BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

De school beslist wanneer de opleiding start: op  1 september of 1 februari.
Instappen in de 3e graad duaal kan tot en met de 1e lesdag NA de herfstvakantie.  Als je later wil starten moet de klassenraad akkoord gaan.

Vanaf 1 september 2025 is voor de instap in Se-n-Se duaal enkel het akkoord van de klassenraad nodig.

Om te mogen starten in een duale opleiding :

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;

Voorts gelden bij de start van deze duale Se-n-Se opleiding dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor niet-duale Se-n-Se.
Je wordt toegelaten als je:

 • het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied*.
  (Als je je diploma SO behaalde via een naamloos leerjaar (7 BSO) wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6 BSO);

 • het diploma SO behaalde vanuit een studierichting uit een ander studiegebied* én de klassenraad gaat akkoord met je instap.
  (Als je je diploma SO behaalde via een naamloos leerjaar (7 BSO) wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6 BSO);

 • geen diploma hebt maar geslaagd bent voor een toelatingsproef die door de school wordt georganiseerd én als de klassenraad je toelaat;

 • je niet beschikt over een studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar de klassenraad je toelaat op basis van ‘cognitief sterk functioneren’. De klassenraad bepaalt zelf of jij in dit geval bent.

 • op basis van een erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad. Op voorwaarde dat de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid;

 • kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school*of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je beschikt over een verslag (BUSO), word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Als de klassenraad beslist om je toe te laten wordt je inschrijving definitief.

 • als je een zij- instromer *** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Voor bepaalde opleidingen moet je ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding (zie tabblad 'Lessen).

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie:

-Tot en met 30 september mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting (naar niet- duaal).
(Tot en met 1 maart als je studierichting pas op 1 februari is gestart).
Om uitzonderlijke redenen kan de klassenraad kan afwijken van deze datum na zich geïnformeerd te hebben over het advies van de klassenraad van de studierichting die je tot dan toe volgde. 

-Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over, dan moet de klassenraad akkoord gaan.

Fitnessbegeleider duaal (CDO)  TSO 3e Gr Se-n-Se   
Beschrijving van de opleiding

Een duale Se-n-Se opleiding is een beroepsgerichte vorming van 1 schooljaar waarbij je vnl. leert op een reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bvb. een opleidingscentrum). Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Gemiddeld gaat het over 20 u per week.
Ook op school kan een deel van de beroepsgerichte vorming worden gegeven. 

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • de individuele fitnessbeoefenaar begeleiden opdat hij/zij de fitnessoefeningen binnen het aanbod van de fitnessclub correct en veilig leert uit te voeren en zijn/haar doelstellingen kan bereiken
 • een groep fitnessbeoefenaars begeleiden om bewegingsoefeningen correct en veilig uit te voeren op het tempo van de muziek (al dan niet gebruik makend van klein materiaal, in een zaal of in het water) en hun doelstellingen te bereiken
 • rekening houden met de mogelijkheden van de fitnessklant en met mogelijke afwisseling in de planning 
 •  een aaneenschakeling van de oefeningen aanbrengen met respect voor de beoefenaars. 

 Je moet tijdens je opleiding zowel leren werken in een context van zowel fitness als groepsfitness. 

De opleiding is gebaseerd op volgende beroepskwalificaties:
• Beroepskwalificatie fitnessbegeleider, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
• Beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. 
Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen +  omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase


Welke lessen krijg je?

Wat jij moet leren staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject van de duale opleiding.  Onder het tabblad ‘Lessen’ kan je de link vinden naar dit standaardtraject. 

Er bestaageen algemeen geldende lessenroosters. Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. 

Zo kan een onderwijsinstelling beslissen toch enkele lessen algemene vorming aan te bieden, hoewel dit niet voorzien wordt in het standaardtraject van een opleiding Se-n-Se duaal. De onderwijsinstelling wordt hierin vrijgelaten.

In een duale Se-n-Se- opleiding ligt de focus op de beroepsgerichte vorming. Deze is gebaseerd op datgene wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.

