Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer - Master

 

UGent
De opleiding is gericht op de vorming van ingenieurs die een bijdrage kunnen leveren tot het duurzame gebruik en geïntegreerde beheer van bos en natuur in het algemeen.
Dat vraagt om een opleiding die een grondige kennis van de biologische en ecologische dynamiek eigen aan bos en natuur combineert met ingenieursdisciplines.
Naast kerndisciplines zoals ecologie, bosbouw, natuurbeheer en -ontwikkeling, en houtbiologie zijn er typische algemeen ondersteunende kennisgebieden eigen aan de bio-ingenieur.
Ze omvatten onder meer management, geavanceerde statistiek en dataverwerking.
In disciplinevakken is er aandacht voor nieuwe tendensen in het kader van duurzaam bos- en natuurbeheer en de valorisatie van bosproducten.
Voor het vakgebied Bosbouw gaat het onder meer om natuurgetrouwe bosbouw en de teelt van houtige biomassa,
terwijl voor het vakgebied Natuurbehoud thema's als ecosysteembeheer en natuurontwikkeling aangesneden worden.
Kwantitatieve aspecten van bos- en natuurbeheer omvatten onder meer aangepaste terrestrische inventarisatietechnieken, geavanceerde planningsmethodes, en het aanwenden van teledetectie en GIS voor kartering, opvolging en ruimtelijke planning.
Het vakdomein Houtbiologie en houttechnologie richt zich onder meer op de grondige kennis van hout als hernieuwbare grondstof, de valorisatie en veredeling van houtproducten voor constructiedoeleinden en interieurtoepassingen, en ontwikkeling van milieuvriendelijke houtbeschermingsproducten.


Studiepunten

120

Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer - Master

UGent
De opleiding is gericht op de vorming van ingenieurs die een bijdrage kunnen leveren tot het duurzame gebruik en geïntegreerde beheer van bos en natuur in het algemeen.
Dat vraagt om een opleiding die een grondige kennis van de biologische en ecologische dynamiek eigen aan bos en natuur combineert met ingenieursdisciplines.
Naast kerndisciplines zoals ecologie, bosbouw, natuurbeheer en -ontwikkeling, en houtbiologie zijn er typische algemeen ondersteunende kennisgebieden eigen aan de bio-ingenieur.
Ze omvatten onder meer management, geavanceerde statistiek en dataverwerking.
In disciplinevakken is er aandacht voor nieuwe tendensen in het kader van duurzaam bos- en natuurbeheer en de valorisatie van bosproducten.
Voor het vakgebied Bosbouw gaat het onder meer om natuurgetrouwe bosbouw en de teelt van houtige biomassa,
terwijl voor het vakgebied Natuurbehoud thema's als ecosysteembeheer en natuurontwikkeling aangesneden worden.
Kwantitatieve aspecten van bos- en natuurbeheer omvatten onder meer aangepaste terrestrische inventarisatietechnieken, geavanceerde planningsmethodes, en het aanwenden van teledetectie en GIS voor kartering, opvolging en ruimtelijke planning.
Het vakdomein Houtbiologie en houttechnologie richt zich onder meer op de grondige kennis van hout als hernieuwbare grondstof, de valorisatie en veredeling van houtproducten voor constructiedoeleinden en interieurtoepassingen, en ontwikkeling van milieuvriendelijke houtbeschermingsproducten.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren:
de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer.
In functie van de gekozen specialisatie kan de bio-ingenieur terechtkomen in diverse industriële sectoren zoals de scheikundige en farmaceutische industrie, controlelaboratoria, productie, procesontwikkeling, kwaliteitscontrole, waterzuivering, afvalverwerking, maar ook in navormings- en ontwikkelingswerk.
De methode en werkwijze, verworven door de studie van de exacte wetenschappen, laat bovendien toe zich waar te maken in domeinen buiten het eigen vakgebied, bv. commerciële management- en informaticagerichte functies.
Bio-ingenieurs zijn ook werkzaam in de gezondheidssector, medische laboratoria en overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid of slachthuizen.
Hun taak bestaat hier uit inspectie van eetwaren, milieubeheer, het uitvoeren van analyses, veiligheid.
Er zijn ook tewerkstellingskansen in de land- en tuinbouwsector, bij milieuorganisaties of in ontwikkelingslanden.
Voor wie de specifieke lerarenopleiding volgt zijn er mogelijkheden als leerkracht in het onderwijs.
Toepassingsmogelijkheden en beroepsprofielen situeren zich ook in het wetenschappelijk onderzoek, in industriële functies, bij studiebureaus, ngo's en overheidsinstellingen.
Voor een loopbaan in de (sub)tropen worden mogelijkheden geboden door internationale organisaties en ngo's.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bio- ingenieur
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer - Master

