Welke types zijn er in het buitengewoon basisonderwijs?

 

Type basisaanbod – niet in het kleuteronderwijs

Type 2

Type 3

Voor wie?

 • Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt
 • Het gemeenschappelijk curriculum is niet haalbaar
 • De aanpassingen die je in het gewoon onderwijs krijgt, zijn onvoldoende of disproportioneel
 • Als je een verstandelijke beperking en specifieke onderwijsbehoeften hebt
 • Het gemeenschappelijk curriculum is niet haalbaar
 • De aanpassingen die je in het gewoon onderwijs krijgt, zijn onvoldoende of disproportioneel
 • Als je een emotionele stoornis of gedragsstoornis hebt
 • Het gemeenschappelijk curriculum is niet haalbaar
 • De aanpassingen die je in het gewoon onderwijs krijgt, zijn onvoldoende of disproportioneel.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een IAC nodig in gewoon of buitengewoon onderwijs
 • Een verslag type basisaanbod hangt niet samen met een diagnose of met een score op een IQ-test
 • Als je voor buitengewoon onderwijs kiest, dan evalueert de school regelmatig een eventuele terugkeer naar gewoon onderwijs
 • Je hebt een IAC nodig in gewoon of buitengewoon onderwijs.
 • Je hebt een resultaat op een IQ-test dat duidelijk onder het gemiddelde van de normgroep ligt
 • Je hebt moeite met sociale aanpassing en je hebt een testscore die duidelijk onder het gemiddelde ligt van de normgroep
 • Je hebt IAC nodig in gewoon of buitengewoon onderwijs
 • Je hebt een diagnose van een stoornis op vlak van aandacht, gedrag, angst, stemming, hechting.
 • Je hebt geen verstandelijke beperking

Wat heb je nodig?

Je hebt een IAC-verslag* nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met vermelding 'type Basisaanbod (BA)'

In dat verslag moet staan:

 • welke maatregelen je school al nam om je te helpen en
 • waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen (= wat je moet kennen en kunnen) te behalen in een school voor gewoon onderwijs
 • Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast curriculum (IAC) nodig hebt

 

 

Je hebt een IAC-verslag* nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met vermelding 'type 2'

In dat verslag moet staan:

 • welke maatregelen je school al nam om je te helpen en
 • waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen (= wat je moet kennen en kunnen) te behalen in een school voor gewoon onderwijs.
 • Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast curriculum (IAC) nodig hebt.

 

Je hebt een IAC-verslag* nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met vermelding 'type 3' 

Voor type 3 kan je éénmalig ook een ‘voorlopig IAC-verslag’ krijgen (indien het diagnostisch traject nog lopende is, maar er duidelijk nood is aan type 3 buitengewoon onderwijs). Dit voorlopig verslag is slechts beperkt geldig (maximum 2 schooljaren).

In dat verslag moet staan:

 • welke maatregelen je school al nam om je te helpen en
 • waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen (= wat je moet kennen en kunnen) te behalen in een school voor gewoon onderwijs.
 • Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast curriculum (IAC) nodig hebt.

Je hebt aanwijsbare multidisciplinaire diagnostiek nodig m.i.v. psychiatrisch verslag.

 

 

Type 4                                         

Type 5

Type 6

Voor wie?

 • Als je een motorische beperking hebt
 • Het gemeenschappelijk curriculum is niet haalbaar
 • De aanpassingen die je in het gewoon onderwijs krijgt, zijn onvoldoende of disproportioneel

 

 • Als je een verblijf in een ziekenhuis, residentiële setting of preventorium nodig hebt

           Meer info over type 5

 • Als je een visuele beperking hebt
 • Het gemeenschappelijk curriculum is niet haalbaar
 • De aanpassingen die je in het gewoon onderwijs krijgt, zijn onvoldoende of disproportioneel

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een IAC nodig in gewoon of buitengewoon onderwijs.
 • Je hebt een (of meer) stoornis(sen) of beperking(en) (functies van gewrichten?en beenderen, de spieren, de beweging)
 • Ofwel er zijn objectief problemen vastgesteld in verband met beweging met een duidelijke invloed op schoolse activiteiten 
 • Je hebt nood aan een individueel aanbod in een residentiële setting
 • Je kan onmogelijk voltijds aanwezig te zijn in een gewone school, zelfs mits opvang/begeleiding
 • Je hebt een IAC nodig in gewoon of buitengewoon onderwijs
 • Je ziet minder dan 3/10 voor het beste oog, je hebt een betekenisvolle uitval in het gezichtsveld
 • Of er is objectief een ander visueel probleem met een duidelijke invloed op het schoolse functioneren

Wat heb je nodig?

