Werforganisatie : Wegenbouw - Graduaatsopleiding

 

De praktijkgerichte graduaatsopleiding Werforganisatie leidt je op tot werfopvolger. Een werfopvolger treft de nodige voorbereidingen voor de bouwactiviteiten voor bouwwerken met beperkte complexiteit, organiseert en volgt de dagelijkse activiteiten op en stuurt bij waar nodig, maakt een operationele planning op en controleert op de naleving inzake veiligheid en welzijn op de bouwwerf.


Tijdens de opleiding krijg je hiervoor de nodige handvaten via vakinhoudelijke kennis en vaardigheden m.b.t. materialen, materieel, constructies en uitvoeringstechnieken, juridische kaders en richtlijnen. Je krijgt inzicht in het maken van een operationele planning en organisatie van een werf.


Je kan kiezen tussen de afstudeerrichtingen wegenbouw of woningbouw. Je leert de praktische toepassingen van de kwaliteitscontrole en uitvoeringstechnieken. Je wordt vaardiger in het navigeren in digitale documenten, in het opstellen van werfinrichtingsplannen, in logistiek, in de te volgend rendementen en alle bijhorende administratie.


Naast deze praktijkgerichte lessen gaat een groot deel van de opleiding naar werkplekleren. Op die manier kan je de ‘just-in-time’ aangeboden kennis en vaardigheden meteen inzetten op de werkplek.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen. 


 


Studiepunten

120

Werforganisatie : Wegenbouw - Graduaatsopleiding

Algemene info

De praktijkgerichte graduaatsopleiding Werforganisatie leidt je op tot werfopvolger. Een werfopvolger treft de nodige voorbereidingen voor de bouwactiviteiten voor bouwwerken met beperkte complexiteit, organiseert en volgt de dagelijkse activiteiten op en stuurt bij waar nodig, maakt een operationele planning op en controleert op de naleving inzake veiligheid en welzijn op de bouwwerf.


Tijdens de opleiding krijg je hiervoor de nodige handvaten via vakinhoudelijke kennis en vaardigheden m.b.t. materialen, materieel, constructies en uitvoeringstechnieken, juridische kaders en richtlijnen. Je krijgt inzicht in het maken van een operationele planning en organisatie van een werf.


Je kan kiezen tussen de afstudeerrichtingen wegenbouw of woningbouw. Je leert de praktische toepassingen van de kwaliteitscontrole en uitvoeringstechnieken. Je wordt vaardiger in het navigeren in digitale documenten, in het opstellen van werfinrichtingsplannen, in logistiek, in de te volgend rendementen en alle bijhorende administratie.


Naast deze praktijkgerichte lessen gaat een groot deel van de opleiding naar werkplekleren. Op die manier kan je de ‘just-in-time’ aangeboden kennis en vaardigheden meteen inzetten op de werkplek.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen. 


 


Studiepunten

120


Instellingen:

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

Hogeschool PXL - Campus Diepenbeek

HOGENT - Campus Schoonmeersen

Odisee - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Werforganisatie 

Afstudeerrichting: Wegenbouw

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Bouw,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Instellingen

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Werfleider ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 21-06-2024

Werforganisatie : Wegenbouw - Graduaatsopleiding

Algemene info

De praktijkgerichte graduaatsopleiding Werforganisatie leidt je op tot werfopvolger. Een werfopvolger treft de nodige voorbereidingen voor de bouwactiviteiten voor bouwwerken met beperkte complexiteit, organiseert en volgt de dagelijkse activiteiten op en stuurt bij waar nodig, maakt een operationele planning op en controleert op de naleving inzake veiligheid en welzijn op de bouwwerf.


Tijdens de opleiding krijg je hiervoor de nodige handvaten via vakinhoudelijke kennis en vaardigheden m.b.t. materialen, materieel, constructies en uitvoeringstechnieken, juridische kaders en richtlijnen. Je krijgt inzicht in het maken van een operationele planning en organisatie van een werf.


Je kan kiezen tussen de afstudeerrichtingen wegenbouw of woningbouw. Je leert de praktische toepassingen van de kwaliteitscontrole en uitvoeringstechnieken. Je wordt vaardiger in het navigeren in digitale documenten, in het opstellen van werfinrichtingsplannen, in logistiek, in de te volgend rendementen en alle bijhorende administratie.


Naast deze praktijkgerichte lessen gaat een groot deel van de opleiding naar werkplekleren. Op die manier kan je de ‘just-in-time’ aangeboden kennis en vaardigheden meteen inzetten op de werkplek.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool (vb. werken met semesterssyteem, theorie en werkplekleren al dan niet laten afwisselen, ...). Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen. 


 


Studiepunten

120


Instellingen:

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

Hogeschool PXL - Campus Diepenbeek

HOGENT - Campus Schoonmeersen

Odisee - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Werforganisatie 

Afstudeerrichting: Wegenbouw

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Bouw,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Instellingen

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Werfleider ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 21-06-2024