Civil Engineering (E) - Master

 

UGent


The Master programme in Civil Engineering is focuses on the study and design of buildings and structures (roads, bridges, hydraulic structures, high-rise and industrial buildings), and aims for the formation of civil engineers who can perform at a high level in an international industrial and social environment.
The programme concentrates on the thorough development of the conception and design capability, with the added objective of a job in research and development.
Thus lies in the core curriculum of training a pronounced emphasis on the computational aspects of buildings and infrastructure.
By means of elective courses, students can select additional aspects of the field corresponding to the personal aptitude and interests.
These elective courses also aim to broaden the training programme.
The Master programme in Civil Engineering consists of two phases: the first phase of three years and leads to the academic degree of Bachelor of Engineering.
The second phase takes two years and leads to the degree of Master of Science in Civil Engineering.
During the Master programme students can opt for a deepening or broadening training, by either choosing the choice of a Major (depth) or Minor (broadening), or through a comprehensive package of electives courses.
Construction design 
In the Major Construction Design some specific engineering disciplines are refined.
This gives the graduate the baggage to work in the construction industry, having at the same time a broader and a more specialised technological knowledge.
In particular, this course pays attention to the conceptual design of complex engineering structures.  
This Major also includes risk analysis and computer-aided design of structures, instability and spatial structures.
Dredging and offshore engineering 
In the Major Dredging and offshore engineering a profound knowledge in the field of coastal and offshore engineering is pursued.
Given the enduring pressure on coastal regions worldwide, there is a sustained growth of coastal and offshore engineering constructional activities (e.g. sea defence, platform, wind farm, island …), associated with the required dredging activities.
During the course the basic knowledge of maritime technology (ship construction, stability and motions in harbours and approach channels) is adressed.
The principles of dredging techniques are treated, with regard to dredging processes and oil mechanics aspects. A deeper understanding and modelling of hydrodynamic loads by waves and currents on coastal and offshore structures, and of coastal zone processes, are taught.
The Major centers on the design and construction of offshore structures, including ocean energy conversion (wind, waves, tide) and geotechnical aspects of offshore foundation concepts, as well as risk analysis of construction processes.


VUB
The main objectives of this master programme are to develop an in-depth understanding of the main aspects of analysis and design of all kinds of advanced load-bearing constructions, as well as of material technology. Important issues are the optimization of the form of the structure, the selection of the materials and the construction method in terms of mechanical properties, environmental impact, life cycle cost and sustainability.
Both conventional reinforced and pre-stressed concrete or steel structures and systems in novel materials (fibre reinforced, cellular, hybrids...) are considered. 
Gemeenschappelijke opleiding VUB/ULB. 


De opleiding bestaat hier ook in het Nederlands: Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde 


Studiepunten

120

Civil Engineering (E) - Master

UGent


The Master programme in Civil Engineering is focuses on the study and design of buildings and structures (roads, bridges, hydraulic structures, high-rise and industrial buildings), and aims for the formation of civil engineers who can perform at a high level in an international industrial and social environment.
The programme concentrates on the thorough development of the conception and design capability, with the added objective of a job in research and development.
Thus lies in the core curriculum of training a pronounced emphasis on the computational aspects of buildings and infrastructure.
By means of elective courses, students can select additional aspects of the field corresponding to the personal aptitude and interests.
These elective courses also aim to broaden the training programme.
The Master programme in Civil Engineering consists of two phases: the first phase of three years and leads to the academic degree of Bachelor of Engineering.
The second phase takes two years and leads to the degree of Master of Science in Civil Engineering.
During the Master programme students can opt for a deepening or broadening training, by either choosing the choice of a Major (depth) or Minor (broadening), or through a comprehensive package of electives courses.
Construction design 
In the Major Construction Design some specific engineering disciplines are refined.
This gives the graduate the baggage to work in the construction industry, having at the same time a broader and a more specialised technological knowledge.
In particular, this course pays attention to the conceptual design of complex engineering structures.  
This Major also includes risk analysis and computer-aided design of structures, instability and spatial structures.
Dredging and offshore engineering 
In the Major Dredging and offshore engineering a profound knowledge in the field of coastal and offshore engineering is pursued.
Given the enduring pressure on coastal regions worldwide, there is a sustained growth of coastal and offshore engineering constructional activities (e.g. sea defence, platform, wind farm, island …), associated with the required dredging activities.
During the course the basic knowledge of maritime technology (ship construction, stability and motions in harbours and approach channels) is adressed.
The principles of dredging techniques are treated, with regard to dredging processes and oil mechanics aspects. A deeper understanding and modelling of hydrodynamic loads by waves and currents on coastal and offshore structures, and of coastal zone processes, are taught.
The Major centers on the design and construction of offshore structures, including ocean energy conversion (wind, waves, tide) and geotechnical aspects of offshore foundation concepts, as well as risk analysis of construction processes.


VUB
The main objectives of this master programme are to develop an in-depth understanding of the main aspects of analysis and design of all kinds of advanced load-bearing constructions, as well as of material technology. Important issues are the optimization of the form of the structure, the selection of the materials and the construction method in terms of mechanical properties, environmental impact, life cycle cost and sustainability.
Both conventional reinforced and pre-stressed concrete or steel structures and systems in novel materials (fibre reinforced, cellular, hybrids...) are considered. 
Gemeenschappelijke opleiding VUB/ULB. 


