Chemie - Master

 

Universiteit Antwerpen:
Vanaf academiejaar 2018-2019 is de master Engelstalig: Master of Chemistry

KU Leuven:
Tijdens de eerste opleidingsfase van het masterprogramma volg je een basispakket samengesteld uit vijf vakken van elk 6 studiepunten, te kiezen uit een totaal aanbod van 8 vakken in een truncus communis.
De keuze die je maakt in het tweede semester van de eerste opleidingsfase bepaalt welke optie (30 studiepunten) je neemt: onderwijs, onderzoek of professioneel.
In de professionele optie wordt een externe stage van meerdere maanden in een bedrijf in binnen- of buitenland voorzien.
Daarnaast kun je als vierde optie 30 studiepunten opnemen aan een buitenlandse of Waalse universiteit.
Minstens de helft van de opleiding (60 studiepunten) bestaat uit specialisatie binnen één bepaald domein.
Deze specialisatie gebeurt dus vooral tijdens de tweede opleidingsfase van het masterprogramma.
Alle specialisaties en opties geven toegang tot het doctoraat in de chemie.

UGent:
De opleiding Master in de chemie loopt over twee jaren en kan voor een groot gedeelte worden ingevuld volgens je persoonlijke interesse. 
Ze is opgebouwd uit vier modules van elk 30 studiepunten, zijnde een gemeenschappelijke stam, een major, een masterproef en een minor.
De gemeenschappelijke stam bevat vakken die ondersteunend, verbredend of maatschappelijk gericht zijn en het belang aantonen van de chemie in de maatschappij en in andere wetenschappelijke disciplines.
Voor het tweede pakket van 30 studiepunten wordt gekozen tussen vier majors:
- Molecular and macromolecular design,
- Materials chemistry,
- Analysis and characterisation
- en Environmental chemistry.
De masterproef bestaat uit een onderzoekswerk in één van de erkende onderzoeksdomeinen van de opleiding en vindt plaats in het tweede masterjaar.
De minor laat de toekomstige Master in de chemie toe om zich reeds tijdens de studies te oriënteren naar een bepaalde beroepsfinaliteit (Onderwijs, Onderzoek en ontwikkeling, Industrie en management).

VUB:
Naast een gemeenschappelijke stam biedt het programma opleidingsonderdelen in een vier clusters. 
Verder laat het programma toe een profiel Onderwijs te kiezen.

Cluster Molecular and Macromolecular Design biedt een diepgaande opleiding in het ontwerp en de synthese van organische moleculen en polymeren, waarbij medicinale chemie, computationele chemie en structuuranalyse uitvoerig aan bod komen.


Cluster Materials Chemistry spitst zich toe op de eigenschappen van de materialen, waaronder polymeren, door o.a. oppervlakte analyse, X-stralen en laser spectroscopie en computationele chemie.

Cluster Analysis and Characterisation omvat het hele gamma van analysetechnieken, met inbegrip van nieuwe elektrochemische methoden, geavanceerde chromatografie en isotopen analyse.

Cluster Environmental Chemistry bestudeert natuurlijke en verstoorde processen in water en atmosfeer.
Hierbij komen meerdere analysetechnieken aan bod, maar ook nieuwe staalname- en meettechnieken worden ontworpen en geoptimaliseerd.


Studiepunten

120

Chemie - Master

Universiteit Antwerpen:
Vanaf academiejaar 2018-2019 is de master Engelstalig: Master of Chemistry

KU Leuven:
Tijdens de eerste opleidingsfase van het masterprogramma volg je een basispakket samengesteld uit vijf vakken van elk 6 studiepunten, te kiezen uit een totaal aanbod van 8 vakken in een truncus communis.
De keuze die je maakt in het tweede semester van de eerste opleidingsfase bepaalt welke optie (30 studiepunten) je neemt: onderwijs, onderzoek of professioneel.
In de professionele optie wordt een externe stage van meerdere maanden in een bedrijf in binnen- of buitenland voorzien.
Daarnaast kun je als vierde optie 30 studiepunten opnemen aan een buitenlandse of Waalse universiteit.
Minstens de helft van de opleiding (60 studiepunten) bestaat uit specialisatie binnen één bepaald domein.
Deze specialisatie gebeurt dus vooral tijdens de tweede opleidingsfase van het masterprogramma.
Alle specialisaties en opties geven toegang tot het doctoraat in de chemie.

