Kan je vanuit buitengewoon secundair onderwijs naar het gewoon secundair onderwijs?

Je kan vanuit buitengewoon secundair onderwijs altijd terugkeren naar het gewoon secundair onderwijs. Scholen voor buitengewoon secundair onderwijs hebben trouwens de opdracht om jaarlijks in samenspraak met de ouders aan het CLB door te geven voor welke leerlingen een evaluatie van de inschrijving in de school voor BuSO aangewezen is. Ouders kunnen de evaluatie zelf ook rechtstreeks aan het CLB vragen. (Meer info)

Als je een overstap van buitengewoon secundair onderwijs naar gewoon secundair onderwijs overweegt, neem dan zeker contact op met je CLB om te bekijken wat best met je verslag gebeurt.

Let op!

Vanaf 01-09-2023 wordt in het decreet Leersteun het verslag vervangen door een IAC-verslag (in OV1, OV2 en OV3) of een OV4-verslag (in OV4).

 • Een verslag voor OV1, OV2 of OV3 dat werd opgemaakt vòòr 01-09-2023 wordt beschouwd als een IAC-verslag.
 • Een verslag voor OV4 dat werd opgemaakt vòòr 01-09-2023 wordt beschouwd als een OV4-verslag. 

Overstap met behoud van je verslag

Opleidingsvorm 1, 2 en 3

Vanuit opleidingsvorm 1, 2 en 3 in het buitengewoon secundair onderwijs kan je met een IAC-verslag inschrijven in een school voor gewoon onderwijs.

Procedure

 • Eerst word je voorlopig ingeschreven (= inschrijving onder ontbindende voorwaarde).
 • Vervolgens bespreken de ouders + de school + het CLB of de school de noodzakelijke zorg/begeleiding kan bieden.  
 • Het eventuele advies van de klassenraad van het buitengewoon secundair onderwijs wordt meegenomen.

Er zijn er 3 mogelijkheden:

1. Je wordt definitief ingeschreven in het gemeenschappelijk curriculum, net zoals de andere leerlingen, omdat

de school beslist dat de maatregelen om je een gemeenschappelijk curriculum te laten volgen, redelijk zijn. 

Gevolg: het IAC-verslag is niet langer nodig

 • het IAC-verslag wordt opgeheven. Je hebt geen recht op leersteun, natuurlijk kan je wel beroep doen op een leerlingbegeleider of leerkracht
 • ofwel wordt het IAC-verslag opgeheven en vervangen door een GC-verslag. Dit is het geval als je volgens het CLB toch nood hebt aan specifieke ondersteuning. Jij en de leerkrachten hebben recht op leersteun.

 2. Je wordt ingeschreven met het individueel aangepast curriculum (IAC), omdat

de school beslist dat de aanpassingen niet haalbaar zijn binnen een gemeenschappelijk curriculum, maar wél haalbaar binnen een individueel aangepast curriculum (IAC).

Gevolg: het IAC-verslag blijft behouden.

 • Je wordt ingeschreven in een IAC . 
 • Je krijgt extra ondersteuning en moet bepaalde doelen niet behalen. Er wordt rekening gehouden met wat jij nodig hebt.
 • Je behaalt geen attest of diploma, wel een attest van verworven bekwaamheden. Heel uitzonderlijk kan je attest worden gelijkgesteld aan een attest of diploma.

3. Je wordt niet ingeschreven op deze school en moet een andere school zoeken, omdat

de school beslist dat de redelijke aanpassingen onhaalbaar zijn én binnen het gemeenschappelijk curriculum én binnen een IAC.

Gevolg: de inschrijving van de leerling in de gewone school vervalt. 

 • De beslissing van de school moet gemotiveerd worden. 
 • Je ouders kunnen binnen de 30 dagen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • In de periode waarin de Commissie de zaak onderzoekt, blijf je ingeschreven op school.
 • Als je een nieuwe school gevonden hebt, word je opnieuw ingeschreven onder ontbindende voorwaarden.         

Meer info

Opleidingsvorm 4

Vanuit opleidingsvorm 4 in het buitengewoon secundair onderwijs kan je met een OV4-verslag inschrijven in een school voor gewoon onderwijs. Je volgt het gemeenschappelijke curriculum mits intensieve leersteun.

Procedure

 • Eerst word je voorlopig ingeschreven (= inschrijving onder ontbindende voorwaarde).
 • Vervolgens bespreken de ouders + de school + het CLB of de school de noodzakelijke zorg/begeleiding kan bieden.  
 • Het eventuele advies van de klassenraad van het buitengewoon secundair onderwijs wordt meegenomen.

Er zijn er 3 mogelijkheden:

1. Je wordt definitief ingeschreven in het gemeenschappelijk curriculum, net zoals de andere leerlingen, omdat

de school beslist dat de maatregelen om je een gemeenschappelijk curriculum te laten volgen, redelijk zijn. Met je OV4-verslag hebben jij en de leerkrachten recht op leersteun. 

 2. Je wordt ingeschreven met het individueel aangepast curriculum (IAC), omdat

de school beslist dat de aanpassingen niet haalbaar zijn binnen een gemeenschappelijk curriculum, maar wél haalbaar binnen een individueel aangepast curriculum (IAC).

Gevolg: het OV4-verslag wordt omgezet in een IAC-verslag voor een andere opleidingsvorm.

 • Je wordt ingeschreven in een IAC . 
 • Je krijgt leersteun en moet bepaalde doelen niet behalen. Er wordt rekening gehouden met wat jij nodig hebt.
 • Je behaalt geen attest of diploma, wel een attest van verworven bekwaamheden. Heel uitzonderlijk kan je attest worden gelijkgesteld aan een attest of diploma.

3. Je wordt niet ingeschreven op deze school en moet een andere school zoeken, omdat

de school beslist dat de redelijke aanpassingen onhaalbaar zijn én binnen het gemeenschappelijk curriculum én binnen een IAC.

Gevolg: de inschrijving  van de leerling in de gewone school vervalt. 

 • De beslissing van de school moet gemotiveerd worden. 
 • Je ouders kunnen binnen de 30 dagen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • In de periode waarin de Commissie de zaak onderzoekt, blijf je ingeschreven op je school.
 • Als je een nieuwe school gevonden hebt, word je opnieuw ingeschreven onder ontbindende voorwaarden.         

Meer info


Overstap zonder verslag

Als je verslag, IAC-verslag of OV4-verslag door het CLB dat je huidige school voor buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 1, 2, 3 of 4 begeleidt, wordt opgeheven voor je de school voor gewoon onderwijs start en je dus geen verslag hebt, kan je je vanuit het (buiten)gewoon secundair onderwijs zonder een verslag inschrijven in een school voor gewoon onderwijs enkel als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden die hier worden beschreven. 


Gewoon secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs combineren

Vanaf 1/9/23 kan je gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs combineren in twee richtingen: vanuit buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs en vanuit gewoon onderwijs naar buitengewoon onderwijs. 

Van gewoon onderwijs naar buitengewoon onderwijs

Je bent ingeschreven in een school voor gewoon onderwijs met een IAC-verslag of OV4-verslag en volgt lessen in het buitengewoon onderwijs

 • Je kan gemiddeld per schooljaar maximaal halftijds lessen of activiteiten volgen in buitengewoon onderwijs (van het type en de opleidingsvorm die je IAC-verslag of OV4-verslag vermeldt)  
 • Je krijgt ondersteuning in gewoon onderwijs door het eigen leersteuncentrum. Je krijgt in het gewoon onderwijs geen ondersteuning van de school voor buitengewoon onderwijs
 • Scholen maken onderling afspraken over je lesbijwoning in overleg met je ouders en eventueel het CLB

Van buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 1, 2 of 3 naar gewoon onderwijs

Je bent ingeschreven in het buitengewoon onderwijs met een IAC-verslag en volgt lessen in het gewoon onderwijs. De voorwaarden verschillen naargelang niveau en naargelang de opleidingsvorm vermeld op het IAC-verslag. 

 • Je lesbijwoning in gewoon onderwijs is jaarlijks verlengbaar 
 • Je kan gemiddeld per schooljaar maximaal halftijds lessen of activiteiten volgen in gewoon onderwijs 
 • Ofwel kan je met het oog op een overstap naar het gewoon secundair onderwijs voltijds lessen of activiteiten volgen in gewoon onderwijs voor maximaal 2 schooljaren (en nadien heb je onverkort recht op inschrijving in die school voor gewoon onderwijs)
 • Je krijgt ondersteuning van de school voor buitengewoon onderwijs, niet van een leersteuncentrum 
 • Scholen maken onderling afspraken over je lesbijwoning in overleg met je ouders en eventueel het CLB

Van buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 naar gewoon onderwijs

Je bent ingeschreven in het buitengewoon onderwijs met een OV4-verslag en volgt lessen in het gewoon onderwijs. De voorwaarden verschillen naargelang niveau en naargelang de opleidingsvorm vermeld op het OV4-verslag. 

 • Je lesbijwoning in gewoon onderwijs is jaarlijks verlengbaar 
 • Je kan gemiddeld per schooljaar maximaal halftijds lessen of activiteiten volgen in gewoon onderwijs 
 • Ofwel kan je met het oog op een overstap naar het gewoon secundair onderwijs voltijds lessen of activiteiten volgen in gewoon onderwijs voor maximaal 2 schooljaren (en nadien heb je onverkort recht op inschrijving in die school gewoon onderwijs) 
 • Je krijgt ondersteuning van de school voor buitengewoon onderwijs, niet van een leersteuncentrum 
 • Scholen maken onderling afspraken over je lesbijwoning in overleg met je ouders en eventueel het CLB 
 • Als je overstapt naar het gewoon onderwijs, maakt de school voor buitengewoon onderwijs afspraken over de overname van de ondersteuning met het leersteuncentrum van de school voor gewoon onderwijs 

Meer info