Duaal leren

Beschrijving?

Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van leren op school + leren in een onderneming.
Je leert op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een SYNTRA- lesplaats én je leert via werkervaring op de werkplek.
Hoeveel % van je tijd doorgebracht wordt op de werkvloer, hangt af van je studierichting/opleiding.

Duaal Leren wordt vanaf 1 september 2019 definitief geïmplementeerd. 

Welke Duale opleidingen worden georganiseerd in 2019-2020?

 Klik op deze link om onderstaand schema te downloaden en af te printen.

TSO 

Studiegebieden

3e graad (1e en 2e leerjaar)

Se-n-Se

Auto

-Autotechnieken duaal

-Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal

 

Chemie

 

-Chemische procestechnieken duaal

 

Handel

-Bedrijfsorganisatie duaal

 

 

Koeling en warmte

 

-Technicus hernieuwbare energie duaal

 

Mechanica Elektriciteit

-Elektromechanische technieken duaal

-Elektrotechnieken duaal

-Mechanische vormgevingstechnieken duaal

-Podiumtechnieken duaal

 

-Beveiligingstechnicus duaal

 

 

Mode

 

-Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal

 

Sport

 

-Fitnessbegeleider duaal

 

Voeding

-Bakkerijtechnieken duaal

 

 

BSO 

Studiegebieden

2e graad (1e en 2e leerjaar)

 

Voeding

-Bakkerij duaal

-Slagerij duaal

 

 

Studiegebieden

3e graad (1e en 2e leerjaar)

7 BSO

Auto

-Koetswerk duaal

-Onderhoudsmechanica auto duaal

 

-Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal

-Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal

-Spuiter carrosserie duaal

 

Bouw

-Afwerking bouw duaal

-Bouwplaatsmachinist duaal

-Decoratie en schilderwerken duaal

-Ruwbouw duaal

 

-Asfalt- en betonwegenbouwer duaal

-Dakwerker duaal

-Ijzervlechter en bekister- betonneerder duaal

-Monteur steigerbouw

-Natuursteenbewerker duaal

-Restauratievakman schilder- decorateur duaal

-Stukadoor duaal

-Vloerder- tegelzetter duaal

 

Grafische communicatie en media

 

-Offsetrotatie- en flexodrukker duaal

-Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal

 

Handel

-Logistiek duaal

 

 

 

Hout

 

-Daktimmerman duaal

-Decor- en standenbouwer duaal

-Schrijnwerker houtbouw duaal

-Interieurbouwer duaal

-Meubelstoffeerder duaal

-Operator CNC- gestuurde houtbewerkingsmachines duaal

-Schrijnwerker houtbouw duaal

 

Land- en tuinbouw

-Dier en milieu duaal

-Plant en milieu duaal

-Groenaanleg en -beheer duaal

-Groendecoratie duaal

 

-Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal

 

Lichaamsverzorging

-Haarverzorging duaal

 

-Kapper-stylist duaal

 

Maritieme opleidingen

-Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal

 

-Stuurman binnenscheepvaart duaal

 

Mechanica-elektriciteit

-Elektrische installaties duaal

-Lassen-constructie duaal

-Mechanische vormgeving duaal

-Onderhoudsmechanica duaal

 

-Elektrotechnicus duaal

-Installateur gebouwenautomatisering duaal

-Lasser-monteerder duaal

 

 

Mode

-Moderealisatie duaal

-Textielverzorging duaal

 

-Ontwikkelaar prototypes mode duaal

 

Personenzorg

 

-Kinderbegeleider duaal

-Zorgkundige duaal

 

Textiel

-Textiel duaal

 

-Productieoperator textielproductielijn duaal

Voeding

-Brood- en banketbakkerij duaal

-Grootkeuken en catering duaal

-Slagerij duaal

 

-Chocolatier duaal

-Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal

-Grootkeukenkok duaal

-Hotelreceptionist duaal

-Kok duaal

 

BUSO-
arbeidsmarktgerichte opleidingen

deze opleidingen worden zowel georganiseerd in de kwalificatiefase (A-variant) als in de integratiefase (B-variant) 


-Assistent plantaardige productie duaal (A en B)

-Medewerker groen- en tuinbeheer duaal (A en B)

-Medewerker textielverzorging duaal (A en B)

-Medewerker (banket)bakkerij duaal (A en B)

-Medewerker fastfood duaal (A en B)

-Medewerker slagerij duaal (A en B)

-Schilder duaal (A en B)

Deze opleidingen kan je volgen in het voltijds secundair onderwijs.

