VIA Tienen Derde Graad

Waaibergstraat 45
3300 Tienen
016 81 28 15
derdegraad@viatienen.be
https://www.viatienen.be



Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers


 

5e jaar





























6e jaar - start september 2024

































Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten




Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Tienen  



Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Brabant Oost - vest. Tienen
Veldbornstraat 18
3300 Tienen
016 81 31 05
info-tienen@vrijclbbrabantoost.be
https://www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost

Schoolfiche: VIA Tienen Derde Graad



VIA Tienen Derde Graad

Waaibergstraat 45
3300 Tienen
016 81 28 15      

Bijzonder(e) kenmerk(en):




Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers


 

5e jaar





























6e jaar - start september 2024

































Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten




Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Tienen  



Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Brabant Oost - vest. Tienen
Veldbornstraat 18
3300 Tienen
016 81 31 05