UGent:
De opleiding Master in de chemie loopt over twee jaren en kan voor een groot gedeelte worden ingevuld volgens je persoonlijke interesse. 
Ze is opgebouwd uit vier modules van elk 30 studiepunten, zijnde een gemeenschappelijke stam, een major, een masterproef en een minor.
De gemeenschappelijke stam bevat vakken die ondersteunend, verbredend of maatschappelijk gericht zijn en het belang aantonen van de chemie in de maatschappij en in andere wetenschappelijke disciplines.
Voor het tweede pakket van 30 studiepunten wordt gekozen tussen vier majors:
- Molecular and macromolecular design,
- Materials chemistry,
- Analysis and characterisation
- en Environmental chemistry.
De masterproef bestaat uit een onderzoekswerk in één van de erkende onderzoeksdomeinen van de opleiding en vindt plaats in het tweede masterjaar.
De minor laat de toekomstige Master in de chemie toe om zich reeds tijdens de studies te oriënteren naar een bepaalde beroepsfinaliteit (Onderwijs, Onderzoek en ontwikkeling, Industrie en management).

VUB:
Naast een gemeenschappelijke stam biedt het programma opleidingsonderdelen in een vier clusters. 
Verder laat het programma toe een profiel Onderwijs te kiezen.

Cluster Molecular and Macromolecular Design biedt een diepgaande opleiding in het ontwerp en de synthese van organische moleculen en polymeren, waarbij medicinale chemie, computationele chemie en structuuranalyse uitvoerig aan bod komen.


Cluster Materials Chemistry spitst zich toe op de eigenschappen van de materialen, waaronder polymeren, door o.a. oppervlakte analyse, X-stralen en laser spectroscopie en computationele chemie.

Cluster Analysis and Characterisation omvat het hele gamma van analysetechnieken, met inbegrip van nieuwe elektrochemische methoden, geavanceerde chromatografie en isotopen analyse.

Cluster Environmental Chemistry bestudeert natuurlijke en verstoorde processen in water en atmosfeer.
Hierbij komen meerdere analysetechnieken aan bod, maar ook nieuwe staalname- en meettechnieken worden ontworpen en geoptimaliseerd.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Chemie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Chemie, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Chemie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Chemici zijn in zowat alle bedrijfstakken nodig.
Afhankelijk van het soort bedrijf komt de chemicus terecht in research of marktonderzoek of is hij betrokken bij de productie.
De universitair geschoolde chemicus wordt tewerkgesteld in functies met een grote verantwoordelijkheid.
Hij focust zich op het denkwerk, de planning, het fundamenteel onderzoek, de productontwikkeling en -controle.
In de industrie zijn er bv. tewerkstellingsmogelijkheden in de agrochemie, de farmaceutische chemie, kunststofverwerking, metallurgie, milieu- en afvalverwerking, petrochemie, de voedingssector.
Ook buiten de industrie zijn er tal van tewerkstellingsmogelijkheden.
De chemicus kan bijvoorbeeld als leraar terecht in het secundair en hoger onderwijs (mits het volgen van de specifieke lerarenopleiding).
Hij kan eveneens werkzaam zijn in overheidsdiensten en wetenschappelijke instellingen.
In de dienstensector kan de chemicus betrokken zijn marktonderzoek, verkoop en klantenservice.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker exacte wetenschappen
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming
Verantwoordelijke laboratorium


Gegevens bijgewerkt tot 18-04-2018

Chemie - Master

Universiteit Antwerpen:
Vanaf academiejaar 2018-2019 is de master Engelstalig: Master of Chemistry