De opleiding bestaat hier ook in het Nederlands: Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Civil Engineering (E) 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Fysica, Informatica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:
Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen. Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra. 
Als burgerlijk bouwkundig ingenieur word je opgeleid voor een leidinggevende taak in de bouwnijverheid. De bouwsector is een van de basissectoren van de economie.
De ontwerpen van de bouwkundig ingenieur zijn vaak heel erg zichtbaar: bruggen, (spoor)wegen, kanalen, water- en antennetorens, gebouwen, ...
Andere zijn minder opvallend, maar dragen toch aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving, zoals rioolstelsels, waterzuiveringsstations en verwerking van afval.
Soms is het resultaat van bouwkundige ingrepen niet zichtbaar maar voel- of hoorbaar: thermisch en akoestisch comfort in gebouwen, lawaaibeheersing in open ruimten, ...
Je bouwkundige opleiding is erop gericht het analytisch en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen en een degelijke wetenschappelijk-technische kennis bij te brengen.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het secundair en hoger onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in Civil Engineering
VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de ingenieurswetenschappen bouwkunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Civil Engineering (E) - Master

UGent


The Master programme in Civil Engineering is focuses on the study and design of buildings and structures (roads, bridges, hydraulic structures, high-rise and industrial buildings), and aims for the formation of civil engineers who can perform at a high level in an international industrial and social environment.
The programme concentrates on the thorough development of the conception and design capability, with the added objective of a job in research and development.
Thus lies in the core curriculum of training a pronounced emphasis on the computational aspects of buildings and infrastructure.
By means of elective courses, students can select additional aspects of the field corresponding to the personal aptitude and interests.
These elective courses also aim to broaden the training programme.
The Master programme in Civil Engineering consists of two phases: the first phase of three years and leads to the academic degree of Bachelor of Engineering.
The second phase takes two years and leads to the degree of Master of Science in Civil Engineering.
During the Master programme students can opt for a deepening or broadening training, by either choosing the choice of a Major (depth) or Minor (broadening), or through a comprehensive package of electives courses.
Construction design 
In the Major Construction Design some specific engineering disciplines are refined.
This gives the graduate the baggage to work in the construction industry, having at the same time a broader and a more specialised technological knowledge.
In particular, this course pays attention to the conceptual design of complex engineering structures.  
This Major also includes risk analysis and computer-aided design of structures, instability and spatial structures.
Dredging and offshore engineering 
In the Major Dredging and offshore engineering a profound knowledge in the field of coastal and offshore engineering is pursued.
Given the enduring pressure on coastal regions worldwide, there is a sustained growth of coastal and offshore engineering constructional activities (e.g. sea defence, platform, wind farm, island …), associated with the required dredging activities.
During the course the basic knowledge of maritime technology (ship construction, stability and motions in harbours and approach channels) is adressed.
The principles of dredging techniques are treated, with regard to dredging processes and oil mechanics aspects. A deeper understanding and modelling of hydrodynamic loads by waves and currents on coastal and offshore structures, and of coastal zone processes, are taught.
The Major centers on the design and construction of offshore structures, including ocean energy conversion (wind, waves, tide) and geotechnical aspects of offshore foundation concepts, as well as risk analysis of construction processes.


VUB
The main objectives of this master programme are to develop an in-depth understanding of the main aspects of analysis and design of all kinds of advanced load-bearing constructions, as well as of material technology. Important issues are the optimization of the form of the structure, the selection of the materials and the construction method in terms of mechanical properties, environmental impact, life cycle cost and sustainability.
Both conventional reinforced and pre-stressed concrete or steel structures and systems in novel materials (fibre reinforced, cellular, hybrids...) are considered. 
Gemeenschappelijke opleiding VUB/ULB. 


De opleiding bestaat hier ook in het Nederlands: Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Civil Engineering (E) 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Fysica, Informatica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:
Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De tewerkstellingsmogelijkheden voor burgerlijk ingenieurs zijn niet onder één noemer te brengen.
Door de gekozen specialisatie kunnen er grote verschillen zijn in de sectoren waar ingenieurs terechtkomen. Velen doen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling bij universiteiten en onderzoekscentra. 
Als burgerlijk bouwkundig ingenieur word je opgeleid voor een leidinggevende taak in de bouwnijverheid. De bouwsector is een van de basissectoren van de economie.
De ontwerpen van de bouwkundig ingenieur zijn vaak heel erg zichtbaar: bruggen, (spoor)wegen, kanalen, water- en antennetorens, gebouwen, ...
Andere zijn minder opvallend, maar dragen toch aanzienlijk bij tot de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving, zoals rioolstelsels, waterzuiveringsstations en verwerking van afval.
Soms is het resultaat van bouwkundige ingrepen niet zichtbaar maar voel- of hoorbaar: thermisch en akoestisch comfort in gebouwen, lawaaibeheersing in open ruimten, ...
Je bouwkundige opleiding is erop gericht het analytisch en probleemoplossend denkvermogen te ontwikkelen en een degelijke wetenschappelijk-technische kennis bij te brengen.
Burgerlijk ingenieurs vinden we ook terug als lesgever in het secundair en hoger onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Burgerlijk ingenieur
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in Civil Engineering
VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de ingenieurswetenschappen bouwkunde


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017