BuBaO type 6

 

Voor kinderen met visuele beperkingen.
De gezichtsstoornis beantwoordt aan minstens een van de volgende criteria:
a) een optimaal gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner dan of gelijk is aan 3/10 voor het beste oog;
b) een of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50% van de centrale zone van 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch tot minder dan 20° verkleinen;
c) een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie;
d) een ernstige gezichtsstoornis die uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie voortvloeit, zoals cerebrale visuele inperking;
e) een door een oogarts geobjectiveerde visuele problematiek die niet tot criterium a) tot en met d) terug te brengen is, maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

Aan blinde kinderen wordt het Brailleschrift geleerd.
Deze toch speciale vaardigheid blijft onontbeerlijk bij het verder studeren in het gewoon of buitengewoon en eventueel hoger onderwijs.
Slechtzienden leren door intensieve training hun resterende gezichtsvermogen beter te gebruiken.
Hun oriëntatievermogen wordt aangeleerd of gestimuleerd.
Ze leren zich met hun handicap uit de slag te trekken en kunnen, zij het met speciale hulpmiddelen, vaak het gewone leerprogramma aan.

 

Waar kan ik "BuBaO type 6" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten tot "BuBaO type 6" ?

Voor elke toelating is een verslag vereist. Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding zijn bevoegd om dit verslag op te maken. Bij inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs moet de leerling het verslag nog niet hebben. Een voorlopig CLB-document volstaat. Het moet er wel zijn ten laatste bij de start van de lesbijwoning.
Het verslag bestaat uit 2 delen:

 • het attest: 
  Dit attest vermeldt naast een aantal identificatiegegevens zeker het type van het buitengewoon onderwijs en de ingangsdatum van het attest.
  Dit attest wordt aan de ouders bezorgd.
  Zij hebben dit nodig om hun kind te laten inschrijven.
   
 • het protocol ter verantwoording: 
  Het protocol bundelt (alle) relevante documenten waardoor de oriëntering van de leerling, naar het meest aangewezen type, gemotiveerd en verantwoord wordt.
  Het protocol bevat documenten zoals testresultaten, medische verslagen, verslagen van klassenraden, observatiedocumenten ....

Leeftijdsvoorwaarden:
een leerling moet zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
In principe duurt het BuLO zeven jaar (= tot en met het schooljaar dat aanvangt op de eerste september van het jaar waarin het kind twaalf jaar wordt).
Afwijkingen:

 • Een kind dat vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het BuLO ingeschreven worden. Het wordt dan automatisch leerplichtig.
  De ouders nemen deze beslissing autonoom na kennisname van en toelichting bij de omstandig gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het CLB.
 • Een kind mag in het BuLO blijven tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin het dertien jaar wordt.
  Het BuLO kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden.

De BO-school mag geen andere bijkomende toelatingsvoorwaarden opleggen.
Het kan niet dat de BO-school: naast een inschrijving in de school een inschrijving in het aan de school verbonden internaat of semi-internaat eist; een bepaald minimum IQ eist of een bepaalde graad van zelfredzaamheid oplegt.

 

Wat kan je behalen na "BuBaO type 6" ?

Wanneer de onderwijsinspectie het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan een getuigschrift basisonderwijs worden behaald.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs.

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

 

Interessante links


Basisonderwijs: Leerplicht

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school


Buitengewoon onderwijs: Brailleliga


Buitengewoon onderwijs: Gezin en handicap


Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

BuBaO type 6

 
 

Voor kinderen met visuele beperkingen.
De gezichtsstoornis beantwoordt aan minstens een van de volgende criteria:
a) een optimaal gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner dan of gelijk is aan 3/10 voor het beste oog;
b) een of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50% van de centrale zone van 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch tot minder dan 20° verkleinen;
c) een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie;
d) een ernstige gezichtsstoornis die uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie voortvloeit, zoals cerebrale visuele inperking;
e) een door een oogarts geobjectiveerde visuele problematiek die niet tot criterium a) tot en met d) terug te brengen is, maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

Aan blinde kinderen wordt het Brailleschrift geleerd.
Deze toch speciale vaardigheid blijft onontbeerlijk bij het verder studeren in het gewoon of buitengewoon en eventueel hoger onderwijs.
Slechtzienden leren door intensieve training hun resterende gezichtsvermogen beter te gebruiken.
Hun oriëntatievermogen wordt aangeleerd of gestimuleerd.
Ze leren zich met hun handicap uit de slag te trekken en kunnen, zij het met speciale hulpmiddelen, vaak het gewone leerprogramma aan.

Waar kan ik "BuBaO type 6" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "BuBaO type 6" ?

Voor elke toelating is een verslag vereist. Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding zijn bevoegd om dit verslag op te maken. Bij inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs moet de leerling het verslag nog niet hebben. Een voorlopig CLB-document volstaat. Het moet er wel zijn ten laatste bij de start van de lesbijwoning.
Het verslag bestaat uit 2 delen:

 • het attest: 
  Dit attest vermeldt naast een aantal identificatiegegevens zeker het type van het buitengewoon onderwijs en de ingangsdatum van het attest.
  Dit attest wordt aan de ouders bezorgd.
  Zij hebben dit nodig om hun kind te laten inschrijven.
   
 • het protocol ter verantwoording: 
  Het protocol bundelt (alle) relevante documenten waardoor de oriëntering van de leerling, naar het meest aangewezen type, gemotiveerd en verantwoord wordt.
  Het protocol bevat documenten zoals testresultaten, medische verslagen, verslagen van klassenraden, observatiedocumenten ....

Leeftijdsvoorwaarden:
een leerling moet zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
In principe duurt het BuLO zeven jaar (= tot en met het schooljaar dat aanvangt op de eerste september van het jaar waarin het kind twaalf jaar wordt).
Afwijkingen:

 • Een kind dat vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het BuLO ingeschreven worden. Het wordt dan automatisch leerplichtig.
  De ouders nemen deze beslissing autonoom na kennisname van en toelichting bij de omstandig gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het CLB.
 • Een kind mag in het BuLO blijven tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin het dertien jaar wordt.
  Het BuLO kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden.

De BO-school mag geen andere bijkomende toelatingsvoorwaarden opleggen.
Het kan niet dat de BO-school: naast een inschrijving in de school een inschrijving in het aan de school verbonden internaat of semi-internaat eist; een bepaald minimum IQ eist of een bepaalde graad van zelfredzaamheid oplegt.

Wat kan je behalen na "BuBaO type 6" ?

Wanneer de onderwijsinspectie het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan een getuigschrift basisonderwijs worden behaald.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs.

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

Interessante links


Basisonderwijs: Leerplicht

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school


Buitengewoon onderwijs: Brailleliga


Buitengewoon onderwijs: Gezin en handicap


Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen