Moraalwetenschappen - Master

 

UGent
De opleiding moraalwetenschappen wil inzicht verstrekken in het morele denken en handelen in de breedste zin van het woord. 
Ze doet dat enerzijds door de grondige studie van de belangrijkste benaderingen uit de ethiek en uit de filosofie. Naast de meer theoretische benadering is het ook cruciaal om inzicht te krijgen in de morele ideeën, redeneringen en gedragingen van individuen en groepen zowel in het heden als in het verleden.
De kennis van mens en maatschappij wordt ingevuld door de studie van hulpwetenschappen zoals o.a. geschiedenis, literatuur, sociologie en psychologie.
Er wordt ook aandacht besteed aan het verwerven van kwalitatieve en kwantitatieve  moraalwetenschappelijke onderzoekscompetenties.
Tijdens de studie wordt tevens de brug tussen beide pijlers gelegd, en dat mondt uiteindelijk uit in een geïntegreerde empirische en wijsgerige studie van waarden, normen en levensbeschouwingen.
In de Master moraalwetenschappen wordt behalve aan moraalwetenschappelijke verdiepingsvakken ook bijzondere aandacht besteed aan toegepaste ethiek.
Afhankelijk van je interesses kun je daarnaast een eigen pakket samenstellen met als belangrijk onderdeel de masterproef.


Studiepunten

60

Moraalwetenschappen - Master

UGent
De opleiding moraalwetenschappen wil inzicht verstrekken in het morele denken en handelen in de breedste zin van het woord. 
Ze doet dat enerzijds door de grondige studie van de belangrijkste benaderingen uit de ethiek en uit de filosofie. Naast de meer theoretische benadering is het ook cruciaal om inzicht te krijgen in de morele ideeën, redeneringen en gedragingen van individuen en groepen zowel in het heden als in het verleden.
De kennis van mens en maatschappij wordt ingevuld door de studie van hulpwetenschappen zoals o.a. geschiedenis, literatuur, sociologie en psychologie.
Er wordt ook aandacht besteed aan het verwerven van kwalitatieve en kwantitatieve  moraalwetenschappelijke onderzoekscompetenties.
Tijdens de studie wordt tevens de brug tussen beide pijlers gelegd, en dat mondt uiteindelijk uit in een geïntegreerde empirische en wijsgerige studie van waarden, normen en levensbeschouwingen.
In de Master moraalwetenschappen wordt behalve aan moraalwetenschappelijke verdiepingsvakken ook bijzondere aandacht besteed aan toegepaste ethiek.
Afhankelijk van je interesses kun je daarnaast een eigen pakket samenstellen met als belangrijk onderdeel de masterproef.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Moraalwetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Moraal/NC Zedenleer, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Een opleiding in de moraalwetenschappen is geen voorbereiding op een welbepaalde job.
Maar dat hoeft op de hedendaagse jobmarkt geen probleem te zijn.
De vraag naar afgestudeerden met een polyvalente opleiding steekt immers overal de kop op. Personeelsverantwoordelijken spitsen zich minder dan vroeger toe op specifieke diplomavereisten maar hebben daarentegen meestal een bepaald profiel voor ogen en kiezen de kandidaat die daaraan het best beantwoordt. Bij de selectie speelt de persoonlijkheid van de kandidaat vaak een grotere rol dan het diploma.

Afgestudeerden uit diverse richtingen komen voor die 'allround jobs' in aanmerking.
De moraalwetenschapper heeft door zijn brede interdisciplinaire opleiding, de training in kritische ethische reflectie, zijn brede achtergrond en door zijn grote zelfstandigheid en synthesevermogen een sterke startpositie.
Combineer je bovendien moraalwetenschappen met een andere studierichting, dan heb je ontegensprekelijk nog een extra troef in handen.
Enkel als je opteert voor het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks aansluiten bij de opleiding.
In het onderwijs kies je voor een loopbaan als leraar niet-confessionele zedenleer.
Andere uitwegen zijn: culturele, socioculturele, levensbeschouwelijke e.a. organisaties, en minder voor de hand liggende sectoren zoals overheidsdiensten, journalistiek, bibliotheekwezen, maar ook meer en meer in de bedrijfswereld.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Arts in de wijsbegeerte


Gegevens bijgewerkt tot 07-02-2017

Moraalwetenschappen - Master

UGent
De opleiding moraalwetenschappen wil inzicht verstrekken in het morele denken en handelen in de breedste zin van het woord. 
Ze doet dat enerzijds door de grondige studie van de belangrijkste benaderingen uit de ethiek en uit de filosofie. Naast de meer theoretische benadering is het ook cruciaal om inzicht te krijgen in de morele ideeën, redeneringen en gedragingen van individuen en groepen zowel in het heden als in het verleden.
De kennis van mens en maatschappij wordt ingevuld door de studie van hulpwetenschappen zoals o.a. geschiedenis, literatuur, sociologie en psychologie.
Er wordt ook aandacht besteed aan het verwerven van kwalitatieve en kwantitatieve  moraalwetenschappelijke onderzoekscompetenties.
Tijdens de studie wordt tevens de brug tussen beide pijlers gelegd, en dat mondt uiteindelijk uit in een geïntegreerde empirische en wijsgerige studie van waarden, normen en levensbeschouwingen.
In de Master moraalwetenschappen wordt behalve aan moraalwetenschappelijke verdiepingsvakken ook bijzondere aandacht besteed aan toegepaste ethiek.
Afhankelijk van je interesses kun je daarnaast een eigen pakket samenstellen met als belangrijk onderdeel de masterproef.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Moraalwetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Moraal/NC Zedenleer, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Een opleiding in de moraalwetenschappen is geen voorbereiding op een welbepaalde job.
Maar dat hoeft op de hedendaagse jobmarkt geen probleem te zijn.
De vraag naar afgestudeerden met een polyvalente opleiding steekt immers overal de kop op. Personeelsverantwoordelijken spitsen zich minder dan vroeger toe op specifieke diplomavereisten maar hebben daarentegen meestal een bepaald profiel voor ogen en kiezen de kandidaat die daaraan het best beantwoordt. Bij de selectie speelt de persoonlijkheid van de kandidaat vaak een grotere rol dan het diploma.

Afgestudeerden uit diverse richtingen komen voor die 'allround jobs' in aanmerking.
De moraalwetenschapper heeft door zijn brede interdisciplinaire opleiding, de training in kritische ethische reflectie, zijn brede achtergrond en door zijn grote zelfstandigheid en synthesevermogen een sterke startpositie.
Combineer je bovendien moraalwetenschappen met een andere studierichting, dan heb je ontegensprekelijk nog een extra troef in handen.
Enkel als je opteert voor het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en in het onderwijs zijn er jobs die rechtstreeks aansluiten bij de opleiding.
In het onderwijs kies je voor een loopbaan als leraar niet-confessionele zedenleer.
Andere uitwegen zijn: culturele, socioculturele, levensbeschouwelijke e.a. organisaties, en minder voor de hand liggende sectoren zoals overheidsdiensten, journalistiek, bibliotheekwezen, maar ook meer en meer in de bedrijfswereld.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Arts in de wijsbegeerte


Gegevens bijgewerkt tot 07-02-2017