Secundair Kunstinstituut Gent - SKI

Ottogracht 4
9000 Gent
09 269 43 54
ski@onderwijs.gent.be
http://www.kunstinstituut.be(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

Tweede graad:
Beeldende kunsten ipv Beeldende en architecturale kunsten
Derde graad:
Se-n-Se Beeldende kunsten (voorbereidend jaar hoger kunstonderwijs) ipv Bijzondere beeldende vorming.
Se-n-Se  Podium (voorbereidend jaar hoger kunstonderwijs) ipv Bijzondere Vorming Woordkunst-drama.

Internaat enkel voor eigen leerlingen - meisjes.
Internaat enkel voor eigen leerlingen - gemengd.
Internaat ook toegankelijk voor leerlingen van buiten de school - jongens.
Internaat ook toegankelijk voor leerlingen van buiten de school - meisjes.
Internaat ook toegankelijk voor leerlingen van buiten de school - gemengd.
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17.45
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Gent Dampoort  
Bus - lijnnummers: 38  3  5  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Interstedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00
clb@gent.be
http://www.iclb.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Ans De Potter

Arts: Ingrid Van Acker

Verpleegkundige : Julie Michel

Schoolfiche: Secundair Kunstinstituut Gent - SKISecundair Kunstinstituut Gent - SKI

Ottogracht 4
9000 Gent
09 269 43 54      (De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

Tweede graad:
Beeldende kunsten ipv Beeldende en architecturale kunsten
Derde graad:
Se-n-Se Beeldende kunsten (voorbereidend jaar hoger kunstonderwijs) ipv Bijzondere beeldende vorming.
Se-n-Se  Podium (voorbereidend jaar hoger kunstonderwijs) ipv Bijzondere Vorming Woordkunst-drama.

Internaat enkel voor eigen leerlingen - meisjes.
Internaat enkel voor eigen leerlingen - gemengd.
Internaat ook toegankelijk voor leerlingen van buiten de school - jongens.
Internaat ook toegankelijk voor leerlingen van buiten de school - meisjes.
Internaat ook toegankelijk voor leerlingen van buiten de school - gemengd.
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17.45
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Gent Dampoort  
Bus - lijnnummers: 38  3  5  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Interstedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00        

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Ans De Potter

Arts: Ingrid Van Acker

Verpleegkundige : Julie Michel

CLB onthaal

CLB-onthaal in De Krook

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

CLB-onthaal in De Krook (2e verdieping)
Maandag, dinsdag en vrijdag van 13u tot 17u
Woensdag van 13u tot 19u
Donderdag van 13u tot 18.30u