Kan je vanuit BuBaO naar het gewoon basisonderwijs?

Je kan vanuit buitengewoon basisonderwijs altijd terugkeren naar het gewoon onderwijs. Scholen voor buitengewoon basisonderwijs hebben trouwens de opdracht om jaarlijks in samenspraak met de ouders aan het CLB door te geven voor welke leerlingen een evaluatie van de inschrijving in de school voor BuBaO aangewezen is. Ouders kunnen de evaluatie zelf ook rechtstreeks aan het CLB vragen. (Meer info)

Als je de stap naar het gewoon onderwijs overweegt, bespreek dit zeker met je CLB. Zij kunnen helpen om te bepalen of je (IAC-)verslag best behouden blijft of opgeheven wordt. Het CLB bepaalt ook of een GC-verslag opgemaakt kan worden.

Dit maakt een verschil op vlak van inschrijving:

 • Het (IAC-)verslag werd opgeheven

De school moet je inschrijven.

 • Het (IAC-)verslag werd opgeheven en een GC-verslag werd opgemaakt

De school moet je inschrijven.

 • Je blijft een (IAC-)verslag behouden*

Het gaat het om een inschrijving onder ontbindende voorwaarde:

 • Eerst word je voorlopig ingeschreven (= inschrijving onder ontbindende voorwaarde).
 • Vervolgens bespreken de ouders + de school + het CLB of de school de noodzakelijke zorg/begeleiding kan bieden.

Er zijn er 3 mogelijkheden:

1. Je wordt definitief ingeschreven in het gemeenschappelijk curriculum, net zoals de andere leerlingen, omdat

de school beslist dat de maatregelen om je een gemeenschappelijk curriculum te laten volgen, redelijk zijn.

Gevolg

 • Het verslag is niet langer nodig
 • Ofwel: het verslag wordt opgeheven. Je hebt geen recht op een leerondersteuner, natuurlijk kan je wel beroep doen op een leerlingbegeleider of leerkracht
 • Ofwel: het verslag wordt opgeheven en vervangen door een gemotiveerd verslag. Dit is het geval als je volgens het CLB toch nood hebt aan specifieke ondersteuning. Jij en de leerkrachten hebben recht op hulp door een ondersteuner.

2. Je wordt ingeschreven met het individueel aangepast curriculum (IAC), omdat

de school beslist dat de aanpassingen niet haalbaar zijn binnen een gemeenschappelijk curriculum, maar wél haalbaar binnen een individueel aangepast curriculum (IAC).

Gevolg

 • Het verslag blijft behouden.
 • Je wordt ingeschreven in een IAC. Je krijgt extra ondersteuning en moet bepaalde doelen niet behalen. Er wordt rekening gehouden met wat jij nodig hebt.
 • Je behaalt geen attest of diploma, wel een attest van verworven bekwaamheden. Heel uitzonderlijk kan je attest worden gelijkgesteld aan een attest of diploma.

3. Je wordt niet ingeschreven op deze school en moet een andere school zoeken, omdat

de school beslist dat de redelijke aanpassingen onhaalbaar zijn én binnen het gemeenschappelijk curriculum én binnen een IAC.

Gevolg

 • Je inschrijving in de gewone school vervalt.
 • De beslissing van de school moet gemotiveerd worden.
 • Ouders kunnen binnen de 30 dagen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. In de periode waarin de Commissie de zaak onderzoekt, blijft de jongere ingeschreven op de school.
 • Als je een nieuwe school gevonden hebt, word je opnieuw ingeschreven onder ontbindende voorwaarden.

* Gaat het om een overstap naar gewoon secundair onderwijs, dan kan je van het CLB een IAC-verslag krijgen (voor opleidingsvorm 1, 2 of 3) of een OV4-verslag (voor opleidingsvorm 4). Meer info over de mogelijkheden vind je hier.