Verzekeringen - Graduaatsopleiding

 


 • Je bent het aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande klanten.

 • Zit de klant met een vraag: auto, familiale, hospitalisatie? Jij achterhaalt de verzekeringsbehoeftelegt verschillende polissen uit en vraagt een offerte op.

 • Schade? Dan kan de klant bij jou terecht. Je ondersteunt de klant fysiek, telefonisch of online bij het opstarten en samenstellen van het schadedossier.

 • Als administratief ondersteuner ben jij de spil tussen de klant en de betrokken partijen

 • Kortom klanten kunnen bij jou terecht met vragen over hun verzekeringsportefeuille en lopende schadedossiers.

 • Je bent werkzaam bij een verzekeringsmakelaarverzekeringsagent of op de binnendienst van een verzekeringsmaatschappij.


Studiepunten

120

Verzekeringen - Graduaatsopleiding

Algemene info


 • Je bent het aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande klanten.

 • Zit de klant met een vraag: auto, familiale, hospitalisatie? Jij achterhaalt de verzekeringsbehoeftelegt verschillende polissen uit en vraagt een offerte op.

 • Schade? Dan kan de klant bij jou terecht. Je ondersteunt de klant fysiek, telefonisch of online bij het opstarten en samenstellen van het schadedossier.

 • Als administratief ondersteuner ben jij de spil tussen de klant en de betrokken partijen

 • Kortom klanten kunnen bij jou terecht met vragen over hun verzekeringsportefeuille en lopende schadedossiers.

 • Je bent werkzaam bij een verzekeringsmakelaarverzekeringsagent of op de binnendienst van een verzekeringsmaatschappij.


Studiepunten

120


Instellingen:

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Geel


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verzekeringen 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Sociaal dienstbetoon,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 23-08-2022

Verzekeringen - Graduaatsopleiding

Algemene info


 • Je bent het aanspreekpunt voor nieuwe en bestaande klanten.

 • Zit de klant met een vraag: auto, familiale, hospitalisatie? Jij achterhaalt de verzekeringsbehoeftelegt verschillende polissen uit en vraagt een offerte op.

 • Schade? Dan kan de klant bij jou terecht. Je ondersteunt de klant fysiek, telefonisch of online bij het opstarten en samenstellen van het schadedossier.

 • Als administratief ondersteuner ben jij de spil tussen de klant en de betrokken partijen

 • Kortom klanten kunnen bij jou terecht met vragen over hun verzekeringsportefeuille en lopende schadedossiers.

 • Je bent werkzaam bij een verzekeringsmakelaarverzekeringsagent of op de binnendienst van een verzekeringsmaatschappij.


Studiepunten

120


Instellingen:

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Thomas More - Campus Geel


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verzekeringen 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Sociaal dienstbetoon,

Vervolgopleidingen

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Meistraat

VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 23-08-2022