De hier weergegeven duale BSO-opleidingen worden ook georganiseerd ook in het deeltijds onderwijs en binnen de Leertijd.

Wie kan Duaal leren volgen?

De klassenraad of het begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor duaal leren. Het is de bedoeling dat enkel (quasi-) arbeidsrijpe jongeren voor dit systeem kiezen.
Aangezien het om een advies gaat, kunnen jongeren met een negatief advies zich ook inschrijven voor een duale opleiding. 

Duale opleidingen zijn aparte opleidingen. Vaak zijn er verwante niet-duale studierichtingen/opleidingen.
Voor een leerling die van een duale naar een niet-duale opleiding overgaat bij het begin of in de loop van een schooljaar, gelden de gebruikelijke toelatings- en overgangsvoorwaarden. Er kunnen verschillende (al dan niet dwingende) redenen zijn voor de leerling om toch uit het experiment te treden.
Er is voorzien dat:
1° bij vrijwillige overstap (bij naleven van de toelatingsvoorwaarden) van een duale niet-duale opleiding in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap, nooit een eventuele volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding kan worden ingeroepen;
2° bij gedwongen overstap (bij naleven van de toelatingsvoorwaarden) van een duale niet-duale opleiding in dezelfde school of een andere school nooit een eventuele volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding kan worden ingeroepen.
Dit is een afwijking van de weigeringsgronden van de omzendbrief SO/2012/01 .

 Bron: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14955

Instromen gedurende het schooljaar:

Voor een leerling die pas NA de start van een duale opleiding instapt, blijven uiteraard de hiervoor vermelde toelatingsvoorwaarden gelden, maar bovendien geldt bijkomende voorwaarde
de klassenraad dient akkoord te gaan met de laattijdigheid van die instap.
Deze klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.

Hoe weet ik of duaal leren iets voor mij is?

Vanaf 2018-2019 kan je een stage of observatie doen om te ondervinden of dit is wat je zoekt. Je kan dit doen in het jaar voorafgaand aan het duaal leren gedurende max. 1 week m.v. ee, stageovereenkomst.

Wat mag je verwachten?

 • Lessen?

  Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject. Hierin staat wat jij minimaal moet leren op vlak van algemene vakken + op vlak van beroepsgerichte vorming. Deze lessen krijg je in de onderwijsinstelling (secundaire school, CDO of SYNTRA-lesplaats )

  Werkplekleren?

  Je studierichting bepaalt hoeveel tijd je zal doorbrengen op de werkvoer.
  Via deze werkervaring verwerf je de juiste basisattitudes + praktijkgerichte kennis.

  Alle jongeren in een duale opleiding moeten binnen de 20 dagen na de 1e lesbijwoning (of na het stoppen van een eerdere opleiding)  een (nieuwe) werkplek vinden! Lukt dit niet, dan moet je stoppen met je duale opleiding.
  Gesimuleerde werkplekken die eigen zijn aan het bedrijf of de sector en die ook gevolgd worden door de werknemers van het bedrijf, tellen mee voor het werkplekleren.

  Waar?

  In het 'secundair onderwijs' zoek je binnen de juiste graad en onderwijsvorm het overzicht van de voltijdse  studierichtingen die daarbinnen worden aangeboden.
  Als je een duale studierichting hebt geselecteerd kan je hier op klikken en kom je op een pagina terecht waar je heel wat informatie vindt over deze opleiding.
  Zo kom je via het tabblad 'scholenzoeker' te weten in welke onderwijsinstellingen de opleiding aangeboden wordt. 

  Via  Opleidingen DBSO krijg je het overzicht gepresenteerd van alle deeltijdse opleidingen, waaronder ook de duale opleidingen. Als je een opleiding hebt geslecteerd kom je op de informatiepagina van deze opleiding. Via het tabblad 'scholenzoeker' kom je te weten in welke centra de opleiding aangeboden wordt.

  Via Opleidingen in de leertijd krijg je het overzicht van alle leertijdopleidingen waaronder de duale. Als je een opleiding hebt geslecteerd kom je op de informatiepagina van deze opleiding. Via het tabblad 'Campus' kom je te weten waar deze opleiding aangeboden wordt.

 
 • Organisatie?

  • Op een screening met betrekking tot arbeidsrijpheid volgt een niet- bindend advies.
   Dit advies wordt geformuleerd door de klassenraad/het begeleidend team.

  • Je trajectbegeleider (op school) helpt je bij het zoeken naar een werkplek, organiseert een intakegesprek en blijft je begeleiden tijdens je hele leertraject.

