Applicatie- en databeheer - Derde graad

Studierichting "Applicatie- en databeheer"

In deze theoretisch-praktische studierichting leer je via de toegepaste wiskunde en de softwareontwikkeling:

 • modulair ontwerpen
 • softwaremodules inwerken

Je leert daarnaast ook over:

 • datastructuren en databanken
 • programmatielogica
 • netwerkarchitectuur

Je leert applicaties uitwerken, testen en ze installeren bij de gebruiker.

Je leert webapplicaties onderhouden.

Applicatie- en databeheer               


Beschrijving

In deze theoretisch-praktische studierichting leer je via de toegepaste wiskunde en de softwareontwikkeling:

 • modulair ontwerpen
 • softwaremodules inwerken

Je leert daarnaast ook over:

 • datastructuren en databanken
 • programmatielogica
 • netwerkarchitectuur

Je leert applicaties uitwerken, testen en ze installeren bij de gebruiker.

Je leert webapplicaties onderhouden.

Situering binnen het studiedomein: Economie en organisatie

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Sancta Maria Lembeek Heerweg 77, 1502 Lembeek
  Sec. Handelsschool St.-Lodewijk Lombardenvest 52, 2000 Antwerpen
  Sted. Lyceum Expo Boomsesteenweg 270, 2020 Antwerpen
  Scheppersinstituut Lakborslei 263, 2100 Deurne
  KNMC JOMA Maantjessteenweg 130, 2170 Merksem
  kOsh23 Collegestraat 46, 2200 Herentals
  Campos Parklaan 52, 2300 Turnhout
  Immaculata Instituut Hoogstraatsebaan 2, 2390 Oostmalle
  Sint-Ursula-instituut Kanunnik Davidlaan 15, 2500 Lier
  Sint-Jozefinstituut Gemeenteplein 8, 2550 Kontich
  OLVE Gustaaf Lavastraat 33, 2640 Mortsel
  OLVE Rombaut Keldermansstraat 33, 2650 Edegem
  GO! atheneum Boom Jan Baptist Davidstraat 2, 2850 Boom
  Sint-Cordula-Instituut Wilgendaalstraat 7, 2900 Schoten
  Miniemeninstituut Leuven Diestsestraat 163, 3000 Leuven
  Instituut Sancta Maria Aarschot (SMA) Kard. Mercierstraat 10, 3200 Aarschot
  Provinciale Handelsschool Hasselt Gouverneur Verwilghensingel 1, 3500 Hasselt
  HAST Katholiek Onderwijs Hasselt Kleine Breemstraat 7, 3500 Hasselt
  WICO campus Neerpelt Stationsstraat 74, 3910 Neerpelt
  Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26, 8000 Brugge
  MIA Boogschutterslaan 25, 8310 Sint-Kruis
  Sint-Jozef, Petrus & Paulus Ieperstraat 9, 8400 Oostende
  Guldensporencollege Campus Kaai 3 Burgemeester Vercruysselaan 17C, 8500 Kortrijk
  Heilige Familie Ieper Eigenheerdstraat 8, 8900 Ieper
  Sint-Jorisschool Fabiolalaan 2, 8930 Menen
  Het Spectrum Gent Martelaarslaan 13, 9000 Gent
  GO! Lyceum Gent Kortrijksesteenweg 12, 9000 Gent
  Sint-Lievenscollege Business Steendam 27, 9000 Gent
  BenedictusPoort Hundelgemsesteenweg 93, 9050 Ledeberg
  Scholen Da Vinci Parklaan 89, 9100 Sint-Niklaas
  GO! Technisch Atheneum Lokeren Magnolialaan 2, 9160 Lokeren
  GO! Talent Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde
  GO! Talent - CLW Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde
  scar Romerocollege, Campus Van Duyse: domein Economie & Organisatie, Sport Prudens Van Duysestraat 11, 9200 Dendermonde
  GO! Talent - CLW Alois De Beulelaan 17, 9240 Zele
  GO! Handelsschool Aalst Keizersplein 19, 9300 Aalst
  Scholengroep Sint-Maarten SMI & TI Sint-Maarten Esplanadeplein 6, 9300 Aalst
  Hartencollege Secundair Onderwijs - Onderwijslaan Onderwijslaan 4, 9400 Ninove
  GO! atheneum en leefschool De Tandem Eikelstraat 41, 9900 Eeklo
  College Ten Doorn - Spectrum Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de dubbele finaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de dubbele finaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in de 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding (als deze voorzien is in deze studierichting).
 
Hiermee kan je starten in alle graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelors van het hoger onderwijs.

Wat na Applicatie- en databeheer ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de dubbele finaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina of doe de test met Oriënt van VDAB. 

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaren aso, kso gericht op hoger onderwijs (vroegere voorbeidende jaren)
 • 7e leerjaren kso en tso
 • 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt (vroegere specialisatiejaren bso) 
 • Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
  Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra, bij VDAB, bij DefensiePolitie, ...

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.