Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken - Master

 

UGent
Het werkdomein van de Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken omvat een uitgebreide waaier aan ingenieursactiviteiten, met toepassingen in de biologie, geneeskunde en gezondheidszorg.
Het is een relatief jonge ingenieursdiscipline die oorspronkelijk vooral een toepassingsdomein was waar gebruik gemaakt werd van methoden, theorieën en instrumenten van meer traditionele ingenieursdisciplines (werktuigkunde en elektrotechniek).
Ondertussen is het vakgebied geëvolueerd naar een geïntegreerde multidisciplinaire ingenieursdiscipline met een eigen methodologie.
Uiteraard maakt het nog steeds gebruik van andere kennisdomeinen eigen aan een Master in de ingenieurswetenschappen.
De Masters in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken creëren kennis van molecule- tot orgaanniveau: ze ontwikkelen materialen, apparatuur, hulpmiddelen, systemen en methoden voor de preventie, diagnose en behandeling van ziekten om de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van het individu en de gemeenschap te verbeteren.
Zij zijn integrators, met kennis in de diverse ingenieurstechnieken en zijn bijgevolg maatschappelijk breed inzetbaar, en dus niet beperkt tot ziekenhuizen en de biomedische industrie. In de masteropleiding kan de student zelf klemtonen leggen via een uitgebreid pakket van keuzevakken aansluitend op het onderwerp van de masterproef.


VUB en UGent organiseren samen de opleiding ook in het Engels: Biomedical Engineering

VUB

Het standaardtraject (120 studiepunten) bestaat uit 4 modules:
- 33 SP verplichte basisstudiedelen (te nemen in het eerste jaar van het modeltraject)
- 39 SP gespecialiseerde studiedelen (waarvan 18 SP in het eerste jaar van het modeltraject)
- 24 SP keuzeopleidingsstudiedelen (waarvan 9 SP in het eerste jaar van het modeltraject)
- 24 SP Masterproef (te nemen in het tweede jaar van het modeltraject).
Alle modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen.
De master Biomedische ingenieurstechnieken biedt je de basiskennis over de menselijke biologie en de geneeskunde. Je leert hoe je uiteenlopende disciplines uit de toegepaste wetenschappen - scheikunde, mechanica, elektronica en informatica - kunt inzetten voor gezondheidszorg, gaande van preventie over diagnose en behandeling tot revalidatie. Naast de biomedische en technologische kennis leer je meer over gezondheidszorg en ondernemerschap.


Studiepunten

120

Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken - Master

UGent
Het werkdomein van de Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken omvat een uitgebreide waaier aan ingenieursactiviteiten, met toepassingen in de biologie, geneeskunde en gezondheidszorg.
Het is een relatief jonge ingenieursdiscipline die oorspronkelijk vooral een toepassingsdomein was waar gebruik gemaakt werd van methoden, theorieën en instrumenten van meer traditionele ingenieursdisciplines (werktuigkunde en elektrotechniek).
Ondertussen is het vakgebied geëvolueerd naar een geïntegreerde multidisciplinaire ingenieursdiscipline met een eigen methodologie.
Uiteraard maakt het nog steeds gebruik van andere kennisdomeinen eigen aan een Master in de ingenieurswetenschappen.
De Masters in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken creëren kennis van molecule- tot orgaanniveau: ze ontwikkelen materialen, apparatuur, hulpmiddelen, systemen en methoden voor de preventie, diagnose en behandeling van ziekten om de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van het individu en de gemeenschap te verbeteren.
Zij zijn integrators, met kennis in de diverse ingenieurstechnieken en zijn bijgevolg maatschappelijk breed inzetbaar, en dus niet beperkt tot ziekenhuizen en de biomedische industrie. In de masteropleiding kan de student zelf klemtonen leggen via een uitgebreid pakket van keuzevakken aansluitend op het onderwerp van de masterproef.