Deze vorming krijg je vnl. op je reële werkplek.
Het vinden van een werkplek is zeer belangrijk. Dit moet gebeuren binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning).

De periode waarin je nog geen werkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld.
Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen per schooljaar, verlengd worden.
Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een onderneming.


Aangezien het werk op de werkvloer kan verschillen naargelang de werkgever, vult de school jouw opleiding aan tot een succesvol traject.
Vandaar dat er sprake is over een
individueel opleidingsplan.
Met andere woorden: De opleiding kan niet alleen verschillen van school tot school maar ook van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.


Het is ook de school die beslist of ze de opleiding lineair (schooljaarsysteem) dan wel modulair (bestaande uit clusters) organiseert.

Standaardtraject

Meer info op de website duaalleren.vlaanderen.be.
Meer info over het standaardtraject.

Scholen

Geen scholen gevonden.

Toelatingsvoorwaarden

De school beslist wanneer de opleiding start: op  1 september of 1 februari.
Instappen in de 3e graad duaal kan tot en met de 1e lesdag NA de herfstvakantie.  Als je later wil starten moet de klassenraad akkoord gaan.

Vanaf 1 september 2025 is voor de instap in Se-n-Se duaal enkel het akkoord van de klassenraad nodig.

Om te mogen starten in een duale opleiding :

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;

Voorts gelden bij de start van deze duale Se-n-Se opleiding dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor niet-duale Se-n-Se.
Je wordt toegelaten als je:

 • het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied*.
  (Als je je diploma SO behaalde via een naamloos leerjaar (7 BSO) wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6 BSO);

 • het diploma SO behaalde vanuit een studierichting uit een ander studiegebied* én de klassenraad gaat akkoord met je instap.
  (Als je je diploma SO behaalde via een naamloos leerjaar (7 BSO) wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6 BSO);

 • geen diploma hebt maar geslaagd bent voor een toelatingsproef die door de school wordt georganiseerd én als de klassenraad je toelaat;

 • je niet beschikt over een studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar de klassenraad je toelaat op basis van ‘cognitief sterk functioneren’. De klassenraad bepaalt zelf of jij in dit geval bent.

 • op basis van een erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad. Op voorwaarde dat de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid;

 • kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school*of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je beschikt over een verslag (BUSO), word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Als de klassenraad beslist om je toe te laten wordt je inschrijving definitief.

 • als je een zij- instromer *** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Voor bepaalde opleidingen moet je ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding (zie tabblad 'Lessen).

Kan ik veranderen tijdens het schooljaar?

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie:

-Tot en met 30 september mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting (naar niet- duaal).
(Tot en met 1 maart als je studierichting pas op 1 februari is gestart).
Om uitzonderlijke redenen kan de klassenraad kan afwijken van deze datum na zich geïnformeerd te hebben over het advies van de klassenraad van de studierichting die je tot dan toe volgde. 

-Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over, dan moet de klassenraad akkoord gaan.

Kan ik mijn leerjaar overzitten?

Ja

Voetnoten

*De indeling van de studierichtingen in studiegebieden zie omzendbrief SO 60

**Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school

*** leerlingen met verslag buitengewoon onderwijs, onderwijsvorm 1,2,3 of 4

**** Zij- instromer: jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, met of zonder kwalificatie. Maar die zich na een onderbreking, opnieuw willen inschrijven voor een duale opleiding.

Attesten

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • een certificaat van de opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se) als je geslaagd bent voor je opleiding.
 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld studiebewijs maar wel bepaalde competenties hebt bereikt.

De klassenraad beslist wanneer je je opleiding hebt afgerond.
Dat kan zowel op het einde van het schooljaar (30 juni) zijn als gedurende het huidig of volgend schooljaar.

Wat na deze opleiding?

Na deze duale Se-n-Se opleiding kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase. Uiteraard zijn er nog andere jobuitwegen mogelijk.


Verder studeren kan ook. 
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel: het is niet omdat een opleiding inhoudelijk verwant is dat deze vlot haalbaar is.

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om verder te studeren in een totaal andere richting.