Sint-Jozef Humaniora

Noordzandstraat 76
8000 Brugge
050 47 17 17
sjh@sintjozefhumaniora.be
http://www.sintjozefhumaniora.beEerste graad

1e leerjaar


2e leerjaar A

Klassieke Talen - pakket: Grieks-Latijn
Klassieke Talen - pakket: Latijn


Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Eerste leerjaar A: keuze klassieke talen Latijn in het Frans Tweede jaar: geschiedenis en SEI in het Engels en Latijn in het Frans

Tweede graad: aardrijkskunde, geschiedenis en informatica in het Engels.

Derde graad: chemie 2 uur in de studierichtingen met de pool Wetenschappen

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

STEM in de eerste graad

STEM@school in de studierichting Wetenschappen in de tweede graad.

STEM in de derde graad in de studierichting Wetenschappen-wiskunde

Internaat enkel voor eigen leerlingen - meisjes.
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 18u.00
Schoolsport op woensdagnamiddag.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Brugge  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge SO
Sint-Maartensbilk 2
8000 Brugge
050 44 02 20
brugge@vrijclbdehavens.be
https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Schoolfiche: Sint-Jozef HumanioraSint-Jozef Humaniora

Noordzandstraat 76
8000 Brugge
050 47 17 17      

Bijzonder(e) kenmerk(en):Eerste graad

1e leerjaar


2e leerjaar A

Klassieke Talen - pakket: Grieks-Latijn
Klassieke Talen - pakket: Latijn


Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Eerste leerjaar A: keuze klassieke talen Latijn in het Frans Tweede jaar: geschiedenis en SEI in het Engels en Latijn in het Frans

Tweede graad: aardrijkskunde, geschiedenis en informatica in het Engels.

Derde graad: chemie 2 uur in de studierichtingen met de pool Wetenschappen

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

STEM in de eerste graad

STEM@school in de studierichting Wetenschappen in de tweede graad.

STEM in de derde graad in de studierichting Wetenschappen-wiskunde

Internaat enkel voor eigen leerlingen - meisjes.
Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 18u.00
Schoolsport op woensdagnamiddag.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Brugge  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge SO
Sint-Maartensbilk 2
8000 Brugge
050 44 02 20