VUB en UGent organiseren samen de opleiding ook in het Engels: Biomedical Engineering

VUB

Het standaardtraject (120 studiepunten) bestaat uit 4 modules:
- 33 SP verplichte basisstudiedelen (te nemen in het eerste jaar van het modeltraject)
- 39 SP gespecialiseerde studiedelen (waarvan 18 SP in het eerste jaar van het modeltraject)
- 24 SP keuzeopleidingsstudiedelen (waarvan 9 SP in het eerste jaar van het modeltraject)
- 24 SP Masterproef (te nemen in het tweede jaar van het modeltraject).
Alle modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen.
De master Biomedische ingenieurstechnieken biedt je de basiskennis over de menselijke biologie en de geneeskunde. Je leert hoe je uiteenlopende disciplines uit de toegepaste wetenschappen - scheikunde, mechanica, elektronica en informatica - kunt inzetten voor gezondheidszorg, gaande van preventie over diagnose en behandeling tot revalidatie. Naast de biomedische en technologische kennis leer je meer over gezondheidszorg en ondernemerschap.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Informatica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Een Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken wordt tewerkgesteld
- in de industrie (ontwikkelaar en/of producent van medische apparatuur, farmaceutische, cosmetische en levensmiddelenindustrie ...),
- in ziekenhuizen (zowel in laboratoria van academische ziekenhuizen als op het beleidsniveau van academische en algemene ziekenhuizen),
- universiteiten en onderzoeksinstituten bij de overheid (beleids- en voorlichtingsfunctionaris).
De biomedische ingenieur is aldus van vele markten thuis.
In de industrie ontwikkelt de biomedische ingenieur nieuwe producten en materialen voor de gezondheidszorg.
De ontwikkeling en het testen van nieuwe apparatuur, algoritmen, processen en systemen staat hierbij centraal.
Daarnaast zijn er ook uitstekende kansen voor biomedische ingenieurs die een eigen bedrijf willen starten. De gezondheidszorg is namelijk een sterke groeimarkt.
Een biomedische ingenieur bij de overheid of zorgverzekeraar is actief betrokken bij kwaliteitsbewaking, regelgeving en standaardisering van medische apparatuur en medische procedures.
De biomedische ingenieur staat in het bijzonder in voor de kwaliteit en de veiligheid van de medische apparatuur.
Onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen zijn ook belangrijke werkgevers.
Er is onderzoek nodig naar nieuwe biomaterialen, naar nieuwe behandelmethoden en apparatuur, nieuwe en efficiëntere preventie- en diagnosetechnieken, nieuwe hulpmiddelen …
In de zorgsector werkt de biomedische ingenieur aan allerlei nieuwe methoden en systemen die de gezondheidszorg zo efficiënt mogelijk maken.
Dat geldt voor de processen die zich binnen een ziekenhuis afspelen maar ook voor de samenwerking met rust- en verpleeghuizen, verpleeg- en thuiszorg of in de revalidatie.
Daarnaast zijn er de diverse beleidsfuncties in een ziekenhuis (algemeen directeur, technisch directeur, ict-coördinator ...).
Uiteraard is de biomedische ingenieur betrokken bij ontwerp, bouw en beheer van een ziekenhuis.
De afgestudeerde is getraind in grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken en is aldus ook gegeerd in andere sectoren waar die kwaliteiten van een multidisciplinaire burgerlijk ingenieur een vereiste zijn voor de jobinhoud.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken - Master

UGent
Het werkdomein van de Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken omvat een uitgebreide waaier aan ingenieursactiviteiten, met toepassingen in de biologie, geneeskunde en gezondheidszorg.
Het is een relatief jonge ingenieursdiscipline die oorspronkelijk vooral een toepassingsdomein was waar gebruik gemaakt werd van methoden, theorieën en instrumenten van meer traditionele ingenieursdisciplines (werktuigkunde en elektrotechniek).
Ondertussen is het vakgebied geëvolueerd naar een geïntegreerde multidisciplinaire ingenieursdiscipline met een eigen methodologie.
Uiteraard maakt het nog steeds gebruik van andere kennisdomeinen eigen aan een Master in de ingenieurswetenschappen.
De Masters in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken creëren kennis van molecule- tot orgaanniveau: ze ontwikkelen materialen, apparatuur, hulpmiddelen, systemen en methoden voor de preventie, diagnose en behandeling van ziekten om de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van het individu en de gemeenschap te verbeteren.
Zij zijn integrators, met kennis in de diverse ingenieurstechnieken en zijn bijgevolg maatschappelijk breed inzetbaar, en dus niet beperkt tot ziekenhuizen en de biomedische industrie. In de masteropleiding kan de student zelf klemtonen leggen via een uitgebreid pakket van keuzevakken aansluitend op het onderwerp van de masterproef.


