Maris Stella Instituut

Antwerpsesteenweg 67
2390 Oostmalle
03 312 02 33
marisstella@skynet.be
http://www.marisstella.be(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

 

1e jaar


2e jaar A

Kunst en Creatie - pakket: Artistieke vorming

Klassieke Talen - pakket: Latijn


 


 Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

Eerste graad 1ste jaar A met keuze - Latijn met project STEM - Moderne met keuze uit: STEM, talen, humane wetenschappen of economie - Kunst 2de jaar A met basisopties - Latijn met STEM en keuze uit: economie of humane wetenschappen - Moderne talen en wetenschappen met keuze uit: STEM, talen, humane wetenschappen of economie - Artistieke vorming

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Een zaakvak wordt aangeboden in een vreemde taal (het Engels), zodat leerlingen tegelijk door de studie van de vakinhoud de vreemde taal gebruiken. Hierdoor beogen we nog een bredere taalontwikkeling van de jongeren.

Er komt een CLIL –klas aardrijkskunde 4de jaar aso en een CLIL-klas esthetica 5de jaar aso. Daarnaast blijft de mogelijkheid van het gewone aanbod in het Nederlands bestaan. De leerlingen maken vooraf, bij inschrijving in het 4de of 5de jaar, een gemotiveerde keuze voor CLIL of niet-CLIL. De keuze loopt telkens voor een volledig schooljaar.

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Binnen het gewone ASO curriculum bereiden wij de leerlingen in de lessen techniek, wiskunde, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica volop voor op STEM richtingen van het hoger onderwijs. Daarnaast bieden wij de leerlingen wetenschappelijke uitdagingen aan in seminaries zoals geneesmiddelenontwikkeling, bijenkweek, ecologie .Dat we in onze STEM opzet  slagen bewijzen de resultaten van de leerlingen voor de Olympiades. Maris Stella is Olympiadeschool Wetenschappen, scoort hoge toppen in internationale wiskunde wedstrijden en Wiskunde Olympiade en leverde twee jaren de “technolady van Vlaanderen” in de Technologie Olympiade.

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.45
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
Uniform.
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.15
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Opmerking

Bushalte: Halte Maris Stella of Halte Busstation

De derde graad Woordkunst-Drama is uitdovend. Men kan volgend schooljaar nog starten en het 5e jaar en het 6e jaar, maar niet meer in het 4e jaar.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB AMi 1 (Zoersel)
Bethaniënlei 6b
2980 Zoersel
03 380 38 00
zoersel@clb-ami1.be
http://www.clb-ami1.be

Schoolfiche: Maris Stella InstituutMaris Stella Instituut

Antwerpsesteenweg 67
2390 Oostmalle
03 312 02 33      

Bijzonder(e) kenmerk(en):(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

 

1e jaar


2e jaar A

Kunst en Creatie - pakket: Artistieke vorming

Klassieke Talen - pakket: Latijn


 


 Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

Eerste graad 1ste jaar A met keuze - Latijn met project STEM - Moderne met keuze uit: STEM, talen, humane wetenschappen of economie - Kunst 2de jaar A met basisopties - Latijn met STEM en keuze uit: economie of humane wetenschappen - Moderne talen en wetenschappen met keuze uit: STEM, talen, humane wetenschappen of economie - Artistieke vorming

School geeft vakken of leerinhoud in het Frans, Engels of Duits.(CLIL-project)
 

Een zaakvak wordt aangeboden in een vreemde taal (het Engels), zodat leerlingen tegelijk door de studie van de vakinhoud de vreemde taal gebruiken. Hierdoor beogen we nog een bredere taalontwikkeling van de jongeren.

Er komt een CLIL –klas aardrijkskunde 4de jaar aso en een CLIL-klas esthetica 5de jaar aso. Daarnaast blijft de mogelijkheid van het gewone aanbod in het Nederlands bestaan. De leerlingen maken vooraf, bij inschrijving in het 4de of 5de jaar, een gemotiveerde keuze voor CLIL of niet-CLIL. De keuze loopt telkens voor een volledig schooljaar.

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Binnen het gewone ASO curriculum bereiden wij de leerlingen in de lessen techniek, wiskunde, wetenschappelijk werk, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica volop voor op STEM richtingen van het hoger onderwijs. Daarnaast bieden wij de leerlingen wetenschappelijke uitdagingen aan in seminaries zoals geneesmiddelenontwikkeling, bijenkweek, ecologie .Dat we in onze STEM opzet  slagen bewijzen de resultaten van de leerlingen voor de Olympiades. Maris Stella is Olympiadeschool Wetenschappen, scoort hoge toppen in internationale wiskunde wedstrijden en Wiskunde Olympiade en leverde twee jaren de “technolady van Vlaanderen” in de Technologie Olympiade.

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.45
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
Uniform.
Begeleide studie na de schooluren - Einduur studie: 17u.15
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Opmerking

Bushalte: Halte Maris Stella of Halte Busstation

De derde graad Woordkunst-Drama is uitdovend. Men kan volgend schooljaar nog starten en het 5e jaar en het 6e jaar, maar niet meer in het 4e jaar.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB AMi 1 (Zoersel)
Bethaniënlei 6b
2980 Zoersel
03 380 38 00