Fysica en Sterrenkunde - Master

 

UGent
Het curriculum is gestoeld op de volgende principes:
30 sp voor vijf verplichte algemene vakken,
30 sp voor de masterproef,
30 sp voor verdiepende of verbredende keuzevakken (minor),
30 sp voor verdiepende keuzevakken.


In het licht van de beroepsmogelijkheden kan er gekozen worden tussen drie minors:
Onderzoek,
Onderwijs,
Economie en bedrijfskunde.


Voor studenten in de minor Onderzoek werden 12 sp gereserveerd voor een stage of cursussen aan een universiteit of hogeschool buiten de UGent. 
Het is de bedoeling dat de studenten in het eerste semester van de masteropleiding de vijf verplichte vakken doorlopen.
Vanaf het tweede semester van het eerste masterjaar wordt een groot deel van de studietijd doorgebracht in één van de academische onderzoeksgroepen.
In totaal kunnen studenten met de minor Onderzoek tot 60 sp aan verdiepende keuzevakken volgen.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs besteden 30 sp aan onderwijsgerelateerde vakken.
Studenten met de minor Economie en bedrijfskunde zullen 30 sp opvullen met bedrijfseconomische vakken.
Daarnaast kunnen de studenten uit de laatste twee minors nog voor 30 sp aan verdiepende keuzevakken volgen.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Physics and Astronomy


Studiepunten

120

Fysica en Sterrenkunde - Master

UGent
Het curriculum is gestoeld op de volgende principes:
30 sp voor vijf verplichte algemene vakken,
30 sp voor de masterproef,
30 sp voor verdiepende of verbredende keuzevakken (minor),
30 sp voor verdiepende keuzevakken.


In het licht van de beroepsmogelijkheden kan er gekozen worden tussen drie minors:
Onderzoek,
Onderwijs,
Economie en bedrijfskunde.


Voor studenten in de minor Onderzoek werden 12 sp gereserveerd voor een stage of cursussen aan een universiteit of hogeschool buiten de UGent. 
Het is de bedoeling dat de studenten in het eerste semester van de masteropleiding de vijf verplichte vakken doorlopen.
Vanaf het tweede semester van het eerste masterjaar wordt een groot deel van de studietijd doorgebracht in één van de academische onderzoeksgroepen.
In totaal kunnen studenten met de minor Onderzoek tot 60 sp aan verdiepende keuzevakken volgen.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs besteden 30 sp aan onderwijsgerelateerde vakken.
Studenten met de minor Economie en bedrijfskunde zullen 30 sp opvullen met bedrijfseconomische vakken.
Daarnaast kunnen de studenten uit de laatste twee minors nog voor 30 sp aan verdiepende keuzevakken volgen.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Physics and Astronomy


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Fysica en Sterrenkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Fysica, Natuurwetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Fysica en Sterrenkunde

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden in de fysica hebben een brede waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden.
Er zijn tal van tewerkstellingsmogelijkheden in de industrie: beeldvormingstechnieken, lasertechnieken, microprocessoren, milieu, optische apparatuur.
Fysici kunnen ook werkzaam zijn in het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten of in overheids- of bedrijfslabo's. 
Andere mogelijkheden zijn de kwaliteitscontrole, automatisering of de medische sector.
Meer en meer fysici komen in de sector van de informatica terecht, vooral op die domeinen waar materialenkennis wordt gecombineerd met informatica, maar ook als ICT-coördinator bij verschillende instellingen.
De fysicus kan ook als leraar terecht in het secundair en hoger onderwijs (mits het volgen van de specifieke lerarenopleiding).
In de masteropleiding worden ook minors aangeboden die je voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs, in onderzoek of in het bedrijfsleven.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker exacte wetenschappen
Sterrenkundige

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Fysica / Fysica en sterrenkunde / Sterrenkunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Fysica en Sterrenkunde - Master

UGent
Het curriculum is gestoeld op de volgende principes:
30 sp voor vijf verplichte algemene vakken,
30 sp voor de masterproef,
30 sp voor verdiepende of verbredende keuzevakken (minor),
30 sp voor verdiepende keuzevakken.


In het licht van de beroepsmogelijkheden kan er gekozen worden tussen drie minors:
Onderzoek,
Onderwijs,
Economie en bedrijfskunde.


Voor studenten in de minor Onderzoek werden 12 sp gereserveerd voor een stage of cursussen aan een universiteit of hogeschool buiten de UGent. 
Het is de bedoeling dat de studenten in het eerste semester van de masteropleiding de vijf verplichte vakken doorlopen.
Vanaf het tweede semester van het eerste masterjaar wordt een groot deel van de studietijd doorgebracht in één van de academische onderzoeksgroepen.
In totaal kunnen studenten met de minor Onderzoek tot 60 sp aan verdiepende keuzevakken volgen.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs besteden 30 sp aan onderwijsgerelateerde vakken.
Studenten met de minor Economie en bedrijfskunde zullen 30 sp opvullen met bedrijfseconomische vakken.
Daarnaast kunnen de studenten uit de laatste twee minors nog voor 30 sp aan verdiepende keuzevakken volgen.


De opleiding bestaat ook in het Engels: Physics and Astronomy


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Fysica en Sterrenkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Fysica, Natuurwetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Fysica en Sterrenkunde

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De afgestudeerden in de fysica hebben een brede waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden.
Er zijn tal van tewerkstellingsmogelijkheden in de industrie: beeldvormingstechnieken, lasertechnieken, microprocessoren, milieu, optische apparatuur.
Fysici kunnen ook werkzaam zijn in het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten of in overheids- of bedrijfslabo's. 
Andere mogelijkheden zijn de kwaliteitscontrole, automatisering of de medische sector.
Meer en meer fysici komen in de sector van de informatica terecht, vooral op die domeinen waar materialenkennis wordt gecombineerd met informatica, maar ook als ICT-coördinator bij verschillende instellingen.
De fysicus kan ook als leraar terecht in het secundair en hoger onderwijs (mits het volgen van de specifieke lerarenopleiding).
In de masteropleiding worden ook minors aangeboden die je voorbereiden op een loopbaan in het onderwijs, in onderzoek of in het bedrijfsleven.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker exacte wetenschappen
Sterrenkundige

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Fysica / Fysica en sterrenkunde / Sterrenkunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017