VUB en UGent organiseren samen de opleiding ook in het Engels: Biomedical Engineering

VUB

Het standaardtraject (120 studiepunten) bestaat uit 4 modules:
- 33 SP verplichte basisstudiedelen (te nemen in het eerste jaar van het modeltraject)
- 39 SP gespecialiseerde studiedelen (waarvan 18 SP in het eerste jaar van het modeltraject)
- 24 SP keuzeopleidingsstudiedelen (waarvan 9 SP in het eerste jaar van het modeltraject)
- 24 SP Masterproef (te nemen in het tweede jaar van het modeltraject).
Alle modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen.
De master Biomedische ingenieurstechnieken biedt je de basiskennis over de menselijke biologie en de geneeskunde. Je leert hoe je uiteenlopende disciplines uit de toegepaste wetenschappen - scheikunde, mechanica, elektronica en informatica - kunt inzetten voor gezondheidszorg, gaande van preventie over diagnose en behandeling tot revalidatie. Naast de biomedische en technologische kennis leer je meer over gezondheidszorg en ondernemerschap.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Informatica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Ingenieurswetenschappen Biomedische ingenieurstechnieken


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Een Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken wordt tewerkgesteld
- in de industrie (ontwikkelaar en/of producent van medische apparatuur, farmaceutische, cosmetische en levensmiddelenindustrie ...),
- in ziekenhuizen (zowel in laboratoria van academische ziekenhuizen als op het beleidsniveau van academische en algemene ziekenhuizen),
- universiteiten en onderzoeksinstituten bij de overheid (beleids- en voorlichtingsfunctionaris).
De biomedische ingenieur is aldus van vele markten thuis.
In de industrie ontwikkelt de biomedische ingenieur nieuwe producten en materialen voor de gezondheidszorg.
De ontwikkeling en het testen van nieuwe apparatuur, algoritmen, processen en systemen staat hierbij centraal.
Daarnaast zijn er ook uitstekende kansen voor biomedische ingenieurs die een eigen bedrijf willen starten. De gezondheidszorg is namelijk een sterke groeimarkt.
Een biomedische ingenieur bij de overheid of zorgverzekeraar is actief betrokken bij kwaliteitsbewaking, regelgeving en standaardisering van medische apparatuur en medische procedures.
De biomedische ingenieur staat in het bijzonder in voor de kwaliteit en de veiligheid van de medische apparatuur.
Onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen zijn ook belangrijke werkgevers.
Er is onderzoek nodig naar nieuwe biomaterialen, naar nieuwe behandelmethoden en apparatuur, nieuwe en efficiëntere preventie- en diagnosetechnieken, nieuwe hulpmiddelen …
In de zorgsector werkt de biomedische ingenieur aan allerlei nieuwe methoden en systemen die de gezondheidszorg zo efficiënt mogelijk maken.
Dat geldt voor de processen die zich binnen een ziekenhuis afspelen maar ook voor de samenwerking met rust- en verpleeghuizen, verpleeg- en thuiszorg of in de revalidatie.
Daarnaast zijn er de diverse beleidsfuncties in een ziekenhuis (algemeen directeur, technisch directeur, ict-coördinator ...).
Uiteraard is de biomedische ingenieur betrokken bij ontwerp, bouw en beheer van een ziekenhuis.
De afgestudeerde is getraind in grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken en is aldus ook gegeerd in andere sectoren waar die kwaliteiten van een multidisciplinaire burgerlijk ingenieur een vereiste zijn voor de jobinhoud.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Expert onderzoek en ontwikkeling in de industrie ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017