Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur : Technologie in business - Master

 

Universiteit Hasselt 
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen: 
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in business
- Accountancy en Financiering
- Marketing intelligence 
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding.


Afstudeerrichting Technologie in business
Een handelsingenieur Technologie-, Innovatie- en Milieumanagement (TIM) vervult een brugfunctie tussen de consumenten of producten enerzijds en het topmanagement of ontwikkelaars anderzijds.
Met behulp van geactualiseerde economische en technologische kennis draagt een handelsingenieur TIM bij tot de versterking van het concurrentievermogen van ondernemingen.
Essentieel hierbij is de economische ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (O&O) en van innovatie. Binnen een dynamische context bestudeert de handelsingenieur TIM de economische haalbaarheid en de duurzaamheidsaspecten van innovatieve technologische oplossingen.
Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen op het vlak van milieu en energie spelen hierbij een belangrijke rol.
Een handelsingenieur TIM werkt nauw samen met ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en juristen. Dergelijke multidisciplinaire TIM-innovatiemanagers werken zowel op product- als procesniveau.


Studiepunten

120

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur : Technologie in business - Master

Universiteit Hasselt 
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen: 
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in business
- Accountancy en Financiering
- Marketing intelligence 
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding.


Afstudeerrichting Technologie in business
Een handelsingenieur Technologie-, Innovatie- en Milieumanagement (TIM) vervult een brugfunctie tussen de consumenten of producten enerzijds en het topmanagement of ontwikkelaars anderzijds.
Met behulp van geactualiseerde economische en technologische kennis draagt een handelsingenieur TIM bij tot de versterking van het concurrentievermogen van ondernemingen.
Essentieel hierbij is de economische ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (O&O) en van innovatie. Binnen een dynamische context bestudeert de handelsingenieur TIM de economische haalbaarheid en de duurzaamheidsaspecten van innovatieve technologische oplossingen.
Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen op het vlak van milieu en energie spelen hierbij een belangrijke rol.
Een handelsingenieur TIM werkt nauw samen met ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en juristen. Dergelijke multidisciplinaire TIM-innovatiemanagers werken zowel op product- als procesniveau.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 

Afstudeerrichting: Technologie in business

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Technologie in businessEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Technologie in businessEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Uit onderzoek blijkt dat onze afgestudeerden vaak terecht komen in een werkveld dat sterk gelinkt is aan de afstudeerrichting die ze in de master gekozen hebben.
Zo kan je onze afgestudeerden terugvinden in functies als :

 • cost and management accountant, bedrijfsrevisor, financieel analyst, auditor ...
 • marketing manager, market researcher, campaign manager, pricing specialist, retail verantwoordelijke ...
 • logistiek manager, productie planner, distributiemanager, kwaliteitsmanager, project consultant, ...
 • productontwikkelaar, researcher, ondernemer, milieumanager, energie specialist, ...

Kortom in een breed spectrum van private en publieke organisaties zijn handelsingenieurs actief.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Handelsingenieur
Medewerker voor socio-economische studies
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer


Gegevens bijgewerkt tot 05-04-2019

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur : Technologie in business - Master

Universiteit Hasselt 
In de masteropleiding handelsingenieur worden de reeds verworven competenties in analyse, verklaring en beheersing van bedrijfseconomische fenomenen uitgediept in één van de vier aangeboden functionele domeinen: 
- Operationeel management en logistiek
- Technologie in business
- Accountancy en Financiering
- Marketing intelligence 
De afstudeerrichting levert een verdieping in een domeinspecifiek denkkader, bijkomend kiest de masterstudent een tweede functioneel domein als verbreding.


Afstudeerrichting Technologie in business
Een handelsingenieur Technologie-, Innovatie- en Milieumanagement (TIM) vervult een brugfunctie tussen de consumenten of producten enerzijds en het topmanagement of ontwikkelaars anderzijds.
Met behulp van geactualiseerde economische en technologische kennis draagt een handelsingenieur TIM bij tot de versterking van het concurrentievermogen van ondernemingen.
Essentieel hierbij is de economische ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling (O&O) en van innovatie. Binnen een dynamische context bestudeert de handelsingenieur TIM de economische haalbaarheid en de duurzaamheidsaspecten van innovatieve technologische oplossingen.
Bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen op het vlak van milieu en energie spelen hierbij een belangrijke rol.
Een handelsingenieur TIM werkt nauw samen met ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en juristen. Dergelijke multidisciplinaire TIM-innovatiemanagers werken zowel op product- als procesniveau.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur 

Afstudeerrichting: Technologie in business

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Economie, Toegepaste economie, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Technologie in businessEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: Technologie in businessEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Uit onderzoek blijkt dat onze afgestudeerden vaak terecht komen in een werkveld dat sterk gelinkt is aan de afstudeerrichting die ze in de master gekozen hebben.
Zo kan je onze afgestudeerden terugvinden in functies als :

 • cost and management accountant, bedrijfsrevisor, financieel analyst, auditor ...
 • marketing manager, market researcher, campaign manager, pricing specialist, retail verantwoordelijke ...
 • logistiek manager, productie planner, distributiemanager, kwaliteitsmanager, project consultant, ...
 • productontwikkelaar, researcher, ondernemer, milieumanager, energie specialist, ...

Kortom in een breed spectrum van private en publieke organisaties zijn handelsingenieurs actief.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Accountmanager in de financiële sector
Adviseur bedrijfsorganisatie en management
Handelsingenieur
Medewerker voor socio-economische studies
Verantwoordelijke boekhoudkundige en financiële audit en controle ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke budgetbeheer


Gegevens bijgewerkt tot 05-04-2019