Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • controles, herstellingen en vervangingen uitvoeren in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving 
 • zware bedrijfsvoertuigen operationeel maken

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

 • Beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen, niveau 3

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ’Lessen’, om het te raadplegen.
Of de opleiding wordt georganiseerd door een school voor voltijds onderwijs, een centrum voor deeltijds onderwijs of een SYNTRA-lesplaats, het standaardtraject blijft hetzelfde. 

Bron: www.duaalleren.vlaanderen

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.Technicus van voertuigen ( knelpuntberoep)

Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Onderhoudsmecanicien

Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal - Syntra leertijd

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Opleiding "Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • controles, herstellingen en vervangingen uitvoeren in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving 
 • zware bedrijfsvoertuigen operationeel maken

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

 • Beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen, niveau 3

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ’Lessen’, om het te raadplegen.
Of de opleiding wordt georganiseerd door een school voor voltijds onderwijs, een centrum voor deeltijds onderwijs of een SYNTRA-lesplaats, het standaardtraject blijft hetzelfde. 

Bron: www.duaalleren.vlaanderen

Toelating

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in de duale opleiding (niveau specialisatiejaar), georganiseerd op een SYNTRA- lesplaats :

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;

 • Tot en met de 1e lesdag van november kan je instappen in dit specialisatiejaar.
  Starten na deze dag kan enkel als de  toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Daarnaast gelden er bij de start van 7 BSO duaal dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor 7 BSO niet- duaal:

 • het diploma secundair onderwijs hebben behaald of een studiegetuigschrift van het 2e of 3e leerjaar van de 3e graad SO in een studierichting uit een verwant studiegebied van de duale opleiding;
 • het diploma SO of studiegetuigschrift van 6 SO hebben behaald in een studierichting uit een niet- verwant studiegebied van de duale opleiding.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan;  

  Voor de studierichtingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige duaal’ geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.

 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school komt, kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

  Voor de studierichtingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige duaal’ kunnen enkel die leerlingen die komen uit een (verwante) opleiding Personenzorg van een Frans- of Duitstalige school in België, toegelaten worden mits akkoord van de toelatingsklassenraad;

 • Kom je uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • Als je een zij- instromer ** bent, kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

-Voor bepaalde opleidingen gelden bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie:

Tot en met 30 september mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting (naar niet-duaal).
Na op de hoogte te zijn van het advies van de klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan toe volgde , kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. Dit gebeurt uitzonderlijk en omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Lessen

1 dag per week volg je les op SYNTRA + 4 dagen per week breng je door op je werkplek.

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 1-jarige duale opleiding (zie beschrijving ).
Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van:

 • algemene  vorming
 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming
Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.
De lessen worden hoofdzakelijk gegeven op de SYNTRA-lesplaats. Ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming.
Op de SYNTRA- lesplaats worden ook praktijklessen voorzien.

Beroepsgerichte vorming  krijg je vnl. op je reële werkplek. Een gedeelte kan gegeven worden op de SYNTRA- campus. Deze vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.  

Een werkplek vinden is zeer belangrijk. Per schooljaar krijg je hier een periode van 20 opleidingsdagen voor. Deze termijn begint te tellen vanaf je 1e lesdag in de duale opleiding.

De SYNTRA- lesplaatsen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Dit kan verschillen van campus tot campus en zelfs van leerling tot leerling. 
Om hier zicht op te krijgen contacteer je zélf de SYNTRA- lesplaats van je keuze. 


Er wordt voor jou een individueel opleidingsplan uitgewerkt.
Heb je nood aan aanpassingen op de SYNTRA-campus en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

 

 

De SYNTRA- campus beslist of ze de opleiding lineair (schooljaarsysteem) dan wel modulair organiseert (ingedeeld in clusters).
Kortom: SYNTRA bepaalt hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op.  

Standaardtraject

Meer info op de website duaalleren.vlaanderen.be.
Om het standaardtraject van deze duale opleiding te lezen, klik je op de knop ‘Raadpleeg alle details'.

Attesten

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma secundair onderwijs als je slaagt voor je volledige duale opleiding (algemene + beroepsgerichte vorming)
 • het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad als je slaagt voor je volledige duale opleiding (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6 ASO, TSO of KSO)
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie.
  Deelkwalificaties hebben ook hun belang op de arbeidsmarkt.
  Let wel:  Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.
 • een bewijs van competenties als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen
  Ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  

De klassenraad beslist welke studiebekrachtiging je krijgt en wanneer. Als zij vinden dat je opleiding is afgerond, krijg je je studiebewijs.
Dat is meestal op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar.

Wat na

Na deze duale opleiding bij Syntra kan je gaan werken.

Heb je een/enkele beroepskwalificaties behaald? Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt. Vergeet niet deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. 

Verder studeren kan ook. Je hebt immers je diploma secundair onderwijs op zak.
Misschien wil je een andere leertijdopleiding volgen of een ondernemersopleiding om zelf een zaak uit te bouwen? 

Afhankelijk van het studiebewijs dat je behaalde zijn er zeker nog mogelijkheden om verder te studeren: een graduaatsopleiding, een Professionele bachelor, VDAB- opleidingen, Defensie, hoger beroepsonderwijs…

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.Technicus van voertuigen ( knelpuntberoep)

Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Onderhoudsmecanicien