Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie : Agrobiotechnologie - Master

 

VUB
De opleiding richt zich op de studie van de moleculaire processen die aan de basis liggen van het leven op aarde. Bio-ingenieurs cel- en genbiotechnologie zijn in staat om op DNA-, eiwit-, organisme- of ecosysteemniveau biologische processen te sturen en brengen met hun ingenieursdenken deze kennis in praktijk voor de industrie en de maatschappij.
De moleculaire technieken en diagnostiek zijn het gereedschap van de bio-ingenieur en omvatten het gebruik van eiwitidentificatie of DNA-'fingerprints', bv. voor het opsporen van micro-organismen in het milieu, voor het detecteren van fraude in de voeding of in de veredeling, om het veredelingsproces sneller en efficiënter te laten verlopen, en voor identificatie van erfelijke of infectieuze ziekten.
In de afstudeerrichting Agrobiotechnologie ligt de klemtoon op de (moleculaire) biotechnologie en de primaire plantenproductie en plantenveredeling. 
Aandacht wordt besteed aan moleculaire genetica, plantenbiotechnologie en moleculaire plantenfysiologie, plantenteelt, plant breeding en fytopathologie. 


Het studiepakket bestaat uit
- een module 'verplichte studiedelen',
- een module met specifieke studiedelen geassocieerd met de geselecteerde afstudeerrichting,
- een industriële stage en een masterproef.
Tot slot kan de opleiding vervolledigd worden met verscheidene keuzestudiedelen.


Studiepunten

120

Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie : Agrobiotechnologie - Master

VUB
De opleiding richt zich op de studie van de moleculaire processen die aan de basis liggen van het leven op aarde. Bio-ingenieurs cel- en genbiotechnologie zijn in staat om op DNA-, eiwit-, organisme- of ecosysteemniveau biologische processen te sturen en brengen met hun ingenieursdenken deze kennis in praktijk voor de industrie en de maatschappij.
De moleculaire technieken en diagnostiek zijn het gereedschap van de bio-ingenieur en omvatten het gebruik van eiwitidentificatie of DNA-'fingerprints', bv. voor het opsporen van micro-organismen in het milieu, voor het detecteren van fraude in de voeding of in de veredeling, om het veredelingsproces sneller en efficiënter te laten verlopen, en voor identificatie van erfelijke of infectieuze ziekten.
In de afstudeerrichting Agrobiotechnologie ligt de klemtoon op de (moleculaire) biotechnologie en de primaire plantenproductie en plantenveredeling. 
Aandacht wordt besteed aan moleculaire genetica, plantenbiotechnologie en moleculaire plantenfysiologie, plantenteelt, plant breeding en fytopathologie. 


Het studiepakket bestaat uit
- een module 'verplichte studiedelen',
- een module met specifieke studiedelen geassocieerd met de geselecteerde afstudeerrichting,
- een industriële stage en een masterproef.
Tot slot kan de opleiding vervolledigd worden met verscheidene keuzestudiedelen.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie 

Afstudeerrichting: Agrobiotechnologie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie: Agrobiotechnologie

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Beroepsuitwegen

De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren: de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer.
In functie van de gekozen specialisatie kan de bio-ingenieur terechtkomen in diverse industriële sectoren zoals de scheikundige en farmaceutische industrie, controlelaboratoria, productie, procesontwikkeling, kwaliteitscontrole, waterzuivering, afvalverwerking, maar ook in navormings- en ontwikkelingswerk.
De methode en werkwijze, verworven door de studie van de exacte wetenschappen, laat bovendien toe zich waar te maken in domeinen buiten het eigen vakgebied, bv. commerciële management- en informaticagerichte functies. 
Bio-ingenieurs zijn ook werkzaam in de gezondheidssector, medische laboratoria en overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid of slachthuizen.
Hun taak bestaat hier uit inspectie van eetwaren, milieubeheer, het uitvoeren van analyses, veiligheid.
Er zijn ook tewerkstellingskansen in de land- en tuinbouwsector, bij milieuorganisaties of in ontwikkelingslanden. Voor wie de specifieke lerarenopleiding volgt zijn er mogelijkheden als leerkracht in het onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bio- ingenieur
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie : Agrobiotechnologie - Master

VUB
De opleiding richt zich op de studie van de moleculaire processen die aan de basis liggen van het leven op aarde. Bio-ingenieurs cel- en genbiotechnologie zijn in staat om op DNA-, eiwit-, organisme- of ecosysteemniveau biologische processen te sturen en brengen met hun ingenieursdenken deze kennis in praktijk voor de industrie en de maatschappij.
De moleculaire technieken en diagnostiek zijn het gereedschap van de bio-ingenieur en omvatten het gebruik van eiwitidentificatie of DNA-'fingerprints', bv. voor het opsporen van micro-organismen in het milieu, voor het detecteren van fraude in de voeding of in de veredeling, om het veredelingsproces sneller en efficiënter te laten verlopen, en voor identificatie van erfelijke of infectieuze ziekten.
In de afstudeerrichting Agrobiotechnologie ligt de klemtoon op de (moleculaire) biotechnologie en de primaire plantenproductie en plantenveredeling. 
Aandacht wordt besteed aan moleculaire genetica, plantenbiotechnologie en moleculaire plantenfysiologie, plantenteelt, plant breeding en fytopathologie. 


Het studiepakket bestaat uit
- een module 'verplichte studiedelen',
- een module met specifieke studiedelen geassocieerd met de geselecteerde afstudeerrichting,
- een industriële stage en een masterproef.
Tot slot kan de opleiding vervolledigd worden met verscheidene keuzestudiedelen.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie 

Afstudeerrichting: Agrobiotechnologie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Toegepaste biologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Landbouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en genbiotechnologie: Agrobiotechnologie

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Beroepsuitwegen

De bio-ingenieur vindt men vaak in technisch-commerciële of onderzoeksfuncties, zowel op het niveau van het middenkader als op het niveau van het management, in een zeer grote variatie van sectoren: de landbouw-, de fermentatie- en voedingsindustrie, de chemie, de agrochemie, de farmacie, het milieubeheer.
In functie van de gekozen specialisatie kan de bio-ingenieur terechtkomen in diverse industriële sectoren zoals de scheikundige en farmaceutische industrie, controlelaboratoria, productie, procesontwikkeling, kwaliteitscontrole, waterzuivering, afvalverwerking, maar ook in navormings- en ontwikkelingswerk.
De methode en werkwijze, verworven door de studie van de exacte wetenschappen, laat bovendien toe zich waar te maken in domeinen buiten het eigen vakgebied, bv. commerciële management- en informaticagerichte functies. 
Bio-ingenieurs zijn ook werkzaam in de gezondheidssector, medische laboratoria en overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid of slachthuizen.
Hun taak bestaat hier uit inspectie van eetwaren, milieubeheer, het uitvoeren van analyses, veiligheid.
Er zijn ook tewerkstellingskansen in de land- en tuinbouwsector, bij milieuorganisaties of in ontwikkelingslanden. Voor wie de specifieke lerarenopleiding volgt zijn er mogelijkheden als leerkracht in het onderwijs.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bio- ingenieur
Onderzoeker exacte wetenschappen
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017