Diergeneeskunde : Paard - Master

 

UGent
In de eerste twee jaren van de masteropleiding krijg je een grondige opleiding via hoorcolleges, praktische oefeningen en klinieken, die het hele domein van diergeneeskunde bestrijken.
Alle belangrijke ziekten met de daarbij horende diagnostische en therapeutische mogelijkheden worden besproken en voor zover mogelijk gedemonstreerd tijdens klinische demonstraties.
Daarnaast gaat heel wat aandacht naar de rol van de dierenarts in de dierenziektebestrijding en de veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid. Het theoretische onderricht wordt aangevuld met talrijke uren praktische oefeningen en met klinisch werk.
Halverwege het tweede masterjaar dient de student een eerste keuze te maken tussen een groep keuzevakken toegespitst op de kleine huisdieren of een groep keuzevakken die betrekking hebben op de grote huisdieren waaronder opnieuw een groot deel veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid valt.
Het aantal theoretische vakken dat je in het derde masterjaar moet volgen, is beperkt.
Daarnaast moet je een keuze maken tussen één van de vijf aangeboden afstudeerrichtingen.
Daarnaast zijn er keuzevakken waarbij je kunt kiezen uit twee categorieën:
– een eerste categorie is bestemd voor het geval je je gedurende het laatste jaar slechts op de geneeskunde van één enkele diersoort wil toeleggen, namelijk de diersoort van je afstudeerrichting; in die categorie is er een kennismakingsstage voorzien bij een dierenarts in de praktijk;
– in de tweede categorie kun je vrij kiezen uit een aantal keuzevakken, wat een verdieping toelaat in een aantal specifieke terreinen, bijvoorbeeld de tropische diergeneeskunde.
In het laatste jaar breng je zowat alle beschikbare tijd in de kliniek door, waaronder ook nacht- en weekenddiensten.
Net zoals in elke andere masteropleiding beëindig je ook hier je opleiding met een masterproef.


Studiepunten

180

Diergeneeskunde : Paard - Master

UGent
In de eerste twee jaren van de masteropleiding krijg je een grondige opleiding via hoorcolleges, praktische oefeningen en klinieken, die het hele domein van diergeneeskunde bestrijken.
Alle belangrijke ziekten met de daarbij horende diagnostische en therapeutische mogelijkheden worden besproken en voor zover mogelijk gedemonstreerd tijdens klinische demonstraties.
Daarnaast gaat heel wat aandacht naar de rol van de dierenarts in de dierenziektebestrijding en de veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid. Het theoretische onderricht wordt aangevuld met talrijke uren praktische oefeningen en met klinisch werk.
Halverwege het tweede masterjaar dient de student een eerste keuze te maken tussen een groep keuzevakken toegespitst op de kleine huisdieren of een groep keuzevakken die betrekking hebben op de grote huisdieren waaronder opnieuw een groot deel veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid valt.
Het aantal theoretische vakken dat je in het derde masterjaar moet volgen, is beperkt.
Daarnaast moet je een keuze maken tussen één van de vijf aangeboden afstudeerrichtingen.
Daarnaast zijn er keuzevakken waarbij je kunt kiezen uit twee categorieën:
– een eerste categorie is bestemd voor het geval je je gedurende het laatste jaar slechts op de geneeskunde van één enkele diersoort wil toeleggen, namelijk de diersoort van je afstudeerrichting; in die categorie is er een kennismakingsstage voorzien bij een dierenarts in de praktijk;
– in de tweede categorie kun je vrij kiezen uit een aantal keuzevakken, wat een verdieping toelaat in een aantal specifieke terreinen, bijvoorbeeld de tropische diergeneeskunde.
In het laatste jaar breng je zowat alle beschikbare tijd in de kliniek door, waaronder ook nacht- en weekenddiensten.
Net zoals in elke andere masteropleiding beëindig je ook hier je opleiding met een masterproef.


