Programmeren - Graduaatsopleiding

 

De graduaatsopleiding Programmeren leidt je op tot programmeur voor websites, apps en andere digitale toepassingen.
Je leert de kennis en vaardigheden van het programmeren met C#, web, mobile, data, security, webtechnologieën, databanken.
Je gaat aan de slag met hedendaagse strategieën en tools als scrum, git, GitHub.


Al vanaf het eerste jaar word je ondergedompeld in de praktijk via het werkplekleren op IT-afdelingen van bedrijven of bij developers. In eerste instantie is dit verkennen van het werkveld, kennismaken en meedraaien in bv. een softwarebedrijf of een IT-afdeling.
Vanaf het tweede jaar gaat het werkplekleren nog meer tijd in beslag nemen: je gaat zelf programmeertaken uitvoeren, zelfstandig programmeren en een project uitwerken. Zeker 1/3 van je programma zijn toepassingen en praktijkoefeningen.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten wordt met een graduaatsproef. 


Je kan ook een flexibel traject – zoals avondonderwijs, afstandsonderwijs of deeltijds onderwijs -  of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Iets voor jou?


Jij wil leren programmeren in verschillende talen.
Een sterke interesse in de IT-sector is uiteraard wel vereist.


Er is geen specifieke voorkennis nodig. 


Studiepunten

120

Programmeren - Graduaatsopleiding

Algemene info

De graduaatsopleiding Programmeren leidt je op tot programmeur voor websites, apps en andere digitale toepassingen.
Je leert de kennis en vaardigheden van het programmeren met C#, web, mobile, data, security, webtechnologieën, databanken.
Je gaat aan de slag met hedendaagse strategieën en tools als scrum, git, GitHub.


Al vanaf het eerste jaar word je ondergedompeld in de praktijk via het werkplekleren op IT-afdelingen van bedrijven of bij developers. In eerste instantie is dit verkennen van het werkveld, kennismaken en meedraaien in bv. een softwarebedrijf of een IT-afdeling.
Vanaf het tweede jaar gaat het werkplekleren nog meer tijd in beslag nemen: je gaat zelf programmeertaken uitvoeren, zelfstandig programmeren en een project uitwerken. Zeker 1/3 van je programma zijn toepassingen en praktijkoefeningen.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten wordt met een graduaatsproef. 


Je kan ook een flexibel traject – zoals avondonderwijs, afstandsonderwijs of deeltijds onderwijs -  of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Iets voor jou?


Jij wil leren programmeren in verschillende talen.
Een sterke interesse in de IT-sector is uiteraard wel vereist.


Er is geen specifieke voorkennis nodig. 


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Odisee - Campus Brussel

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kaai

Thomas More - Campus Sint-Andries

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

Thomas More - Campus Turnhout

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus Lier

Thomas More - Campus De Nayer

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Brugge Station - BST1

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

HOGENT - Campus Mercator

Arteveldehogeschool - Campus Leeuwstraat

HOGENT - Campus Aalst

Odisee - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Programmeren 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Toegepaste Informatica of via een vervolgtraject van 110 studiepunten het diploma van Professionele bachelor Eletronica-ICT behalen. Dit kan in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    

Nijverheidskaai 170  1070 Anderlecht
02 523 37 37    

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 432 40 40    

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen
03 220 33 00    

Campus Blairon 800  2300 Turnhout
014 80 61 01    

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    

Antwerpsestraat 99  2500 Lier
014 56 44 50    

Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    

Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    

Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    

Henleykaai 84  9000 Gent
09 243 20 16    

Leeuwstraat 1  9000 Gent
09 234 72 00    

Arbeidstraat 14  9300 Aalst
09 243 20 15    

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 34 0,7 59,5 7 2 5 9 10 1
Industriële elektriciteit (BSO) 46 1,3 37,1 15 9 2 6 9 5
Informaticabeheer (TSO) 79 1,9 66,1 8 7 9 15 35 5
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 79 1,0 43,6 15 15 13 8 15 13

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 02-12-2022

Programmeren - Graduaatsopleiding

Algemene info

De graduaatsopleiding Programmeren leidt je op tot programmeur voor websites, apps en andere digitale toepassingen.
Je leert de kennis en vaardigheden van het programmeren met C#, web, mobile, data, security, webtechnologieën, databanken.
Je gaat aan de slag met hedendaagse strategieën en tools als scrum, git, GitHub.


Al vanaf het eerste jaar word je ondergedompeld in de praktijk via het werkplekleren op IT-afdelingen van bedrijven of bij developers. In eerste instantie is dit verkennen van het werkveld, kennismaken en meedraaien in bv. een softwarebedrijf of een IT-afdeling.
Vanaf het tweede jaar gaat het werkplekleren nog meer tijd in beslag nemen: je gaat zelf programmeertaken uitvoeren, zelfstandig programmeren en een project uitwerken. Zeker 1/3 van je programma zijn toepassingen en praktijkoefeningen.


Hogescholen organiseren deze opleiding op verschillende manieren. Informeer je daarom over de structuur en planning van deze opleiding bij je hogeschool van keuze. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat deze graduaatsopleiding wordt afgesloten wordt met een graduaatsproef. 


Je kan ook een flexibel traject – zoals avondonderwijs, afstandsonderwijs of deeltijds onderwijs -  of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Iets voor jou?


Jij wil leren programmeren in verschillende talen.
Een sterke interesse in de IT-sector is uiteraard wel vereist.


Er is geen specifieke voorkennis nodig. 


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Odisee - Campus Brussel

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kaai

Thomas More - Campus Sint-Andries

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

Thomas More - Campus Turnhout

Thomas More - Campus Geel

Thomas More - Campus Lier

Thomas More - Campus De Nayer

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Brugge Station - BST1

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

HOGENT - Campus Mercator

Arteveldehogeschool - Campus Leeuwstraat

HOGENT - Campus Aalst

Odisee - Campus Aalst


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Programmeren 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Vervolgopleidingen

Na de opleiding kan je via een vervolgtraject van 90 studiepunten bv. het diploma van Professionele bachelor Toegepaste Informatica of via een vervolgtraject van 110 studiepunten het diploma van Professionele bachelor Eletronica-ICT behalen. Dit kan in dezelfde hogeschool waar je je graduaatsopleiding volgde.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    

Nijverheidskaai 170  1070 Anderlecht
02 523 37 37    

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 432 40 40    

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen
03 220 33 00    

Campus Blairon 800  2300 Turnhout
014 80 61 01    

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    

Antwerpsestraat 99  2500 Lier
014 56 44 50    

Jan De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    

Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    

Spoorwegstraat 4  8200 Sint-Michiels
050 68 26 66    

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    

Henleykaai 84  9000 Gent
09 243 20 16    

Leeuwstraat 1  9000 Gent
09 234 72 00    

Arbeidstraat 14  9300 Aalst
09 243 20 15    

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 34 0,7 59,5 7 2 5 9 10 1
Industriële elektriciteit (BSO) 46 1,3 37,1 15 9 2 6 9 5
Informaticabeheer (TSO) 79 1,9 66,1 8 7 9 15 35 5
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 79 1,0 43,6 15 15 13 8 15 13

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 02-12-2022