GO! BuSO Groenlaar - Campus Klein Brabant

Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be
https://atheneumkleinbrabant.be/Opleidingsvorm 4Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Rivierenland
E. Tinelstraat 3
2850 Boom
03 888 24 21
info@clbrivierenland.be
http://www.clbrivierenland.be/

Schoolfiche: GO! BuSO Groenlaar - Campus Klein BrabantGO! BuSO Groenlaar - Campus Klein Brabant

Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 13      Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Rivierenland
E. Tinelstraat 3
2850 Boom
03 888 24 21