Zorgkundige duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Zorgkundige duaal"

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject. Hierin staat wat je minimaal moet leren op vlak van:

 • algemene vorming  en

 • beroepsgerichte vorming.

Gedetailleerde info over het  standaardtraject voor (pdf) Zorgkundige duaal (specialisatiejaar bso) (pdf, 35 p.) binnen de Leertijd.

Algemene vorming krijg je op de SYNTRA- lesplaats. Deze bestaat uit: het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of in de gesimuleerde werkomgeving (vb. een opleidingscentrum). Een gedeelte kan ook gegeven worden op de SYNTRA- lesplaats.
Je volgt hetzelfde standaardtraject als voor de vergelijkbare duale opleiding binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs of binnen het voltijds onderwijs (7 BSO). De opleiding duurt dan ook even lang.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificaties:

 • zorgkundige (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Meer dan de helft van de lessen (gemiddeld minstens 20 u per week op schooljaarbasis) breng je door op de werkvloer, de rest in de klas.
Je opleiding dient zowel te verlopen op een residentiële werkplek als in de thuiszorg. Het werkplekleren start met een periode van werken onder toezicht/bij aanwezigheid. Deze periode duurt minimum 10 dagen tijdens de 1e maand van tewerkstelling. Na een positieve evaluatie kan je overstappen naar een fase van zelfstandig werken op de werkplek.

Duaal leren is enkel bedoeld voor arbeidsrijpe leerlingen of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.  

Zittenblijven is niet mogelijk. Als je niet slaagt in het opleidingsjaar, beslist de klassenraad welk(e) (deel)certifica(a)t(en) je eventueel behaalt.

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding af. Indien je werkplak in aanmerking komt voor de sociale maribel, kan er een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden gesloten.

Wie wordt toegelaten?

-Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige leertijdopleiding Zorgkundige duaal als je 1 van de volgende getuigschriften behaald hebt:

 • een diploma secundair onderwijs, uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied Personenzorg (TSO),
 • een studiegetuigschrift van 6BSO, uitgereikt in een opleiding van het studiegebied Personenzorg
 • een certificaat van verzorgende uit het DBSO of de Leertijd

-Je wordt toegelaten na de start van de opleiding als:

 • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • de klassenraad* akkoord gaat met de laattijdige instap.

-Hoewel het geen formele toelatingsvoorwaarde is, wordt er verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.

-Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de klassenraad* je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

-Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.


*De klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.

Welke lessen?
De SYNTRA- lesplaatsen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessentabellen. Met andere woorden: de invulling van de lessen kan verschillen van opleidingsplaats tot opleidingsplaats en zelfs van leerling tot leerling. 
De opleidingsplaats kan zelf beslissen of ze de opleiding lineair (schooljaarsysteem) dan wel modulair organiseert (ingedeeld in clusters).
Om hier zicht op te krijgen dien je zélf de SYNTRA- lesplaats van je keuze te contacteren. 
 

Wat kan je behalen?
Je kan 1 van de volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma secundair onderwijs als je slaagt voor je volledige duale opleiding én al een getuigschrift van de 3e graad BSO hebt behaald

 • het studiegetuigschrift van het 7e jaar als je slaagt voor je volledige duale opleiding én  je je vooropleiding volgde binnen 6 ASO,TSO of KSO:

 • een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor het geheel van de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kunnen verschillende certificaten worden toegekend.

 • Een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.

Wat na?

De meeste jongeren gaan na hun leertijdopleiding werken.

Verder studeren kan ook.
Zolang je jonger bent dan 23 jaar kan je bijkomend een andere leertijdopleiding volgen.
Anderen kiezen ervoor om een opleiding te volgen om zelf ondernemer te worden.
Afhankelijk van het studiebewijs dat je behaalde zijn er zeker nog mogelijkheden om verder te studeren: VDAB- opleidingen, Defensie, hoger beroepsonderwijs…

Opleiding "Zorgkundige duaal"

 

 • een overeenkomst hebt afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst.) Als dit niet lukt moet je met de duale opleiding stoppen

Er wordt ook verwacht dat je (bijna) klaar bent om mee te draaien op een werkplek.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Zorgkundige ( knelpuntberoep)

Waar kan ik "Zorgkundige duaal" volgen?

Syntra Brussel - Campus Tours & Taxis
  Havenlaan 86c 1000 Brussel
info@syntrabrussel.be
http://www.syntrabrussel.be
Syntra Midden-Vlaanderen - Campus Gent
  Autoweg-Zuid 3 9051 Afsnee
gent@syntra-mvl.be
http://www.syntra-mvl.be

Zorgkundige duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Zorgkundige duaal"

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject. Hierin staat wat je minimaal moet leren op vlak van:

 • algemene vorming  en

 • beroepsgerichte vorming.