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Diergeneeskunde 

Afstudeerrichting: Paard

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Veterinary Medicine

Studiegebied: Diergeneeskunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen,

Schoolvakken SO: Biologie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Diergeneeskunde: Paard


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Zowat zestig procent van de dierenartsen is gevestigd als zelfstandig dierenarts.
Hier is vooral een toename van praktijken gericht op gezelschapsdieren merkbaar, ten nadele van de praktijken gericht op de veeteelt.
In deze laatste sector krijgt de dierenarts, door de intensieve teelt van meestal een diersoort, meer en meer een belangrijke rol bij de ziektepreventie in een groep dieren en de bedrijfsbegeleiding.
De dierenarts kan naast zijn traditionele rol in de diergeneeskunde eveneens een loopbaan uitbouwen in alle biomedische sectoren.
Andere tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in de vleeskeuring, de farmaceutische industrie, de veevoederbedrijven, de vleesverwerkende nijverheid, inspectiediensten van de overheid, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Dierenarts


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Diergeneeskunde : Paard - Master

UGent
In de eerste twee jaren van de masteropleiding krijg je een grondige opleiding via hoorcolleges, praktische oefeningen en klinieken, die het hele domein van diergeneeskunde bestrijken.
Alle belangrijke ziekten met de daarbij horende diagnostische en therapeutische mogelijkheden worden besproken en voor zover mogelijk gedemonstreerd tijdens klinische demonstraties.
Daarnaast gaat heel wat aandacht naar de rol van de dierenarts in de dierenziektebestrijding en de veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid. Het theoretische onderricht wordt aangevuld met talrijke uren praktische oefeningen en met klinisch werk.
Halverwege het tweede masterjaar dient de student een eerste keuze te maken tussen een groep keuzevakken toegespitst op de kleine huisdieren of een groep keuzevakken die betrekking hebben op de grote huisdieren waaronder opnieuw een groot deel veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid valt.
Het aantal theoretische vakken dat je in het derde masterjaar moet volgen, is beperkt.
Daarnaast moet je een keuze maken tussen één van de vijf aangeboden afstudeerrichtingen.
Daarnaast zijn er keuzevakken waarbij je kunt kiezen uit twee categorieën:
– een eerste categorie is bestemd voor het geval je je gedurende het laatste jaar slechts op de geneeskunde van één enkele diersoort wil toeleggen, namelijk de diersoort van je afstudeerrichting; in die categorie is er een kennismakingsstage voorzien bij een dierenarts in de praktijk;
– in de tweede categorie kun je vrij kiezen uit een aantal keuzevakken, wat een verdieping toelaat in een aantal specifieke terreinen, bijvoorbeeld de tropische diergeneeskunde.
In het laatste jaar breng je zowat alle beschikbare tijd in de kliniek door, waaronder ook nacht- en weekenddiensten.
Net zoals in elke andere masteropleiding beëindig je ook hier je opleiding met een masterproef.


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Diergeneeskunde 

Afstudeerrichting: Paard

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Veterinary Medicine

Studiegebied: Diergeneeskunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen,

Schoolvakken SO: Biologie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Diergeneeskunde: Paard


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Zowat zestig procent van de dierenartsen is gevestigd als zelfstandig dierenarts.
Hier is vooral een toename van praktijken gericht op gezelschapsdieren merkbaar, ten nadele van de praktijken gericht op de veeteelt.
In deze laatste sector krijgt de dierenarts, door de intensieve teelt van meestal een diersoort, meer en meer een belangrijke rol bij de ziektepreventie in een groep dieren en de bedrijfsbegeleiding.
De dierenarts kan naast zijn traditionele rol in de diergeneeskunde eveneens een loopbaan uitbouwen in alle biomedische sectoren.
Andere tewerkstellingsmogelijkheden zijn er in de vleeskeuring, de farmaceutische industrie, de veevoederbedrijven, de vleesverwerkende nijverheid, inspectiediensten van de overheid, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Dierenarts


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017