  • Je mentor (uit het bedrijf) is verantwoordelijk voor je begeleiding + opleiding op de werkplek.

  • Jij, je school én het bedrijf sluiten een overeenkomst af.

  Volgende 3 soorten overeenkomsten bestaan binnen Duaal Leren:

  • een stageovereenkomst ‘alternerende opleiding'- SAO 
  • een overeenkomst 'alternerende opleiding'- OAO
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst-DA ifv sociale maribel

  De school weet welke overeenkomst voor jou geldt.

                -SAO-               -OAO-                              -DA-
                    ifv sociale maribel*

 < 20 u/week werken op reële werkplek (op schooljaarbasis)**

minimum 20 u/week werken op reële werkplek ** (op schooljaarbasis) minimum 20u werkplekleren/ week.
Als je in aanmerking komt voor sociale maribel, kan een DA worden afgesloten.
Geen leervergoeding, enkel kleine onkostenvergoeding mogelijk. Leervergoeding
(variërend bedrag)
Loon

*Regeling voor werkplekken in Vlaanderen en Brussel uit de non-profitsector. Bedoeling is nieuwe arbeidsplaatsen creëren via patronale bijdrageverminderingen.

** wanneer -uitzonderlijk- door overmacht/onvoorziene omstandigheden dit aantal uren finaal niet wordt bereikt, blijft de bezoldigde overeenkomst rechtsgeldig.

Opgelet: binnen het Project duaal leren kan ook gebruik gemaakt worden van gesimuleerd werkplekleren. Deze simulatiesessies tellen niet mee als reël werkplekleren. In dit geval geldt de "Stageovereenkomst Alternerende Opleiding".

Voor de opleiding 'Zorgkundige duaal' wordt geen stageovereenkomst gebruikt gezien er gemiddeld 20 u werkplekleren wordt gerealiseerd. Meestal sluit men een deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel. .

Behalen?

Als je geslaagd bent voor je volledige opleiding, ontvang je  een diploma of getuigschrift van de studierichting. 

Leerlingen die hier niet in slagen, kunnen een deelcertificaat of een erkende beroepskwalificatie behalen. 

Als je een 2-jarige opleiding stopt na je 1e jaar, kan de klassenraad/het begeleidingsteam zorgen voor een Oriënteringsattest.

Financiën

Kinderbijslag

Ingeval van een stageovereenkomst alternerende opleiding, OAO hebben je ouders nog recht op kindergeld.

Kinderbijslag is gegarandeerd tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt.
Vanaf 1 sept van het jaar waarin je 18 wordt, geldt de kinderbijslaggrens. Dit betekent dat,om recht te blijven hebben op kinderbijslag, je niet meer mag verdienen dan 541,09 euro/maand. (1 jan 2018)

Schooltoelage

Info op www.studietoelagen.be of bij je trajectbegeleider.

Verdien ik iets?

Dit hangt af van je overeenkomst.
Het maximumbedrag ligt vast. Wat je effectief krijgt, wordt berekend naargelang het aantal gewerkte dagen.
Bv. Als je 1 dag van de 20 werkdagen ongewettigd afwezig bent, dan gaat 1/20e af van je loon.  

Stageovereenkomst 
Alternerende opleiding

-OAO-
Overeenkomst Alternerende opleiding

-DA-
Deeltijdse arbeidsovereenkomst
 ifv sociale maribel

Geen vergoeding

 

Leervergoeding

453.20euro/maand

Tijdens 1e jaar van alternerende opleiding

500.10euro/maand

Na slagen in 1e jaar van de alternerende opleiding (of na geslaagd te zijn in 2e graad SO)

539.10euro/maand

Na slagen in 2e jaar van de alternerende opleiding (of na geslaagd te zijn in 5SO of in de kwalificatiefase BUSO OV3)

Loon

(bedrag is afhankelijk van de tewerkstellingssector)

Onkostenvergoeding kan eventueel

= Voor zowel werkplekleren als voor het opleidingsgedeelte dat je volgt

• Ligt vast
• Is hetzelfde voor alle beroepssectoren (Bedrijven kunnen zelf nog extra bonussen/premies geven).
• Hangt af van het opleidingsjaar dat je volgt

= Voor je werk tijdens het werkplekleren


Bedrag is:

-afhankelijk van aantal gewerkte uren +

-afhankelijk van geldend CAO in de beroepssector 

Meer info?

http://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren
https://www.duaalleren.vlaanderen/
 
Vragen? duaalleren@syntravlaanderen.be