Gedetailleerde info over het  standaardtraject voor (pdf) Zorgkundige duaal (specialisatiejaar bso) (pdf, 35 p.) binnen de Leertijd.

Algemene vorming krijg je op de SYNTRA- lesplaats. Deze bestaat uit: het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of in de gesimuleerde werkomgeving (vb. een opleidingscentrum). Een gedeelte kan ook gegeven worden op de SYNTRA- lesplaats.
Je volgt hetzelfde standaardtraject als voor de vergelijkbare duale opleiding binnen het deeltijds beroepssecundair onderwijs of binnen het voltijds onderwijs (7 BSO). De opleiding duurt dan ook even lang.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificaties:

 • zorgkundige (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Meer dan de helft van de lessen (gemiddeld minstens 20 u per week op schooljaarbasis) breng je door op de werkvloer, de rest in de klas.
Je opleiding dient zowel te verlopen op een residentiële werkplek als in de thuiszorg. Het werkplekleren start met een periode van werken onder toezicht/bij aanwezigheid. Deze periode duurt minimum 10 dagen tijdens de 1e maand van tewerkstelling. Na een positieve evaluatie kan je overstappen naar een fase van zelfstandig werken op de werkplek.

Duaal leren is enkel bedoeld voor arbeidsrijpe leerlingen of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.  

Zittenblijven is niet mogelijk. Als je niet slaagt in het opleidingsjaar, beslist de klassenraad welk(e) (deel)certifica(a)t(en) je eventueel behaalt.

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding af. Indien je werkplak in aanmerking komt voor de sociale maribel, kan er een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden gesloten.

Wie wordt toegelaten?

-Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige leertijdopleiding Zorgkundige duaal als je 1 van de volgende getuigschriften behaald hebt:

 • een diploma secundair onderwijs, uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied Personenzorg (TSO),
 • een studiegetuigschrift van 6BSO, uitgereikt in een opleiding van het studiegebied Personenzorg
 • een certificaat van verzorgende uit het DBSO of de Leertijd

-Je wordt toegelaten na de start van de opleiding als:

 • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • de klassenraad* akkoord gaat met de laattijdige instap.

-Hoewel het geen formele toelatingsvoorwaarde is, wordt er verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.

-Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de klassenraad* je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

-Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.


*De klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.

Welke lessen?
De SYNTRA- lesplaatsen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessentabellen. Met andere woorden: de invulling van de lessen kan verschillen van opleidingsplaats tot opleidingsplaats en zelfs van leerling tot leerling. 
De opleidingsplaats kan zelf beslissen of ze de opleiding lineair (schooljaarsysteem) dan wel modulair organiseert (ingedeeld in clusters).
Om hier zicht op te krijgen dien je zélf de SYNTRA- lesplaats van je keuze te contacteren. 
 

Wat kan je behalen?
Je kan 1 van de volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma secundair onderwijs als je slaagt voor je volledige duale opleiding én al een getuigschrift van de 3e graad BSO hebt behaald

 • het studiegetuigschrift van het 7e jaar als je slaagt voor je volledige duale opleiding én  je je vooropleiding volgde binnen 6 ASO,TSO of KSO:

 • een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor het geheel van de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kunnen verschillende certificaten worden toegekend.

 • Een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.

Wat na?

De meeste jongeren gaan na hun leertijdopleiding werken.

Verder studeren kan ook.
Zolang je jonger bent dan 23 jaar kan je bijkomend een andere leertijdopleiding volgen.
Anderen kiezen ervoor om een opleiding te volgen om zelf ondernemer te worden.
Afhankelijk van het studiebewijs dat je behaalde zijn er zeker nog mogelijkheden om verder te studeren: VDAB- opleidingen, Defensie, hoger beroepsonderwijs…

Opleiding "Zorgkundige duaal"

 

 • een overeenkomst hebt afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst.) Als dit niet lukt moet je met de duale opleiding stoppen

Er wordt ook verwacht dat je (bijna) klaar bent om mee te draaien op een werkplek.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Zorgkundige ( knelpuntberoep)

Waar kan ik "Zorgkundige duaal" volgen?

Syntra Brussel - Campus Tours & Taxis
  Havenlaan 86c 1000 Brussel
info@syntrabrussel.be
http://www.syntrabrussel.be
Syntra Midden-Vlaanderen - Campus Gent
  Autoweg-Zuid 3 9051 Afsnee
gent@syntra-mvl.be
http://www.syntra-mvl.be