Elektromechanische systemen : Meet- en regeltechnieken - Graduaatsopleiding

 

Je interesse gaat uit naar: machines en processen, automatisatie en onderhoud.
Via deze praktische graduaatsopleiding word je een oplossingsgerichte onderhoudstechnieker of meet- en regeltechnicus.


In de basisopleiding zitten vakken zoals: • elektriciteit,

 • mechanica,

 • pneumatica,

 • veiligheid,

 • tekening lezen en schema-analyse,

 • onderhoud,

 • regeltechniek,

 • communicatie, geometrische meettechniek en hydraulica.


Bereid je voor op een degelijke theoretische basis, aangevuld met praktijkprojecten en werkplekleren.
Zeker 1/3 van je programma bestaat uit toepassingen en praktijkoefeningen, waar je de theorie meteen in de praktijk zet en de informatiepakketten leert gebruiken. Je zal dus vaak aan de tekentafel zitten.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kàn het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Studiepunten

120

Elektromechanische systemen : Meet- en regeltechnieken - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je interesse gaat uit naar: machines en processen, automatisatie en onderhoud.
Via deze praktische graduaatsopleiding word je een oplossingsgerichte onderhoudstechnieker of meet- en regeltechnicus.


In de basisopleiding zitten vakken zoals: • elektriciteit,

 • mechanica,

 • pneumatica,

 • veiligheid,

 • tekening lezen en schema-analyse,

 • onderhoud,

 • regeltechniek,

 • communicatie, geometrische meettechniek en hydraulica.


Bereid je voor op een degelijke theoretische basis, aangevuld met praktijkprojecten en werkplekleren.
Zeker 1/3 van je programma bestaat uit toepassingen en praktijkoefeningen, waar je de theorie meteen in de praktijk zet en de informatiepakketten leert gebruiken. Je zal dus vaak aan de tekentafel zitten.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kàn het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Studiepunten

120


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kaai

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus De Nayer

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Hogeschool PXL - Campus Diepenbeek

HOGENT - Campus Schoonmeersen

Odisee - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Elektromechanische systemen 

Afstudeerrichting: Meet- en regeltechnieken

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kaai

Starten in februari

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

VDAB-traject
Werkplekleren

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

Thomas More, Campus De Nayer

VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

VDAB-traject

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Instellingen

Nijverheidskaai 170  1070 Anderlecht

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Ambachtelijk metaalbewerker
Analist communicatie- en informatiesystemen
Bordenbouwer ( knelpuntberoep)
Industrieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Insteller-omsteller verspaning
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Leidinggevende mechanische productie ( knelpuntberoep)
Leidinggevende productie elektrische en elektronische materialen
Lifttechnicus ( knelpuntberoep)
Monteur bedrader elektronica
Monteur van elektrische en elektronische producten ( knelpuntberoep)
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus
Onderhoudselektricien ( knelpuntberoep)
Operator machines voor eerste metaalverwerking
Operator montage en assemblage ( knelpuntberoep)
Operator van een mechanische lift
Operator verspanende bewerkingen
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Regelaar afsteller van productiemachines
Residentieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technicus elektrische en elektronische toestellen, bruingoed
Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)
Technicus mechanische constructie en productie
Technicus onderzoek en ontwikkeling in elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technisch inspecteur industrie
Tekenaar-ontwerper elektriciteit, elektronica ( knelpuntberoep)
Thermisch behandelaar

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Computergestuurde werktuigmachines (BSO) 30 2,84 63,1 2 3 5 9 10 1
Elektrische installatietechnieken (TSO) 317 7,85 79,5 17 14 23 61 192 10
Elektromechanica (TSO) 107 2,05 83,1 3 2 14 18 64 6
Industriële elektriciteit (BSO) 217 6,38 51,6 44 33 23 28 68 21
Industrieel onderhoud (BSO) 37 4,82 64,6 2 5 7 9 11 3
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 229 8,14 78,0 9 11 19 54 129 7

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorie├źn: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 21-06-2024

Elektromechanische systemen : Meet- en regeltechnieken - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je interesse gaat uit naar: machines en processen, automatisatie en onderhoud.
Via deze praktische graduaatsopleiding word je een oplossingsgerichte onderhoudstechnieker of meet- en regeltechnicus.


In de basisopleiding zitten vakken zoals: • elektriciteit,

 • mechanica,

 • pneumatica,

 • veiligheid,

 • tekening lezen en schema-analyse,

 • onderhoud,

 • regeltechniek,

 • communicatie, geometrische meettechniek en hydraulica.


Bereid je voor op een degelijke theoretische basis, aangevuld met praktijkprojecten en werkplekleren.
Zeker 1/3 van je programma bestaat uit toepassingen en praktijkoefeningen, waar je de theorie meteen in de praktijk zet en de informatiepakketten leert gebruiken. Je zal dus vaak aan de tekentafel zitten.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kàn het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten met een graduaatsproef.


Studiepunten

120


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kaai

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus De Nayer

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Hogeschool PXL - Campus Diepenbeek

HOGENT - Campus Schoonmeersen

Odisee - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Elektromechanische systemen 

Afstudeerrichting: Meet- en regeltechnieken

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kaai

Starten in februari

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

VDAB-traject
Werkplekleren

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

Thomas More, Campus De Nayer

VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

VDAB-traject

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Avondonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkplekleren

Instellingen

Nijverheidskaai 170  1070 Anderlecht

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Ambachtelijk metaalbewerker
Analist communicatie- en informatiesystemen
Bordenbouwer ( knelpuntberoep)
Industrieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Insteller-omsteller verspaning
Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies ( knelpuntberoep)
Leidinggevende mechanische productie ( knelpuntberoep)
Leidinggevende productie elektrische en elektronische materialen
Lifttechnicus ( knelpuntberoep)
Monteur bedrader elektronica
Monteur van elektrische en elektronische producten ( knelpuntberoep)
OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus
Onderhoudselektricien ( knelpuntberoep)
Operator machines voor eerste metaalverwerking
Operator montage en assemblage ( knelpuntberoep)
Operator van een mechanische lift
Operator verspanende bewerkingen
Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica
Regelaar afsteller van productiemachines
Residentieel elektrotechnisch installateur ( knelpuntberoep)
Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technicus elektrische en elektronische toestellen, bruingoed
Technicus elektronische installaties ( knelpuntberoep)
Technicus mechanische constructie en productie
Technicus onderzoek en ontwikkeling in elektriciteit en elektronica ( knelpuntberoep)
Technisch inspecteur industrie
Tekenaar-ontwerper elektriciteit, elektronica ( knelpuntberoep)
Thermisch behandelaar

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Computergestuurde werktuigmachines (BSO) 30 2,84 63,1 2 3 5 9 10 1
Elektrische installatietechnieken (TSO) 317 7,85 79,5 17 14 23 61 192 10
Elektromechanica (TSO) 107 2,05 83,1 3 2 14 18 64 6
Industriële elektriciteit (BSO) 217 6,38 51,6 44 33 23 28 68 21
Industrieel onderhoud (BSO) 37 4,82 64,6 2 5 7 9 11 3
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 229 8,14 78,0 9 11 19 54 129 7

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorie├źn: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 21-06-2024