VLS Sint-Andreaslyceum - Sint-Kruis-Brugge

Fortuinstraat 29
8310 Sint-Kruis
050 28 85 10
saskbasis.info@telenet.be
http://www.saskbasis.be/

Schoolaanbod

Basisonderwijs
Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 19u.00
Geen uniform, maar wel strikte kledijvoorschriften.
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.45
Opmerking

In deze school kan je examen afleggen voor examencommissie basisonderwijs

Opvang: woensdag tot 13u. - kinderen worden met bus naar kinderopvang het Ravotterke gebracht (tot 19u.).

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge BaO
Legeweg 83 A
8200 Sint-Andries
050 44 02 20
sint-andries@vrijclbdehavens.be
https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Schoolfiche: VLS Sint-Andreaslyceum - Sint-Kruis-Brugge

VLS Sint-Andreaslyceum - Sint-Kruis-Brugge

Fortuinstraat 29
8310 Sint-Kruis
050 28 85 10        


Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 19u.00
Geen uniform, maar wel strikte kledijvoorschriften.
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.45
Opmerking

In deze school kan je examen afleggen voor examencommissie basisonderwijs

Opvang: woensdag tot 13u. - kinderen worden met bus naar kinderopvang het Ravotterke gebracht (tot 19u.).

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge BaO
Legeweg 83 A
8200 Sint-Andries
050 44 02 20