Moderealisatie - Derde graad

Studierichting "Moderealisatie"

Wil je later graag in een confectie- of retoucheatelier werken? Of in een modezaak staan? Dan is deze praktische studierichting misschien iets voor jou.

Je krijgt:

 • het stikken en strijken alsmaar beter onder de knie maar ook 
 • het maken, het afwerken en complexe retouches uitvoeren van kleding, gordijnen en meubelstoffering.

Je leert:

 • alle handelingen opdat je op alle werkposten in een productieopstelling kan ingezet worden bij het (gedeeltelijk) samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering;
 • alle mogelijke industriële machines kennen die hiervoor kunnen ingezet worden; 
 • werken volgens technische fiches of instructies;
 • geknipte onderdelen herkennen, ze juist positioneren ten opzichte van mekaar, verwerken met stikautomaten en andere machines tot ze mooi afgewerkt zijn;
 • zo nodig manueel snijden en een tussenstrijk uitvoeren;
 • inschatten of herstellingen haalbaar zijn;
 • materialen kiezen, afmetingen controleren; 
 • te retoucheren kleding losmaken en vermaken;
 • retoucheren met behulp van machines en technieken tot een kwaliteitsvol aangepast en opgestreken product kan afleverd worden;
 • kleding en interieurartikelen presenteren en verkopen, zowel online als in een winkel;
 • klanten informeren en adviseren;
 • instaan voor de dienst na verkoop en klachten behandelen;
 • vlot communiceren in het  Nederlands maar ook mondelinge basiskennis van het Frans en het Engels;
 • hoe je voorraden moet beheren en de kassa (online) kan bijhouden.

Kortom: je leert een model uitvoeren van A tot Z en het verkopen.

Op deze manier kan je de beroepskwalificaties 'operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering' en 'operator retouche kleding- en confectieartikelen', 'operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging' en 'winkelverkoper' behalen. 

Moderealisatie               


Beschrijving

Wil je later graag in een confectie- of retoucheatelier werken? Of in een modezaak staan? Dan is deze praktische studierichting misschien iets voor jou.

Je krijgt:

 • het stikken en strijken alsmaar beter onder de knie maar ook 
 • het maken, het afwerken en complexe retouches uitvoeren van kleding, gordijnen en meubelstoffering.

Je leert:

 • alle handelingen opdat je op alle werkposten in een productieopstelling kan ingezet worden bij het (gedeeltelijk) samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering;
 • alle mogelijke industriële machines kennen die hiervoor kunnen ingezet worden; 
 • werken volgens technische fiches of instructies;
 • geknipte onderdelen herkennen, ze juist positioneren ten opzichte van mekaar, verwerken met stikautomaten en andere machines tot ze mooi afgewerkt zijn;
 • zo nodig manueel snijden en een tussenstrijk uitvoeren;
 • inschatten of herstellingen haalbaar zijn;
 • materialen kiezen, afmetingen controleren; 
 • te retoucheren kleding losmaken en vermaken;
 • retoucheren met behulp van machines en technieken tot een kwaliteitsvol aangepast en opgestreken product kan afleverd worden;
 • kleding en interieurartikelen presenteren en verkopen, zowel online als in een winkel;
 • klanten informeren en adviseren;
 • instaan voor de dienst na verkoop en klachten behandelen;
 • vlot communiceren in het  Nederlands maar ook mondelinge basiskennis van het Frans en het Engels;
 • hoe je voorraden moet beheren en de kassa (online) kan bijhouden.

Kortom: je leert een model uitvoeren van A tot Z en het verkopen.

Op deze manier kan je de beroepskwalificaties 'operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering' en 'operator retouche kleding- en confectieartikelen', 'operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging' en 'winkelverkoper' behalen. 

Situering binnen het studiedomein: Maatschappij en welzijn

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Maria Assumptalyceum Stalkruidlaan 1, 1020 Laken
  Pius X-instituut Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen
  avAnt Provinciaal onderwijs Turnhoutsebaan 250, 2100 Deurne
  IMS Borgerhout - Instituut Maris Stella - Sint-Agnes Turnhoutsebaan 226, 2140 Borgerhout
  kOsh23 Scheppersstraat 9, 2200 Herentals
  Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo Denis Voetsstraat 21, 2260 Westerlo
  Kardinaal van Roey Instituut Mgr. Donchelei 7, 2290 Vorselaar
  Heilig-Grafinstituut Patersstraat 28, 2300 Turnhout
  Sint-Ursula-instituut Kanunnik Davidlaan 15, 2500 Lier
  Sint-Jozefinstituut Gemeenteplein 8, 2550 Kontich
  Sint-Ursula-Instituut Sint-Bavostraat 49, 2610 Wilrijk
  Mater Dei Instituut Bredabaan 394, 2930 Brasschaat
  Instituut Sancta Maria Aarschot (SMA) Kard. Mercierstraat 10, 3200 Aarschot
  Maricolen Brugge Oude Zak 38, 8000 Brugge
  Ensorinstituut Generaal Jungbluthlaan 4, 8400 Oostende
  Sint-Jozef, Petrus & Paulus Ieperstraat 9, 8400 Oostende
  Margareta-Maria-Instituut - MMI Handzamestraat 18, 8610 Kortemark
  Annuntiata-Instituut Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne
  Lodewijk Makeblijde College Boeschepestraat 20, 8970 Poperinge
  Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs Jan-Baptist Guinardstraat 23, 9000 Gent
  PORTUS Berkenboom Kalkstraat 26, 9100 Sint-Niklaas
  Hartencollege Secundair Onderwijs - Onderwijslaan Onderwijslaan 4, 9400 Ninove

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In uitzonderlijke gevallen kan voor een leerling die zonder getuigschrift of diploma dreigt uit te vallen een bijzonder kwalificerend traject worden uitgewerkt door de klassenraad (in samenwerking met externe partners). Dit kan enkel voor studierichtingen in de 3e graad.
Hiervoor is een akkoord van het CLB en instemming van de ouders van de leerling nodig.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na Moderealisatie ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken:

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren:

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit