Studierichtingen SO op basis van het studiegebied:

Voeding

Tweede graad SO
Hotel (TSO)

Derde graad SO
Hotel (TSO)

7e specialisatiejaar BSO

Se-n-Se

Modulaire opleidingen BSO