KU Leuven:
Tijdens de eerste opleidingsfase van het masterprogramma volg je een basispakket samengesteld uit vijf vakken van elk 6 studiepunten, te kiezen uit een totaal aanbod van 8 vakken in een truncus communis.
De keuze die je maakt in het tweede semester van de eerste opleidingsfase bepaalt welke optie (30 studiepunten) je neemt: onderwijs, onderzoek of professioneel.
In de professionele optie wordt een externe stage van meerdere maanden in een bedrijf in binnen- of buitenland voorzien.
Daarnaast kun je als vierde optie 30 studiepunten opnemen aan een buitenlandse of Waalse universiteit.
Minstens de helft van de opleiding (60 studiepunten) bestaat uit specialisatie binnen één bepaald domein.
Deze specialisatie gebeurt dus vooral tijdens de tweede opleidingsfase van het masterprogramma.
Alle specialisaties en opties geven toegang tot het doctoraat in de chemie.

UGent:
De opleiding Master in de chemie loopt over twee jaren en kan voor een groot gedeelte worden ingevuld volgens je persoonlijke interesse. 
Ze is opgebouwd uit vier modules van elk 30 studiepunten, zijnde een gemeenschappelijke stam, een major, een masterproef en een minor.
De gemeenschappelijke stam bevat vakken die ondersteunend, verbredend of maatschappelijk gericht zijn en het belang aantonen van de chemie in de maatschappij en in andere wetenschappelijke disciplines.
Voor het tweede pakket van 30 studiepunten wordt gekozen tussen vier majors:
- Molecular and macromolecular design,
- Materials chemistry,
- Analysis and characterisation
- en Environmental chemistry.
De masterproef bestaat uit een onderzoekswerk in één van de erkende onderzoeksdomeinen van de opleiding en vindt plaats in het tweede masterjaar.
De minor laat de toekomstige Master in de chemie toe om zich reeds tijdens de studies te oriënteren naar een bepaalde beroepsfinaliteit (Onderwijs, Onderzoek en ontwikkeling, Industrie en management).

VUB:
Naast een gemeenschappelijke stam biedt het programma opleidingsonderdelen in een vier clusters. 
Verder laat het programma toe een profiel Onderwijs te kiezen.

Cluster Molecular and Macromolecular Design biedt een diepgaande opleiding in het ontwerp en de synthese van organische moleculen en polymeren, waarbij medicinale chemie, computationele chemie en structuuranalyse uitvoerig aan bod komen.


Cluster Materials Chemistry spitst zich toe op de eigenschappen van de materialen, waaronder polymeren, door o.a. oppervlakte analyse, X-stralen en laser spectroscopie en computationele chemie.

Cluster Analysis and Characterisation omvat het hele gamma van analysetechnieken, met inbegrip van nieuwe elektrochemische methoden, geavanceerde chromatografie en isotopen analyse.

Cluster Environmental Chemistry bestudeert natuurlijke en verstoorde processen in water en atmosfeer.
Hierbij komen meerdere analysetechnieken aan bod, maar ook nieuwe staalname- en meettechnieken worden ontworpen en geoptimaliseerd.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Chemie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Chemie, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Chemie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Chemici zijn in zowat alle bedrijfstakken nodig.
Afhankelijk van het soort bedrijf komt de chemicus terecht in research of marktonderzoek of is hij betrokken bij de productie.
De universitair geschoolde chemicus wordt tewerkgesteld in functies met een grote verantwoordelijkheid.
Hij focust zich op het denkwerk, de planning, het fundamenteel onderzoek, de productontwikkeling en -controle.
In de industrie zijn er bv. tewerkstellingsmogelijkheden in de agrochemie, de farmaceutische chemie, kunststofverwerking, metallurgie, milieu- en afvalverwerking, petrochemie, de voedingssector.
Ook buiten de industrie zijn er tal van tewerkstellingsmogelijkheden.
De chemicus kan bijvoorbeeld als leraar terecht in het secundair en hoger onderwijs (mits het volgen van de specifieke lerarenopleiding).
Hij kan eveneens werkzaam zijn in overheidsdiensten en wetenschappelijke instellingen.
In de dienstensector kan de chemicus betrokken zijn marktonderzoek, verkoop en klantenservice.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker exacte wetenschappen
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming
Verantwoordelijke laboratorium


Gegevens bijgewerkt tot 18-04-2018