Je hebt een IAC-verslag* nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met vermelding 'type 4' op basis van specifieke medische diagnostiek. Indien bijkomend onderzoek niet nodig/wenselijk is kan de CLB-arts deze diagnostiek aanleveren.

In dat verslag moet staan:

 • welke maatregelen je school al nam om je te helpen en
 • waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen (= wat je moet kennen en kunnen) te behalen in een school voor gewoon onderwijs.
 • Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast curriculum (IAC) nodig hebt.

Je hebt een attest van de behandelend arts van de medische of psychiatrische voorziening of van het preventorium of directeur (je hebt dus geen CLB-verslag nodig, enkel een attest).

Je hebt een IAC-verslag* nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met vermelding 'type 6' op basis van specifieke oogheelkundige diagnostiek

In dat verslag moet staan:

 • welke maatregelen je school al nam om je te helpen en
 • waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen (= wat je moet kennen en kunnen) te behalen in een school voor gewoon onderwijs.
 • Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast curriculum(IAC) nodig hebt.

 

 

 

 

Type 7 bij een auditieve beperking

Type 7 bij een spraak- of taalstoornis

Type 9

Voor wie?

 • Als je een auditieve beperking (= gehoorprobleem) hebt
 • Het gemeenschappelijk curriculum is niet haalbaar
 • De aanpassingen die je in het gewoon onderwijs krijgt, zijn onvoldoende of disproportioneel

 

 • Als je een spraak- of taalstoornis (= STOS) hebt
 • Je hebt geen verstandelijke beperking
 • Het gemeenschappelijk curriculum is niet haalbaar
 • De aanpassingen die je in het gewoon onderwijs krijgt, zijn onvoldoende of disproportioneel

 

 • Als je een autismespectrumstoornis hebt
 • Je hebt geen verstandelijke beperking
 • Het gemeenschappelijk curriculum is niet haalbaar
 • De aanpassingen die je in het gewoon onderwijs krijgt, zijn onvoldoende of disproportioneel

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een IAC nodig in gewoon of buitengewoon onderwijs
 • Gehoorverlies voor het beste oor 
 • Ofwel: er is sprake van een objectief gehoorprobleem met invloed op schools functioneren 

 

 

 • Je hebt een IAC nodig in gewoon of buitengewoon onderwijs
 • Je hebt een autistische stoornis of pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven

 

Wat heb je nodig?

Je hebt een IAC-verslag* nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met vermelding 'type 7' op basis van een audiologisch onderzoek door een neus-, keel- en oorarts.

In dat verslag moet staan:

 • welke maatregelen je school al nam om je te helpen en
 • waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen (= wat je moet kennen en kunnen) te behalen in een school voor gewoon onderwijs
 • Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast curriculum (IAC) nodig hebt

 

Je hebt een IAC-verslag* nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met vermelding 'type 7' op basis van een multidisciplinair verslag door een erkend team (bvb COS, CAR.) of door een ander team waarbij er minstens een logopedist, audioloog en NKO-arts betrokken is.

In dat verslag moet staan:

 • welke maatregelen je school al nam om je te helpen en
 • waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen (= wat je moet kennen en kunnen) te behalen in een school voor gewoon onderwijs
 • Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast curriculum (IAC) nodig hebt

Je hebt een IAC-verslag* nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met vermelding 'type 9' op basis van aanwijsbaar multidisciplinair onderzoek m.i.v. psychiatrisch verslag.

In dat verslag moet staan:

 • welke maatregelen je school al nam om je te helpen en
 • waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen (= wat je moet kennen en kunnen) te behalen in een school voor gewoon onderwijs
 • Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast curriculum (IAC) nodig hebt

 

*Leerlingen met een verslag in basisonderwijs worden beschouwd als leerlingen met een IAC-verslag.