UGent
De opleiding is gericht op de vorming van ingenieurs die een bijdrage kunnen leveren tot het duurzame gebruik en geïntegreerde beheer van bos en natuur in het algemeen.
Dat vraagt om een opleiding die een grondige kennis van de biologische en ecologische dynamiek eigen aan bos en natuur combineert met ingenieursdisciplines.
Naast kerndisciplines zoals ecologie, bosbouw, natuurbeheer en -ontwikkeling, en houtbiologie zijn er typische algemeen ondersteunende kennisgebieden eigen aan de bio-ingenieur.
Ze omvatten onder meer management, geavanceerde statistiek en dataverwerking.
In disciplinevakken is er aandacht voor nieuwe tendensen in het kader van duurzaam bos- en natuurbeheer en de valorisatie van bosproducten.
Voor het vakgebied Bosbouw gaat het onder meer om natuurgetrouwe bosbouw en de teelt van houtige biomassa,
terwijl voor het vakgebied Natuurbehoud thema's als ecosysteembeheer en natuurontwikkeling aangesneden worden.
Kwantitatieve aspecten van bos- en natuurbeheer omvatten onder meer aangepaste terrestrische inventarisatietechnieken, geavanceerde planningsmethodes, en het aanwenden van teledetectie en GIS voor kartering, opvolging en ruimtelijke planning.
Het vakdomein Houtbiologie en houttechnologie richt zich onder meer op de grondige kennis van hout als hernieuwbare grondstof, de valorisatie en veredeling van houtproducten voor constructiedoeleinden en interieurtoepassingen, en ontwikkeling van milieuvriendelijke houtbeschermingsproducten.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bio-ingenieurswetenschappen Bos- en natuurbeheer
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren:
de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer.
In functie van de gekozen specialisatie kan de bio-ingenieur terechtkomen in diverse industriële sectoren zoals de scheikundige en farmaceutische industrie, controlelaboratoria, productie, procesontwikkeling, kwaliteitscontrole, waterzuivering, afvalverwerking, maar ook in navormings- en ontwikkelingswerk.
De methode en werkwijze, verworven door de studie van de exacte wetenschappen, laat bovendien toe zich waar te maken in domeinen buiten het eigen vakgebied, bv. commerciële management- en informaticagerichte functies.
Bio-ingenieurs zijn ook werkzaam in de gezondheidssector, medische laboratoria en overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid of slachthuizen.
Hun taak bestaat hier uit inspectie van eetwaren, milieubeheer, het uitvoeren van analyses, veiligheid.
Er zijn ook tewerkstellingskansen in de land- en tuinbouwsector, bij milieuorganisaties of in ontwikkelingslanden.
Voor wie de specifieke lerarenopleiding volgt zijn er mogelijkheden als leerkracht in het onderwijs.
Toepassingsmogelijkheden en beroepsprofielen situeren zich ook in het wetenschappelijk onderzoek, in industriële functies, bij studiebureaus, ngo's en overheidsinstellingen.
Voor een loopbaan in de (sub)tropen worden mogelijkheden geboden door internationale organisaties en ngo's.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bio- ingenieur
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017