeninfo: Kies voor mediaGegevens bijgewerkt tot 06-02-2017

Communicatiewetenschappen : Journalistiek - Master

UGent
De Master in de communicatiewetenschappen is een wetenschappelijke én marktgerichte opleiding. Het volledige domein van de massacommunicatie komt in de loop van de opleiding aan bod:
- zowel de klassieke massamedia (pers, radio, televisie, film) als de nieuwe communicatietechnologieën;
- zowel de informatieve (journalistiek, voorlichting), als de persuasieve (marketingcommunicatie, corporate communicatie, sociale marketing) en de recreatieve of culturele boodschappen (soaps, infotainment, film ...).
Dat alles benader je vanuit verschillende invalshoeken: sociologisch, psychologisch, historisch, juridisch, politiek- en markteconomisch, technisch, cultureel en semiotisch.
Je verwerft daarbij de nodige onderzoekstechnische vaardigheden om zelf wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
Binnen de brede academische opleiding zijn echter ook duidelijke praktijkgerichte accenten aanwezig, zowel door een grote inbreng van gastdocenten uit de beroepswereld als door de mogelijkheid om een stage te volgen.
De
afstudeerrichting journalistiek biedt je de kans een grondig inzicht te verwerven in de maatschappelijke rol van de journalistiek en op een academisch niveau journalistieke vaardigheden te ontwikkelen.
Bijzondere aandacht gaat naar de selectie en evaluatie van nieuwsbronnen, de organisatie en het functioneren van redacties, de vormgeving van het journalistieke product en de beroepsethische aspecten van journalistiek. Niet alleen de verschillende journalistieke genres en formats, maar ook de rol van eindredacties en de impact van (nieuwe) technologieën op het journalistieke arbeidsproces (zowel de ethische als de deontologische aspecten) komen uitgebreid aan bod.

Je maakt in gastcolleges, workshops en praktische oefeningen kennis met verschillende journalistieke genres en technieken, en je analyseert journalistieke praktijken en ontwikkelingen.
Er is een duidelijk praktijkgerichte component waarbij diverse praktijkassistenten uit een breed veld van de Vlaamse journalistiek je vertrouwd maken met het journalistiek schrijven en het vormgeven van audiovisuele nieuwsproductie. Er zijn ook stages mogelijk bij nieuwsredacties.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Communicatiewetenschappen 

Afstudeerrichting: Journalistiek

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Multimedia, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Communicatiewetenschappen: Journalistiek


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Communicatiewetenschappen: Journalistiek


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Ook al is dit geen specifieke journalistenopleiding, toch komen veel afgestudeerden in deze branche terecht.
Zij gaan aan de slag in de diverse media (pers, radio, televisie, film) als journalist, redacteur, producer of beleidsmedewerker.
Ze worden adviseur of onderzoeker in reclameadvies- en onderzoeksbureaus of communicatie-expert in grote bedrijven. 
Het onderwijs (na het volgen van een lerarenopleiding) en de openbare sector bieden ook mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Copywriter
Journalist
Mediaplanner - mediabuyer
Onderzoeker humane wetenschappen
Technisch redacteur

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de communicatiewetenschappen

Beroepeninfo: Kies voor mediaGegevens bijgewerkt tot 06-02-2017